Samenwonen: wat met je Groeipakket?

Samen een nestje bouwen is een grote stap. Je leven verandert, maar ook je Groeipakket. Samenwonen kan belangrijke gevolgen hebben voor je sociale toeslag en je schooltoeslag. Hier lees je alles over je rechten als “feitelijk gezin”, zoals dat heet volgens de wet.

 

 

Wat is een feitelijk gezin?

Je vormt een feitelijk gezin als…

… je met een andere persoon op hetzelfde adres woont…

… en je samen financieel bijdraagt tot het huishouden…

… en je geen familie bent tot in de derde graad…

Met andere woorden: je kan geen feitelijk gezin vormen met je familie (of aangetrouwde familie) van de eerste, tweede of derde graad, zoals je zus, stiefbroer, papa, grootmoeder of tante. Het kan daarom wel met je neef of nicht, je “kozijn” zoals dat in de volksmond heet. Dat is een kind van je tante of nonkel, in vierde graad.

Je hoeft dus niet getrouwd te zijn of wettelijk samen te wonen. Ook of je nu van hetzelfde of van een verschillend geslacht bent, heeft helemaal geen belang.

 

 

Woon je samen met één of meerdere personen?

Dan geldt er een zogenaamd “wettelijk vermoeden”. Dit betekent dat de wet ervan uitgaat dat je een feitelijk gezin vormt. Je bent dan een feitelijk gezin met:

 • Je echtgenoot of je wettelijk samenwonende partner.
 • De andere ouder van je kind in je gezin.
 • Is die er niet? Dan is het de persoon met wie je de gezinswoning samen hebt gekocht of gebouwd.
 • Eveneens afwezig? Dan met wie je samen de kinderen opvoedt.
 • Geeft die ook niet thuis? Je vormt een gezin met de persoon met wie je al het langste samenwoont.

Ben je nog mee? Als dat niet zo is: dat begrijpen we best. Onthoud altijd dat je met elke vraag welkom bent bij je Groeipakketcoaches. Wij bekijken graag of jij een feitelijk gezin vormt.

 

 

 

“Maar ik wil helemaal geen feitelijk gezin vormen”

Daar kan je goede redenen voor hebben, bijvoorbeeld voor je Groeipakket of voor de belastingen. In dat geval moet je het wettelijk vermoeden weerleggen, zoals dat heet. Dat kan je bijvoorbeeld doen door één van de volgende documenten aan MyFamily te bezorgen:

 • een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst tussen jou en de persoon waarmee jij volgens de wet een feitelijk gezin vormt;
 • een attest van detentie, je referentieadres, een bewijs van immatriculatie (als je asielzoeker bent), een attest van het vluchthuis, het sociaal huis, of de verklaring van mantelzorger;
 • een vaststelling door een overheidsdienst zoals het OCMW;
 • een verklaring dat deze persoon al een gezin vormt met iemand anders op dit adres (bijvoorbeeld: het liefje van je zoon of dochter).

Het wettelijk vermoeden van feitelijk gezin weerleggen is onmogelijk in twee gevallen:

 • als je samenwoont met de persoon met wie je een kind hebt;
 • als je samenwoont met de persoon met wie je een gezinswoning kocht of bouwde.

Elke situatie is natuurlijk anders. We zoeken graag samen voor alles een oplossing. Neem daarom zeker contact op met je Groeipakketcoach als je wilt aantonen dat je met een bepaalde persoon géén feitelijk gezin vormt.

 

 

Wat gebeurt er met je Groeipakket als je (her)trouwt?

De gevolgen van een huwelijk zijn voor het Groeipakket dezelfde als voor een koppel dat samenwoont en een feitelijk gezin vormt (zie verder).

Je uitbetalingsactor ontvangt automatisch elke wijziging in je burgerlijke stand of je gezinssamenstelling van de administratieve diensten van je gemeente.

 

 

Wat zijn de gevolgen van (feitelijk) samenwonen voor je Groeipakket?

Voor je basisbedrag

Dat blijft hetzelfde. Het maakt niet uit of je een nieuw samengesteld gezin bent, of je Groeipakket ontvangt voor andere kinderen, enzovoort.

meer over het basisbedrag

 

Voor je sociale toeslag

Of je een sociale toeslag krijgt, hangt af van je inkomen. Ga je samenwonen, dan tellen we jullie beide inkomens samen. Blijft het totaalbedrag onder een bepaalde grens? Dan krijg je nog steeds een toeslag.

lees meer over de sociale toeslag

 

Voor je schooltoeslag

Ook voor deze toeslag bekijkt MyFamily jullie gezamenlijke inkomen. Het bedrag van de schooltoeslag wordt berekend op basis van je gezinsinkomsten. Het gaat meer specifiek om – en haal nu even diep adem – de inkomsten van het feitelijk gezin waartoe het kind behoorde op 31 augustus van het schooljaar waarvoor de schooltoeslag wordt toegekend.

meer over de schooltoeslag 

 

Over de wezentoeslag en halfwezentoeslag

Ontving je vóór 1 januari 2019 de wezentoeslag? Dan valt deze weg en krijg je voortaan weer enkel het basisbedrag van je Groeipakket. Overleed een ouder na 1 januari 2019? Dan heb je recht op de (half)wezentoeslag. Deze toeslag in je Groeipakket behoud je als je daarna hertrouwt of gaat samenwonen.

meer over de wezentoeslag

 

Hou de gulden regel altijd in ere: verwittig je Groeipakketcoach zodra er iets in je gezin verandert. Dus ook als je met iemand zal samenwonen.