Co-ouderschap of scheiding: wat met je Groeipakket?

Gaan jij en je partner uit elkaar? Dan is het belangrijk om de beste oplossing te vinden voor de kinderen. MyFamily helpt jou alvast met je Groeipakket.

Wat moet je doen bij een (echt)scheiding voor je Groeipakket?

De gemeente zal je uitbetalingsactor inlichten over de wijziging van je gezinssituatie via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Bij een scheiding gaan wij ervan uit dat beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen (co-ouderschap). Dit houdt in dat beide ouders (gehuwd of ongehuwd) samen alle belangrijke beslissingen nemen in verband met het onderhoud en de opvoeding van de kinderen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn.

Wijst de familierechtbank bij je scheiding het ouderlijk gezag aan slechts één van beide ouders toe? Bezorg ons dan meteen een kopie van het volledige vonnis. Bij een echtscheiding (wettelijke scheiding) zal de gemeente de uitbetalingsactor inlichten over de uitspraak. Doet de familierechtbank een nieuwe uitspraak over het ouderlijk gezag? Bezorg ons dan meteen het volledige nieuwe vonnis. Hier vind je al onze contactgegevens terug.

Welke gevolgen heeft een scheiding op je Groeipakket?

Co-ouderschap: beide ouders oefenen het ouderlijk gezag samen uit

Bij een scheiding gaat MyFamily uit van – zoals de wet het noemt – “gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag”. Je kent het wellicht onder de naam “co-ouderschap”. Dit betekent dat beide ouders, ondanks de scheiding, samen belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de keuze van een sportclub, wat er gebeurt met het zakgeld, waar het kind verblijft in de schoolvakantie, wie voor het vervoer zorgt, …

Oefenen jij en de andere ouder het ouderlijk gezag samen uit? Dan verandert jullie scheiding op zich niets aan de uitbetaling van je Groeipakket:

  • Eén ouder ontvangt het Groeipakket als bijslagtrekkende (als je enkel kinderen hebt geboren vóór 1/01/2019 en er verder niets wijzigde in je gezin): er verandert dan niets.
  • Beide ouders ontvangen het Groeipakket in een begunstigden-kern (volgens de nieuwe groeipakketregels). Jullie beslissen samen op welk rekeningnummer dat wordt gestort.

 

Er is sprake van unanimiteit tussen beide ouders als: 

  • Beide ouders samen beslissen op welk rekeningnummer het Groeipakket wordt gestort, OF
  • Beide ouders samen beslissen wie de circulaire cheque ontvangt, bij gebrek aan een rekeningnummer. 

 

Belangrijk! Als er een onterecht bedrag uitbetaald is, dan vragen wij aan beide ouders om ervoor te zorgen dat dit bedrag wordt terugbetaald.

Geen co-ouderschap: één van de ouders oefent het ouderlijk gezag uit

Als de rechter van de familierechtbank bij een scheiding het ouderlijk gezag toekent aan één van beide ouders, dan heeft dit een invloed op je Groeipakket.

De ouder met ouderlijk gezag zal in dit geval het volledige Groeipakket ontvangen. We betalen het Groeipakket uit in de maand volgend op de datum waarop we het vonnis ontvingen. Het is dus belangrijk dat je het volledige vonnis zo snel mogelijk aan je uitbetalingsactor bezorgt!

Bepaalde de rechter hoe en aan wie het Groeipakket moet uitbetaald worden? Bezorg ons dan ook een kopie van het vonnis.

Naast het basisbedrag in het Groeipakket, kan je eventueel aanspraak maken op een sociale toeslag als alleenstaande ouder.

Wat gebeurt er met de sociale toeslag bij een scheiding?

Je scheiding kan gevolgen hebben voor de sociale toeslag en voor wie deze precies krijgt. Voor de sociale toeslag verschilt de regeling voor minderjarige en meerderjarige kinderen.

  • Voor minderjarige kinderen gaan we uit van ‘gelijkmatige verdeelde huisvesting. Dit betekent dat je kroost de helft van de tijd bij jou verblijft en de andere helft bij de andere ouder. 
  • Voor meerderjarige kinderen vermoeden we dat ze hoofdzakelijk verblijven op hun woonplaats met ‘ongelijk verdeelde huisvesting’. Klopt dit niet? Dan je dit vermoeden weerleggen door ons een geregistreerde onderlinge overeenkomst tussen beide ouders te bezorgen.

