Zorgtoeslag

Je kan een zorgtoeslag aanvragen als je kind langdurig ziek is of specifieke ondersteuningsbehoeftes heeft. Ontdek hier de voorwaarden voor een zorgtoeslag in je Groeipakket. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je ook het bedrag van de zorgtoeslag berekenen.

Wanneer heb je recht op de zorgtoeslag?

Sommige gezinnen hebben extra ondersteuning nodig. Wanneer een kindje langdurig ziek is bijvoorbeeld. Of wanneer het door zijn of haar persoonlijkheid meer begeleiding vraagt. Het Groeipakket voorziet dan in extra steun om de zorg financieel draaglijker te maken: een zorgtoeslag.

Of jouw gezin in aanmerking komt, wordt getoetst aan de hand van 3 pijlers:

 1. de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de beperking, aandoening of ziekte van je kind;
 2. de invloed op het dagelijkse leven van je kind, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit en leervermogen;
 3. de invloed op je gezin, zoals medische behandeling en noodzakelijke verplaatsingen.

De evaluerende arts van Agentschap Opgroeien kent aan elke pijler punten toe.
Je kind heeft recht op een zorgtoeslag vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen.

Een beslissing voor een zorgtoeslag kan met terugwerkende kracht. 
Je kan dus een zorgtoeslag ontvangen tot en met 5 jaar terug. Bijvoorbeeld: Je neemt op 22/01/2024 contact op met MyFamily om het recht op de zorgtoeslag te laten onderzoeken. Onze groeipakketcoaches zullen je aanvraag aan Agentschap Opgroeien doorsturen met als startdatum 01/01/2019.

Hoeveel zorgtoeslag krijg je?

Wil je het bedrag van je zorgtoeslag berekenen? Dat is afhankelijk van een puntensysteem. Dit puntensysteem bestaat uit 3 pijlers. De som van het aantal punten van de 3 pijlers bepaalt het bedrag van de zorgtoeslag.

 

Hieronder zie je een overzicht van welk bedrag je recht hebt bij elk aantal punten. Zo kan je jouw zorgtoeslag alvast berekenen. Let op: het beoordelen van het aantal punten gebeurt door Agentschap Opgroeien. Aan de hand van die punten berekent MyFamily het bedrag aan zorgtoeslag.

Aantal punten 3 pijlers samen

Aantal punten 1ste pijler

Bedragen

0 – 5

4 of meer

89,16 euro

6 – 8

0 – 3

118,74 euro

6 – 8

4 of meer

457,39 euro

9 – 11

0 – 3

277,09 euro

9 – 11

4 of meer

457,39 euro

12 – 14

niet van toepassing

457,39 euro

15 – 17

niet van toepassing

520,09 euro

18 – 20

niet van toepassing

557,24 euro

21 of meer

niet van toepassing

594,38 euro


Hoe kan je een zorgtoeslag aanvragen?

Contacteer MyFamily op de wijze die je verkiest: per telefoon, e-mail of brief.

 

Onze Groeipakketcoaches contacteren Agentschap Opgroeien om het onderzoek op te starten. Afhankelijk van de leeftijd van je kind, houden ze rekening met de situatie tot 5 jaar in het verleden. Je kan dus met terugwerkende kracht recht hebben op een zorgtoeslag. 

 

Je ontvangt vervolgens een brief van Agentschap Opgroeien. Op deze brief vind je een uitnodiging om je aan te melden op het portaal ‘Mijn Kind en Gezin’.

 

Gebruik je eBox van de overheid al? Dan kan je een digitale brief in je eBox vinden en niet op papier in je brievenbus. Hoe je jouw eBox kan raadplegen of activeren, lees je hier.

 

Op het portaal ‘Mijn Kind en Gezin’ vul je tijdig het formulier voor psychosociale gegevens in via de knop ‘Specifieke ondersteuningsnood’. Je kan je altijd laten bijstaan door een zorgverlener of iemand van de sociale dienst om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Maak eventueel een afspraak met je behandelende arts. Samen met je arts kan je het medisch inlichtingenformulier invullen. Je arts kan dit formulier eHealth onder 'Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien (zorgtoeslag) - Medisch inlichtingenformulier'.

 

Respecteer de deadline en bezorg Agentschap Opgroeien binnen de 4 maanden beide documenten. Heb je toch meer tijd nodig? Contacteer Agentschap Opgroeien via het nummer 02 533 13. Belangrijk: Je kan maximum 4 maanden uitstel vragen.

