De schooltoeslag krijg je automatisch

Ontvang je al Groeipakket? Dan moet je geen aanvraag indienen. Onze Groeipakketcoaches onderzoeken automatisch of je recht hebt op de selectieve participatietoeslag. Je krijgt de toeslag gewoon op je rekening als je er recht op hebt. Makkelijk, nietwaar?

Wij betalen de schooltoeslag jaarlijks tussen september en december. Heb je in december nog niets ontvangen, maar denk je wel recht te hebben? Contacteer ons dan gerust.

Let wel: gaat je kind naar de hogeschool of universiteit? Dan kan je geen schooltoeslag meer krijgen. In de plaats daarvan kan je recht hebben op een studietoelage, de zogenaamde ‘studiebeurs’. Die studietoelage moet je zelf aanvragen via het Ministerie van Onderwijs. Alle informatie vind je op studietoelagen.be

Verwar de schooltoeslag niet met de schoolbonus! De schoolbonus krijgt elk gezin automatisch in augustus. Het bedrag daarvan evolueert met de leeftijd.

Ontvang je (nog) geen Groeipakket?

Gaat je kind naar een school in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling? Maar ontvang je (nog) geen Groeipakket omdat je in Brussel, Wallonië of in een van onze grenslanden woont. Vraag dan de schooltoeslag aan via de knop hieronder.

Vraag je schooltoeslag aan

Wil je jouw aanvraag toch op papier doen? Download dan hier het invulformulier.

Selectieve participatietoeslag man met cijfers_Hoger onderwijs

Wanneer heb je recht op de schooltoeslag?

Gaat je kind naar de kleuterschool, de lagere school of het secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel? Of volgt je zoon of dochter de richting HBO5 Verpleegkunde? En wordt de school erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap?

Dan heb je recht op schooltoeslag als:

 • Je kind voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde;
 • Je zoon of dochter ingeschreven is en voldoende aanwezig op school;
 • Je gezinsinkomen aan de voorwaarden voldoet.

Uitzondering: Kinderen die thuisonderwijs, ziekenhuisonderwijs, tweedekansonderwijs (CVO) of privéonderwijs (behalve Eureka, Leerwijzer, Safe en Sint-Ignatiusschool) volgen, hebben geen recht op de schooltoeslag.

De maximumleeftijd voor de schooltoeslag staat op 22 jaar. Volgt je zoon of dochter HBO5 Verpleegkunde? Of gaat zij of hij naar het buitengewoon onderwijs (BUSO)? Dan geldt er geen leeftijdsgrens. Belangrijkcontacteer ons voor studenten HBO5 Verpleegkunde of BUSO ouder dan 25 jaar!

Laten we wat dieper ingaan op de verschillende voorwaarden.

Voorwaarde 1: Nationaliteit

Kinderen voldoen aan deze voorwaarde als ze de Belgische nationaliteit hebben of als ze, met een geldig verblijfsrecht, in België mogen verblijven.

Heeft je zoon of dochter niet de Belgische nationaliteit? Neem dan een kijkje op deze pagina over Nationaliteit.

Voorwaarde 2: Voldoende aanwezig op school

Elke leerling moet voldoende aanwezig zijn op school om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd op het einde van het schooljaar.

Wanneer is je kind voldoende aanwezig op school? Dat lees je hier.

Voorwaarde 3: Je gezinsinkomen

We controleren het inkomen van het gezin waar de leerling woont op 31 augustus van het lopende schooljaar.

De inkomens van volgende personen tellen mee:

 • De beide samenwonende ouders of opvoeders;
 • Of: de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt;
 • Of: de gehuwde, alleenstaande of zelfstandige leerling zelf en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt.

Het gezinsinkomen is de totale som van je (belastbare) inkomsten en uitkeringen. Dat mag niet te hoog liggen in functie van je gezin (personenlast). Bovendien houden we ook rekening met je kadastraal inkomen “vreemd gebruik”.

Uitzondering: Pleeggezinnen

Verblijft in jouw gezin al langer dan één jaar, zonder onderbreking, een pleegkind? Dan heeft hij of zij altijd recht op de hoogste schooltoeslag volgens zijn of haar studierichting. Er is geen enkele financiële voorwaarde van toepassing.

