Zorgtoeslag

Je kan een zorgtoeslag aanvragen als je kind langdurig ziek is of specifieke ondersteuningsbehoeftes heeft. Ontdek hier de voorwaarden voor een zorgtoeslag in je Groeipakket.

 

 

Heb je recht op de zorgtoeslag?

Sommige gezinnen hebben extra ondersteuning nodig. Wanneer een kindje langdurig ziek is bijvoorbeeld. Of wanneer het door zijn of haar persoonlijkheid meer begeleiding vraagt. Het Groeipakket voorziet dan in extra steun om de zorg financieel draaglijker te maken: een zorgtoeslag.

Of jij in aanmerking komt, wordt getoetst aan de hand van 3 pijlers:

 1. de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de beperking, aandoening of ziekte van je kind;
 2. de invloed op het dagelijkse leven van je kind, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit en leervermogen;
 3. de invloed op je gezin, zoals medische behandeling en noodzakelijke verplaatsingen.

De evaluerende arts van Agentschap Opgroeien kent aan elke pijler punten toe.
Je kind heeft recht op een toeslag vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen.

 Hoeveel zorgtoeslag krijg je?

Het bedrag van je zorgtoeslag hangt af van het aantal punten in alle pijlers

Aantal punten 3 pijlers samen

Aantal punten 1ste pijler

Bedrag

0 – 5
4 of meer
89,16 euro
6 – 8
0 – 3
118,74 euro
6 – 8
4 of meer
457,39 euro
9 – 11
0 – 3
277,09 euro
9 – 11
4 of meer
457,39 euro
12 – 14
niet van toepassing
457,39 euro
15 – 17
niet van toepassing
520,09 euro
18 – 20
niet van toepassing
557,24 euro
21 of meer
niet van toepassing
594,38 euro

Hoe kan je een zorgtoeslag aanvragen?

 • Stap 1

Contacteer MyFamily op de wijze die je verkiest: per telefoon, e-mail of brief.

 • Stap 2

Onze Groeipakketcoaches contacteren Agentschap Opgroeien om het onderzoek op te starten. Afhankelijk van de leeftijd van je kind, houden ze rekening met de situatie tot 5 jaar in het verleden. Je kan dus met terugwerkende kracht recht hebben op een zorgtoeslag. 

 • Stap 3

Je ontvangt vervolgens een brief van Agentschap Opgroeien. Gebruik je eBox van de overheid al? Dan kan je een digitale brief in je eBox vinden en niet op papier in je brievenbus. Hoe je jouw eBox kan raadplegen of activeren, lees je hier. 

 • Stap 4

In de brief van Agentschap Opgroeien staan de volgende stappen vermeld. Deze zijn:

1. Registreer je op ‘Mijn Kind en Gezin’ als je nog geen account hebt.
2. Ga daarvoor naar mijn.kindengezin.be
3. Klik op het huisje met de titel ‘Specifieke ondersteuningsnood’.

Specifieke ondersteuningsnood

 • Stap 5

Op ‘Mijn Kind en Gezin’ vul je tijdig het formulier voor psychosociale gegevens in via de knop ‘Specifieke ondersteuningsnood’. Je kan je altijd laten bijstaan door een zorgverlener of iemand van de sociale dienst om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Respecteer wel de deadline

 • Stap 6

Op ‘Mijn Kind en Gezin’ vul je samen met je behandelende arts het formulier voor medische gegevens in via de knop ‘Specifieke ondersteuningsnood’. Je arts kan dit document ook terugvinden in je elektronisch medisch dossier.

 • Stap 7

Je kan extra specifieke vragenlijsten door andere therapeuten (logopedist, kinesitherapeut, …) laten invullen en deze uploaden in jouw dossier op ‘Mijn Kind en Gezin’ via de knop ‘Specifieke ondersteuningsnood’. Hoe meer informatie je kan bezorgen, hoe beter de evaluatie kan gebeuren. Een volledige handleiding om die documentatie te uploaden vind je hier.

 

Heb je vragen?