 

Je kan extra specifieke vragenlijsten door andere therapeuten (logopedist, kinesitherapeut, …) laten invullen en deze uploaden in jouw dossier op ‘Mijn Kind en Gezin’? Hoe meer informatie je kan bezorgen, hoe beter de evaluatie kan gebeuren. Een volledige handleiding om die documentatie te uploaden vind je terug op de website www.zorgtoeslag.be

 Op basis van de informatie in de formulieren zal een arts van het Team Zorgtoeslagen bij Agentschap Opgroeien je aanvraag verwerken. Afhankelijk van de aandoening, zal je kind al dan niet uitgenodigd worden voor een videogesprek. Dit geeft de arts de mogelijkheid om enkele zaken te verduidelijken. Je kind wordt niet medisch onderzocht.

 

Team Zorgtoeslagen van Agentschap Opgroeien bezorgt het resultaat van de evaluatie aan jou en aan MyFamily.  Zodra MyFamily het resultaat ontvangt, berekenen we wat dit betekent voor jou en laten we je dit weten. Afhankelijk van de beslissing is het mogelijk dat we een zorgtoeslag voor het verleden betalen met terugwerkende kracht. Je ontvangt 


Verandert de medische toestand van je kind?

Heeft je kind meer/minder professionele hulp nodig of verandert er iets anders aan de medische toestand nadat er al een eerdere beslissing door het Team Zorgtoeslagen werd genomen? Contacteer dan meteen MyFamily om een herziening aan te vragen.

 

Is de termijn van de vorige beslissing verstreken? Dan zal Team Zorgtoeslagen zelf een herziening opstarten. 

Maak je geen zorgen wanneer de erkenning voor je kind is afgelopen.

Agentschap Opgroeien, start dan automatisch het onderzoek voor een nieuwe erkenning. Je zal via hen formulieren ontvangen die je moet invullen. Bezorg hen tijdig de nodige documenten. Ontvangen zij die te laat? Dan is de beslissing voor een zorgtoeslag altijd negatief en moet je een nieuwe aanvraag doen.

Hoelang duurt een onderzoek naar een zorgtoeslag?

Het onderzoek naar een zorgtoeslag gebeurt via Team Zoë (zorgtoeslagevaluatie) van het Agentschap Opgroeien.

 

Wij hebben geen zicht op de specifieke duur van het onderzoek naar een zorgtoeslag voor jouw kindje. Wil je de exacte stand van zaken weten? Dan kan je contact opnemen met Team Zoë.


Kan je nog een zorgtoeslag krijgen als je kind werkt?

Dat kan inderdaad, behalve wanneer je kind werkt…

 • met een studentenovereenkomst voor meer dan 600 uur per jaar (vanaf 1/1/2023, 475 uur per jaar tot 31/12/2022). 
 • met een gewone arbeidsovereenkomst voor meer dan 80 uur per maand
 • als zelfstandige met bijdrageplicht

Dit werk is altijd toegelaten, en vormt dus geen hinderpaal voor je toeslag:

 • in een maatwerkbedrijf, ook beschutte werkplaats genoemd
 • in het kader van een opleiding alternerend leren
 • een bezoldigde stage

Het is aangeraden om ons op de hoogte te brengen van elke wijziging in de beroepssituaties van je kind. Onze Groeipakketcoaches kijken jouw dossier na en zullen indien nodig je recht op een zorgtoeslag stopzetten of schorsen.

Kan je nog een toeslag krijgen als je kind ouder is dan 21?

Wanneer je zoon of dochter 21 jaar is, dan stopt de zorgtoeslag en ontvang je het basisbedrag zonder zorgtoeslag.
Dan zijn de algemene voorwaarden van het Groeipakket van toepassing.

Je kan dan wel een tegemoetkoming vragen voor personen met een handicap. Die aanvraag kan je opstarten wanneer je kind 20 wordt.

Wat als je kind binnenkort een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT) krijgt?

De minimumleeftijd om een IVT en/of IT te krijgen werd verlaagd naar 18 jaar. Krijgt je kind dit nog niet, maar wil je wel zo’n tegemoetkoming aanvragen? Dat kan bij de overheidsdienst voor personen met een handicap. Lees meer over een IVT of IT.

 

Vanaf 1 juni 2021 krijg je geen zorgtoeslag meer als je kind tegelijkertijd een IVT en/of IT ontvangt. Je krijgt wel het basisbedrag in je groeipakket (kinderbijslag). En dit tot wanneer je kind 21 jaar is en erkend werd door Opgroeien, of tot 25 jaar als je kind studeert.


Meer weten over de zorgtoeslag?

Onze Groeipakketcoaches geven jou graag alle informatie.

contacteer ons

Vragen?

Neem dan zeker hieronder een kijkje. Vind je het antwoord niet, bezoek dan onze veelgestelde vragenpagina.

 • Hoe vraag je een zorgtoeslag aan voor een kind met autisme?

