Wezentoeslag in je Groeipakket

Wanneer een kind één of beide ouders verliest, dan kan het recht hebben op een wezentoeslag boven op het basisbedrag van het Groeipakket. Lees hier alles over de wezentoeslag in het Groeipakket.

Wat is de wezentoeslag in België?

Kinderen die een ouder of beide ouders verliezen, hebben recht op extra ondersteuning binnen het Groeipakket. Zij hebben recht op een wezentoeslag.

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag?

Elke volle wees (kind van wie beide ouders overleden zijn) krijgt een wezentoeslag van 176,65 euro boven op het basisbedrag als:

 • de enige ouder overleden is of beide ouders overleden zijn;
 • de vrederechter de vermoedelijke afwezigheid vaststelde van de enige ouder of van beide ouders;
 • de ene ouder overleden is en de vrederechter de vermoedelijke afwezigheid vaststelde van de andere ouder.

 

Er kan onder bepaalde voorwaarden bijkomend een sociale toeslag worden toegekend. Elke halfwees (kind van wie één van de ouders overleden is) krijgt een wezentoeslag van 141,33 euro boven op het basisbedrag als:

 • één van de ouders overleden is;
 • de vrederechter de vermoedelijke afwezigheid vaststelde van één van de ouders.

Wie heeft recht op de wezentoeslag in het Groeipakket?

De wezentoeslag is er voor elk wettelijk, erkend of geadopteerd kind waarvan minstens één van de ouders overleden is, op voorwaarde dat het in Vlaanderen is gedomicilieerd of de nog levende ouder in Vlaanderen werkt. Ook wanneer de vrederechter de onzekerheid over leven en dood van de ouder(s) vaststelt in een vonnis (‘vermoeden van afwezigheid’ zoals dat heet), heeft het kind recht op een wezentoeslag.

De toeslag wordt toegekend vanaf de maand van overlijden, of vanaf de datum vermeld in het vonnis van de vrederechter.

Een wees of halfwees krijgt een wezentoeslag in het Groeipakket zolang er daarvoor recht op is, ook als de overblijvende ouder een nieuw gezin vormt.

Kan je het recht op wezentoeslag verliezen?

Je kan het recht op een wezentoeslag binnen het Groeipakket verliezen. Dit is afhankelijk van de overlijdensdatum.


Ligt de overlijdensdatum voor 1 januari 2019? (oude regeling)

Als je de wezenbijslag ontving voor 1/1/2019, dan valt het recht op de wezenbijslag weg van zodra de overlevende ouder een feitelijk gezin vormt. Je vormt een feitelijk gezin met iedereen die geen verwante is van jou (dus geen verwantschap binnen de derde graad) én op hetzelfde adres woont. Je neemt gezamenlijk beslissingen en draagt financieel bij. Op het ogenblik van het ontstaan van het feitelijk gezin, dan val je terug op het gewone Groeipakket. Dit geldt ook voor gehuwden die samenwonen. Vanaf dan betalen we de oude basisbedragen uit, verhoogd met de leeftijdstoeslag. Omgekeerd geldt hetzelfde. Als de overlevende ouder niet meer samenwoont of geen contact meer heeft met het weeskind of zelf komt te overlijden, dan bestaat er opnieuw een recht op wezentoeslag.

 • - Een voorbeeld

  Rudy is overleden op 5/10/2018. Zijn kinderen Tess (geboren op 15/07/2014) en Finn (geboren op 27/07/2016), wonen bij de moeder die alleenstaande is. Zij ontvangt vanaf 1/11/2018 de verhoogde wezenbijslag, momenteel 390,58 euro voor Tess en 390,58 euro voor Finn. Op 20/02/2023 gaat de moeder samenwonen. Vanaf 1/03/2023 zal zij 188,16 euro basisbedrag en 16,36 euro leeftijdstoeslag ontvangen voor Tess en 101,69 euro basisbedrag alsook en 32,63 euro leeftijdstoeslag voor Finn.

Je ontvangt de wezentoeslag vanaf 1/1/2019 (nieuwe regeling)

Dan behouden kinderen het recht op de wezentoeslag zolang ze recht hebben op het Groeipakket. Het maakt niet uit of de overlevende ouder samenwoont of een nieuw feitelijk gezin vormt.