Ben je gescheiden toen de kinderen nog minderjarig waren en zijn ze nu meerderjarig? Dan blijft ‘gelijkmatig verdeelde huisvesting’ van toepassing tijdens de meerderjarigheid tot we bewijs van het tegendeel ontvangen.  

  • Bij gelijkmatig verdeelde huisvesting wordt het kind meegeteld in beide gezinnen. De berekening van de sociale toeslag is in dat geval een echte Chinese puzzel, die jouw Groeipakketcoach graag voor je oplost. Afhankelijk van ieders gezinssituatie en gezinsinkomen kunnen jij en de andere ouder elk de helft van de sociale toeslag krijgen. Jij beslist dan zelf op welke rekening je de toeslag wilt ontvangen.
  • Bij ongelijk verdeelde huisvesting wordt het kind alleen meegeteld in het gezin waar het meer dan de helft van de tijd verblijft. Enkel deze ouder kan dan de volledige sociale toeslag krijgen.   

Bezorg ons het vonnis van de rechtbank, tenzij de scheiding zich voordeed na de meerderjarigheid van het kind, want dan wordt het vermoeden van ongelijkmatig verdeelde huisvesting automatisch toegepast 

lees meer over de sociale toeslag

Wat als je niet akkoord bent wie het Groeipakket ontvangt?

 

Situatie 1: Je hebt als ouder het exclusief ouderlijk gezag

Heb je als ouder het exclusief ouderlijk gezag? Bezorg MyFamily dan snel het uitgesproken vonnis. Zodra je uitbetalingsactor het volledige vonnis ontvangt, wordt het Groeipakket uitbetaald aan de ouder die het exclusieve ouderlijke gezag heeft.

 

Situatie 2: De familierechter duidt de ontvanger van het Groeipakket aan

Ontvang je het Groeipakket niet voor je kinderen, maar de andere ouder wel? Je kan steeds een verzoekschrift bij de familierechtbank indienen. Hierin kan je je als ontvanger van het Groeipakket laten aanduiden. Bezorg ons het vonnis dan zo snel mogelijk. Onze Groeipakketcoaches passen je dossier aan.

 

Situatie 3: Je vraagt om mede-begunstigde te worden van het Groeipakket

Krijgt de andere ouder het groeipakket van je kind(eren), maar wil je deel uitmaken van de begunstigdenkern? Vraag dan raad aan je Groeipakketcoach via info@myfamily.be of telefonisch op het nummer 03 221 08 11.

Wat is een begunstigdenkern?

De begunstigdenkern is een term die we enkel in Vlaanderen gebruiken. Het geeft de ontvanger aan van het Groeipakket. Dit zijn in eerste plaats de ouders, die beiden begunstigden zijn. Zij beslissen gezamenlijk en ontvangen in samenspraak het Groeipakket en alle toeslagen. In de begunstigdenkern zitten maximaal twee begunstigden die het Groeipakket ontvangen.

Speciale situaties bij een (echt)scheiding

Je kind verblijft in het buitenland

Co-ouderschap is niet van toepassing wanneer een kind in het buitenland verblijft, ongeacht de nationaliteit van het kind. De uitbetalingsactor van de ouder waarbij het kind woont, zal het Groeipakket uitbetalen aan diezelfde ouder.

 

Is er onenigheid tussen de ouders over het Groeipakket?

In dat geval kunnen de ouders in beroep gaan door:

  • bij de familierechtbank aan de familierechtbank te vragen om uitspraak te doen over wie het Groeipakket (geheel of gedeeltelijk) moet ontvangen of je te laten aanduiden als begunstigde.
  • aan de arbeidsrechtbank te vragen om het Groeipakket te ontvangen als nieuwe wettelijke begunstigde. Voor de berekening van het Groeipakket maakt het kind dan deel uit van het gezin van de nieuwe begunstigde en kan het bedrag dus veranderen.

Heb je vragen?

Aarzel dan niet om onze Groeipakketcoaches te contacteren. Of neem ook eens een kijkje op onze veelgestelde vragenpagina.