  • Je contacteert MyFamily en doet een aanvraag voor de zorgtoeslag. Wij sturen je aanvraag door naar de Team Zorgtoeslagevaluatie (Dienst Zoë) van Agentschap Opgroeien 
  • Team Zorgtoeslagevaluatie (Team Zoë) onderzoekt of er recht is op de zorgtoeslag. Je zal door Team Zoë gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te verduidelijken. Afhankelijk van de aandoening, zal je kind al dan niet uitgenodigd worden voor een videoconsult.
  • Na het onderzoek delen ze de beslissing met het aantal punten mee aan jou en onze groeipakketcoaches.
 • Hoe moet ik een zorgtoeslag aanvragen?

  Je contacteert MyFamily met de vraag om het onderzoek naar een zorgtoeslag op te starten. Onze groeipakketcoaches geven dit door aan Agentschap Opgroeien, Dienst Zoë. 

  Je recht hebt op een zorgtoeslag en hoeveel die bedraagt, hangt af van het aantal punten in drie pijlers:

  1. Pijler 1: de lichamelijke of geestelijke gevolgen
  2. Pijler 2: de impact op het functioneren van het kind (leren, communicatie, mobiliteit, zelfzorg,…)
  3. Pijler 3: gevolgen voor de familiale omgeving

  De evaluerend arts van Dienst Zoë beslist over het aantal punten binnen deze 3 pijlers. 

   
 • Hoelang duurt een zorgtoeslag aanvraag?

  We hebben geen zicht op de duur van het onderzoek. Je kan hiervoor team Zoë van het agentschap Opgroeien contacteren, dat bevoegd is voor het onderzoek.

 • Voor hoeveel jaar terug kan ik de zorgtoeslag aanvragen?

  Je kan een zorgtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen. Het onderzoek gaat tot 5 jaar terug.

 • Wie kan een zorgtoeslag aanvragen? 

  Een ouder of voogd kan de zorgtoeslag aanvragen.

 • Hoe weet ik of ik recht heb op een zorgtoeslag in het Groeipakket?

  Vraag raad aan de begeleider, het CLB, artsen of verzorgers. Zij kunnen goed inschatten of je al dan niet een zorgtoeslag kan krijgen. Begeleidt een multidisciplinair team je kind? Spreek er dan met hen over.

  Verwittig ons wanneer je een onderzoek wenst naar de zorgtoeslag voor je kind. Wij dienen dan een dossier in bij Opgroeien, team Zoë. Hun medisch team onderzoekt de aanvraag, neemt een beslissing en laat dit aan jou en ons weten.

  Alle informatie over de zorgtoeslag en hoe je deze moet aanvragen vind je hierboven terug.

 • Tot wanneer kan ik de zorgtoeslag aanvragen?

  Van zodra je kind 21 jaar is, heeft hij geen recht meer op de zorgtoeslag. Je kan online via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een aanvraag indienen om een toeslag voor gehandicapten te ontvangen. Je kan deze toeslag aanvragen van zodra je kind 20 jaar geworden is.
 • Ik heb vragen over de behandeling van mijn aanvraag voor een zorgtoeslag. Waar kan ik terecht?

  We hebben geen zicht op je aanvraagdossier voor jouw zorgtoeslag. Dat wordt behandeld door team Zoë (Zorgtoeslagevaluatie) van het Agentschap Opgroeien. Met vragen kan je bij hen terecht:

  Ook als je nog geen formulieren ontving voor een (medische) evaluatie kan je contact opnemen met het Agentschap Opgroeien, dienst Zoë.

  Voor alle andere vragen over jouw Groeipakket kan je terecht bij een van onze groeipakketcoaches.

 • Kan ik verhoogd groeipakket en zorgtoeslag krijgen bij autisme met terugwerkende kracht?

   Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald.

  Deze toeslag komt bovenop jouw maandelijks Groeipakket.

 • Wie is Team Zorgtoeslagevaluatie (Team Zoë)?

  Team Zorgtoeslagevaluatie is een dienst binnen Agentschap Opgroeien, die zich bezighoudt met de evaluaties van de aanvragen voor een zorgtoeslag. Team zorgtoeslagevaluatie of Team Zoë in’t kort, onderzoekt alle ingediende vragenlijsten. 

  De Dienst Zoë duidt per onderzoek een evaluerend arts aan. Indien nodig nodigt de evaluerend arts, gezinnen uit voor een videogesprek om nog enkele onduidelijkheden weg te werken. 

  Nadat er een beslissing is genomen bezorgt de evaluerend arts van Team Zoë de beslissing aan het gezin en de juiste uitbetaler van het groeipakket.

Deze onderwerpen vind je misschien ook wel leuk

Vrouw met twee kinderen

Zo helpt je ziekenfonds jou

Lees meer
Vaderschap Hendrik

De uitdagingen en triomfen van vaderschap

Lees het verhaal van Henrik
Ouderschapsverlof

Wat je moet weten over het ouderschapsverlof in de privésector

Lees meer