 • - Een voorbeeld

  Emilia is geboren op 12/03/2019. Haar mama Zeynep overlijdt op 10/12/2019. Emilia woont bij haar papa Daniel. Daniel zal vanaf 1/01/2020 boven op het basisbedrag van 176,65 euro een wezentoeslag van 141,33 euro per maand ontvangen. Daniel gaat met zijn vriendin Mia samenwonen op 14/05/2020. Emilia behoudt de wezentoeslag van 141,33 euro en het basisbedrag van 176,66 euro. Er verandert dus niets.

Wie ontvangt de wezentoeslag?

We betalen de wezentoeslag uit aan de persoon die het kind opvoedt. Deze betaling gebeurt telkens op de 8ste van de maand, bovenop het basisbedrag van je Groeipakket.


Is het kind ouder dan 16 jaar en woont het alleen? Dan krijgt de jongvolwassene de wezentoeslag zelf.

Hoe vraag je een wezentoeslag aan?

In geval van overlijden van één of beide ouders, hoef je zelf geen wezentoeslag aan te vragen. Via de Kruispuntbank wordt MyFamily op de hoogte gebracht. We betalen dan de wezentoeslag automatisch uit. Toch is het nuttig om bij het overlijden van een ouder in België meteen MyFamily te informeren. Zo kunnen wij de toekenningsprocedure sneller starten.

 

Gaat het om een ‘vermoeden van afwezigheid’ van één of beide ouders, vastgesteld door de vrederechter? Bezorg MyFamily dan zo snel mogelijk een kopie van het vonnis.


De vrederechter kan een 'vermoeden van afwezigheid' vaststellen indien een persoon sinds meer dan drie maanden niet meer in zijn woon- of verblijfplaats is verschenen en men van hem gedurende minstens drie maanden geen nieuws meer heeft ontvangen. Daardoor ontstaat er onzekerheid over zijn leven of dood.

 

Woonde de overleden ouder(s) in het buitenland? Stuur ons dan de overlijdensakte(s). Onze Groeipakketcoaches kijken je recht op wezentoeslag na.

Wie betaalt het wezentoeslag uit?

Een van de vijf Groeipakket-uitbetalers zorgt ervoor dat de wezentoeslag op de rekening staat. Sinds 2019 mag je zelf kiezen wie het Groeipakket en de bijhorende toeslagen uitbetaalt.

Waarom MyFamily kiezen als jouw Groeipakket-uitbetaler

Alle Groeipakket-uitbetalers zorgen ervoor dat het geld van de Vlaamse Overheid stipt en correct op je rekening staan. De bedragen zijn bij wet vastgelegd, dus je krijgt overal hetzelfde bedrag. Hier vind je een handig overzicht van de vijf erkende Groeipakket-uitbetalers. Daarmee willen we jou en andere gezinnen graag helpen bij het kiezen van de juiste uitbetalingsinstantie. Overweeg je om voor MyFamily te kiezen? Er zijn vele redenen waarom dat een verstandige keuze zou zijn. Je kan ze hier rustig nalezen. Zoals de naam al doet vermoeden willen we bij MyFamily één grote familie zijn. Wij heten jou welkom met open armen!

Sluit je aan bij MyFamily

Heb je vragen over jouw specifieke situatie?

Onze Groeipakketcoaches geven jou graag alle informatie. Contacteer hen gerust of neem een kijkje op onze veelgestelde vragen-pagina.

Veelgestelde vragen over wezengeld

 • Wat is de wezentoeslag?

  De wezentoeslag is een zorgtoeslag in het Groeipakket (kinderbijslag) die extra financiële steun biedt aan kinderen van wie één of beide ouders overlijden. Wezen krijgen dit automatisch als ze er recht op hebben.

 • Wat is de halfwezentoeslag?

  De halfwezentoeslag is een zorgtoeslag in het Groeipakket (kinderbijslag) die kinderen die een van beide ouders verliezen extra financiële steun biedt. Halfwezen krijgen dit bedrag automatisch als ze er recht op hebben.

 • Waar kan ik mijn dossier inkijken?

  Heb je een Belgische identiteitskaart? Dan vind je alles over jouw specifieke Groeipakket in je digitaal dossier op het MyFamily portaal. Inloggen is makkelijk en veilig.

  Vind je de info die je zoekt niet terug? Contacteer dan onze Groeipakketcoaches, zij helpen je graag verder.

Dit vind je misschien ook interessant

Kinderen onder stress

De ultieme tips om stress bij kinderen tegen te gaan

Lees meer
Elke, Stig en Mallow

“Relatie met onze zoon blijft voor altijd onze prioriteit”

Lees het verhaal van Elke, Stig en Mallow
Werken als student

Alles wat je moet weten over werken als jobstudent

Lees meer