Pleegzorgtoeslag

Helaas heeft niet elk kind het geluk om op te groeien in een warm nest. Wordt de situatie thuis echt te moeilijk, dan kan een pleeggezin het kind opnemen. In het belang van het kind kent de overheid dan ondersteuning toe: de pleegzorgtoeslag.


Keert het kind spoedig terug naar de ouders?

Dan spreken we over kortdurende pleegzorg of perspectiefzoekende plaatsing. Dat duurt meestal enkele maanden, al kan deze periode wel verlengd worden. Intussen helpt de pleegzorgdienst de ouders om de thuissituatie te verbeteren.

De ouders krijgen de pleegzorgtoeslag van 68,23 euro per maand. Dat heeft een heel nobele bedoeling: helpen om de emotionele band met hun kind te behouden. Zo kunnen zij met de toeslag bijvoorbeeld telefoontjes naar hun kind betalen, de vervoerkosten van bezoekjes en zelfs een verjaardagscadeau.

Omdat de pleegouders het kind opvoeden, krijgen zij het Groeipakket zelf. Dat kan bestaan uit het basisbedrag en eventuele andere toeslagen. 

 

Verblijft het kind voor langere tijd in een pleeggezin?

Dan is er sprake van langdurige pleegzorg of perspectiefbiedende plaatsing. Deze duurt vaak meerdere jaren, soms zelfs tot de meerderjarigheid van het kind.

In dat geval krijgen de pleegouders – naast het Groeipakket zelf – ook de maandelijkse pleegzorgtoeslag van 68,23 euro. Dat helpt hen om een hechte band te smeden met het kind. Tegelijk probeert de pleegzorgdienst de band met de echte ouders zoveel mogelijk te behouden.

 

 

Oeps vergeten...

Er bestaan nog andere vormen van pleegzorg, zoals ondersteunende pleegzorg en crisispleegzorg. De wetgever nam deze echter niet op in het Groeipakketdecreet. Daardoor kan je in deze gevallen helaas ook geen pleegzorgtoeslag krijgen. Je leest er alles over op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

 

 

De pleegzorgtoeslag wordt automatisch uitbetaald.

Verhuist een kind naar een pleeggezin? Dan krijgt MyFamily een seintje van Pleegzorg Vlaanderen. Wij onderzoeken dan meteen aan wie we de pleegzorgtoeslag mogen uitbetalen: de wettelijke ouders of de pleegouders.

Deze toeslag gaat in vanaf de maand na het begin van de plaatsing. De eerste uitbetaling gebeurt dan op de 8ste dag van de maand nadien, samen met het Groeipakket.

Een voorbeeld: het kind wordt op 5 maart opgenomen in het pleeggezin, met perspectiefbiedende plaatsing (dus voor langere tijd). De pleegouders hebben dus de eerstvolgende maand (= april) recht op de pleegzorgtoeslag. Zij ontvangen op de 8ste van de daaropvolgende maand (= mei) de eerste storting, samen met het Groeipakket.