Hoeveel schooltoeslag ontvang je?

Voor kleuter- en lager onderwijs

Minimum bedragMaximum bedrag
Kleuteronderwijs/€ 105,98
Lager Onderwijs€ 123,67€ 192,33

Voor secundair onderwijs

Minimum bedragMaximum bedrag
Gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling€ 728,67€ 3.340,64
Leerling in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroeps secundair onderwijs

Geen internaat: € 286,77


Op internaat: € 741,11

Geen internaat: € 1.156,98


Op internaat: € 1.902,03

Alle andere vormen van secundair onderwijs

Geen internaat: € 238,89


Op internaat: € 617,60

Geen internaat: € 964,05


Op internaat: € 1.584,98

Stelsel werken en leren€ 200,87€ 549,27
Hoger beroepsonderwijs (Opleiding Verpleegkunde)

Geen internaat: € 848,06


Op internaat: € 848,06

 Geen internaat: € 1.238,94


Op internaat: € 3.720,75

Zelf berekenen of je het minimum- of het maximumbedrag krijgt? Of een bedrag daartussenin? Of zelfs een uitzonderlijke toeslag? Bereken hier eenvoudig je schooltoeslag.

Beetje overweldigd door al deze cijfers? Snappen we. Maak je geen zorgen. Onze groeipakketcoaches staan klaar om je te helpen en je alles klaar en duidelijk uit te leggen. Neem gerust contact met ze op.

Wie ontvangt de schooltoeslag?

Dat hangt af van de woonplaats van je kind.

 • Woont je kind in Vlaanderen?
  Dan betalen wij de schooltoeslag aan de perso(o)n(en) die het Groeipakket ontvang(t)(en).
 • Als je kind in Brussel, Wallonië of het Duitse taalgebied woont, betalen wij de schooltoeslag aan de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind officieel woont.
 • Woont je kind in het buitenland? Dan gaat de schooltoeslag naar de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind feitelijk woont.

Wanneer ontvang je de schooltoeslag?

Er zijn 4 groepen voor de uitbetaling van de schooltoeslag:

 • September 2020: gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 jaar, én alle kinderen zijn vóór 1/08/2020 ingeschreven voor het nieuwe schooljaar.
 • Oktober 2020: gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 jaar, én alle kinderen zijn vóór 1/09/2020 ingeschreven voor het nieuwe schooljaar.
 • November 2020: gezinnen met ook (of enkel) meerderjarige kinderen, die allemaal vóór 1/10/2020 zijn ingeschreven voor het nieuwe schooljaar.
 • December 2020: gezinnen met ook (of enkel) meerderjarige kinderen, die allemaal vóór 1/11/2020 zijn ingeschreven voor het nieuwe schooljaar.

We berekenen jouw gezinsinkomen op basis van het aanslagbiljet (inkomsten 2018). Is deze (nog) niet beschikbaar of niet volledig? Dan krijg je van ons een brief waarin we jou om extra informatie vragen.

Is je kind later ingeschreven? Of ontbreekt er nog informatie om je schooltoeslag automatisch te berekenen? Dan verschuif je naar de volgende groep van uitbetaling.

Breng MyFamily altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt

Laat het ons dus zeker weten als:

 • Je kind alleen gaat wonen;
 • Je kind trouwt of gaat samenwonen;
 • Er een kindje bijkomt voor wie je een Groeipakket ontvangt;
 • Een kind, dat recht had op een Groeipakket, je gezin verlaat;
 • In je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook bachelor-na-bachelor of master-na-master);
 • Een persoon in je gezin erkend is als persoon met een handicap (dit hoeft enkel als je gezin buiten Vlaanderen woont).

Meer weten? Onze Groeipakketcoaches helpen je graag verder. Contacteer ons!

Neem zeker ook eens een kijkje op onze ‘Veelgestelde vragenpagina’. Wie weet staat je vraag er wel tussen.

Deze onderwerpen vind je wellicht ook leuk

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: