Welke bedragen bevat het Groeipakket?

De Groeipakketbedragen bestaan uit verschillende onderdelen. Wil je weten hoeveel jouw Groeipakket bedraagt? Lees even met ons mee.

Hoeveel bedraagt het Groeipakket?

Alles start met een basisbedrag. Kinderen die geboren zijn vanaf 2019 krijgen maandelijks een basisbedrag van 176,66 euro. Mogelijk heb je bovenop dat bedrag recht op een extra centje. Op basis van je gezinsinkomen en het aantal kinderen kan je een sociale toeslag krijgen. Kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeftes, pleeggezinnen en wezen hebben ook recht op een extra toeslag.

 

Alle kinderen die geboren zijn vóór 2019 behouden de bedragen van hun Groeipakket. Voor deze groep schommelt het maandelijkse basisbedrag van het Groeipakket tussen 101,69 euro en 390,58 euro per kind. Het recht op leeftijdsbijslag blijft ook behouden. Ook zij kunnen recht hebben op een extra bedrag in de vorm van een sociale toeslag of een zorgtoeslag.

 

Heb je zowel kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 als na deze datum? Dan bestaat het Groeipakket van jouw gezin uit een combinatie van de oude en de nieuwe bedragen.

Wil je graag exact weten welke Groeipakketbedragen je voor je kinderen zal ontvangen? Bereken je Groeipakket eenvoudig met onze handige Groeipakket Calculator.

BEREKEN JE GROEIPAKKET

Welke bedragen zitten er allemaal in het Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat uit:


Uit welke bedragen bestaat het Groeipakket?

De bedragen in het Groeipakket zijn opgebouwd uit een aantal lagen. Vergelijk het met een huis. We beginnen met een stevige fundering en een gelijkvloerse verdieping.

Startbedrag

Het Startbedrag is een eenmalige premie van 1.214,49 euro bij de geboorte of adoptie van je kind.


Basisbedrag

Je ontvangt in je Groeipakket maandelijks hetzelfde basisbedrag per kind. Dit kan verhogen via indexeringen. Afhankelijk van de geboortedatum van je kind(eren) schommelt het basisbedrag tussen 101,69 euro en 390,58 euro per kind.

Het basisbedrag voor kinderen geboren vanaf 01/01/2019

Basisbedrag per maand
176,66 euro

Het basisbedrag voor kinderen geboren voor 01/01/2019

Enig of jongste kind
101,69 euro
Tweede kind
188,16 euro
Alle volgende kinderen
259,49 euro
Wees
390,58 euro

Leeftijdsbijslag

Als je kind in Vlaanderen woont, geboren is voor 1/1/2019 en recht had op kinderbijslag op 31/12/2018, dan behoud je het recht op de leeftijdsbijslag. De leeftijdsbijslag verhoogt bij de leeftijd van zes, twaalf en achttien jaar.

De leeftijdsbijslag voor het oudste kind geboren voor 01/01/2019 (geen verhoogde kinderbijslag)

Leeftijd

Bedrag

Vanaf 6 jaar
16,36 euro
Vanaf 12 jaar
24,92 euro
Vanaf 18 jaar
28,72 euro

De leeftijdsbijslag voor alle andere kinderen geboren voor 01/01/2019

Leeftijd

Bedrag

Vanaf 6 jaar
32,63 euro
Vanaf 12 jaar
49,86 euro
Vanaf 18 jaar
63,40 euro

Schoolbonus

Je ontvangt de schoolbonus elk jaar in augustus. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van je kind. De schoolbonus is een duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de schoolbonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.

0 - 4 jaar
22,08 euro
5 - 11 jaar
38,64 euro
12 - 17 jaar
55,20 euro
18 - 24 jaar
66,24 euro

Sociale toeslag

Heb je het financieel moeilijk? In het Groeipakket bestaat er een toeslag voor gezinnen met een lager inkomen. De sociale toeslag ontvang je bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Het bedrag is afhankelijk van je gezinssituatie en je gezinsinkomen. Het varieert tussen 70,50 euro en 103,62 euro per kind in de nieuwe regeling. Kinderen in de overgangsregeling, d.w.z. dat ze al recht op kinderbijslag hadden voor 1 januari 2019, krijgen een sociale toeslag die varieert tussen 20,93 euro en 126,66 euro.

Zorgtoeslag

Als je kind een extra ondersteuning nodig heeft of langdurig ziek is, brengt dit ook financieel wat zorgen met zich mee. Om je hierin mee te ondersteunen voorziet het Groeipakket een zorgtoeslag. Het bedrag van de zorgtoeslag is afhankelijk van het aantal punten toegekend door de evaluerende arts van Opgroeien.

< 4 punten in pijler 1

>= 4 punten in pijler 1

0 - 5 punten
Geen toeslag
89,16 euro
6 - 8 punten
118,74 euro
457,39 euro
9 - 11 punten
277,09 euro
457,39 euro
12 - 14 punten
457,39 euro
457,39 euro
15 - 17 punten
520,09 euro
520,09 euro
18 - 20 punten
557,24 euro
557,24 euro
+20 punten
594,38 euro
594,38 euro

Wezentoeslag

Kinderen die 1 of beide ouders verliezen, hebben maandelijks recht op extra ondersteuning. Het bedrag van de wezentoeslag verschilt naargelang de situatie.

 

Beide ouders overleden (wees)
176,65 euro
1 ouder overleden
141,33 euro

Kinderopvangtoeslag

Kinderen die naar een Nederlandstalige, niet-inkomensgerelateerde, erkende kinderopvang gaan, hebben recht op een kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag bedraagt 3,50 euro per volle opvangdag.

 

Volle opvangdag (meer dan 5u)
3,50 euro per dag
Halve opvangdag (tussen 3u en 5u)
1,75 euro
Minder dan 3u opvang
Geen toeslag

Kleutertoeslag

De kleutertoeslag* is voor driejarige kleuters die tijdig ingeschreven zijn in het kleuteronderwijs en voor vierjarige kleuters die voldoende aanwezig zijn in de klas.

 

Driejarige kleuter
143,53 euro
Vierjarige kleuter
143,53 euro
*De kleutertoeslag wordt geïndexeerd op 1 januari. Tussen 1/1/2023 - 31/12/2023 bedroeg de kleutertoeslag 140,72 euro

Pleegzorgtoeslag

Een kind dat geplaatst wordt in een pleeggezin, heeft recht op een pleegzorgtoeslag van 68,23 euro. Deze toeslag wordt maandelijks bovenop het Groeipakket betaald.

Schooltoeslag

Kinderen die naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan, hebben in bepaalde gevallen recht op de schooltoeslag (studietoelage). Het bedrag varieert naargelang het onderwijs dat je kind volgt en je gezinsinkomen. Alle informatie over de schooltoeslag lees je hier.

Ondersteuningstoeslag

De ondersteuningstoeslag is een maandelijkse toeslag van 331,22 euro voor kinderen en jongeren met een zorgbehoefte, die een ondersteuningsbehoefte hebben van  minstens 12 punten vastgesteld op de medisch-sociale schaal.

BEREKEN JE GROEIPAKKET


Tot welke leeftijd ontvang je de Groeipakketbedragen?

Je krijgt het basisbedrag en eventuele toeslagen tot en met de maand waarin je kind 18 kaarsjes uitblaast. Dat recht is onvoorwaardelijk. Dit betekent dat werk, studies en inkomen geen rol spelen.

 

Heeft je kind speciale ondersteuning nodig? Dan geldt dit onvoorwaardelijke recht tot en met de maand van de 21ste verjaardag.

 

Je kind kan het basisbedrag en eventuele toeslagen krijgen tot de uiterste leeftijdsgrens van 25 jaar. Je student of schoolverlater moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.


Wanneer ontvang je de Groeipakketbedragen?

MyFamily betaalt jouw basisbedrag van het Groeipakket telkens op de 8ste van de volgende maand.

 

Sommige toeslagen staan op andere data op je rekening. We willen jou en je gezin zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben we een handige betaalkalender opgesteld. Klik op onderstaande knop voor alle uitbetalingen van het Groeipakket.

uitbetaling groeipakket

Heb je nog vragen? Onze Groeipakketcoaches staan klaar voor jou. Neem contact op.

Deze onderwerpen vind je misschien ook wel leuk

Groeipakket sparen

Groeipakket sparen? Hoeveel brengt dat op?

Lees meer
Studietoelage aanvragen

Studietoelage aanvragen: alles wat je moet weten

Lees meer
Belastingsvoordeel kinderen

Belastingvoordeel voor kinderen ten laste

Lees meer