Contacteer Team Zorgtoeslagen op de wijze die jij verkiest:

Opgroeien

Team Zorgtoeslagevaluatie (Zoë)
zoe.info@opgroeien.be
Tel. 02 533 13 41

 

 • Stap 8 

Op basis van de informatie in de formulieren zal een arts van het Team Zorgtoeslagen bij Agentschap Opgroeien je aanvraag verwerken. Afhankelijk van de aandoening, zal je kind al dan niet uitgenodigd worden voor een (video)consult.  Je kan hier alles nalezen over die evaluatie.

 • Stap 9

Team Zorgtoeslagen van Agentschap Opgroeien bezorgt het resultaat van de evaluatie aan jou en aan MyFamily. Je hoeft ons niet zelf op de hoogte te brengen. 

 • Stap 10

Zodra MyFamily het resultaat ontvangt, berekenen we wat dit betekent voor jou en laten we je dit weten. Afhankelijk van de beslissing is het mogelijk dat we een zorgtoeslag voor het verleden betalen met terugwerkende kracht. 


 

 

Verandert de medische toestand van je kind?

Heeft je kind meer/minder professionele hulp nodig of verandert er iets anders aan de medische toestand nadat er al een eerdere beslissing door het Team Zorgtoeslagen werd genomen? Contacteer dan meteen MyFamily om een herziening aan te vragen. 

Is de termijn van de vorige beslissing verstreken? Dan zal Team Zorgtoeslagen zelf een herziening opstarten. 

 

 

Maak je geen zorgen wanneer de erkenning voor je kind is afgelopen. 

Agentschap Opgroeien, start dan automatisch het onderzoek voor een nieuwe erkenning. Je zal via hen formulieren ontvangen die je moet invullen. Bezorg hen tijdig de nodige documenten. Ontvangen zij die te laat? Dan is de beslissing voor een zorgtoeslag altijd negatief en moet je een nieuwe aanvraag doen.

 

 

Hoelang duurt een onderzoek naar een zorgtoeslag?

Het onderzoek naar een zorgtoeslag gebeurt via Team Zoë (zorgtoeslagevaluatie) van het Agentschap Opgroeien. Gemiddeld zit er tussen het ontvangen van de vragenlijsten en het bezorgen van beslissing aan de ouders 292 dagen.

Wij hebben geen zicht op de specifieke duur van het onderzoek naar een zorgtoeslag voor jouw kindje. Wil je de exacte stand van zaken weten? Dan kan je contact opnemen met Team Zoë.


 

 

Kan je nog een zorgtoeslag krijgen als je kind werkt?

Dat kan inderdaad, behalve wanneer je kind werkt…

 • met een studentenovereenkomst voor meer dan 600 uur per jaar (vanaf 1/1/2023, 475 uur per jaar tot 31/12/2022). 
 • met een gewone arbeidsovereenkomst voor meer dan 80 uur per maand
 • als zelfstandige met bijdrageplicht

Dit werk is altijd toegelaten, en vormt dus geen hinderpaal voor je toeslag:

 • in een maatwerkbedrijf, ook beschutte werkplaats genoemd
 • in het kader van een opleiding alternerend leren
 • een bezoldigde stage

Het is aangeraden om ons op de hoogte te brengen van elke wijziging in de beroepssituaties van je kind. Onze Groeipakketcoaches kijken jouw dossier na en zullen indien nodig je recht op een zorgtoeslag stopzetten of schorsen.

 

 

Kan je nog een toeslag krijgen als je kind ouder is dan 21?

Wanneer je zoon of dochter 21 jaar is, dan stopt de zorgtoeslag en ontvang je het basisbedrag zonder zorgtoeslag.
Dan zijn de algemene voorwaarden van het Groeipakket van toepassing.

Je kan dan wel een tegemoetkoming vragen voor personen met een handicap. Die aanvraag kan je opstarten wanneer je kind 20 wordt.

 

 

Wat als je kind binnenkort een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT) krijgt?

De minimumleeftijd om een IVT en/of IT te krijgen werd verlaagd naar 18 jaar. Krijgt je kind dit nog niet, maar wil je wel zo’n tegemoetkoming aanvragen? Dat kan bij de overheidsdienst voor personen met een handicap. Lees meer over een IVT of IT.

Vanaf 1 juni 2021 krijg je geen zorgtoeslag meer als je kind tegelijkertijd een IVT en/of IT ontvangt. Je krijgt wel het basisbedrag in je groeipakket (kinderbijslag). En dit tot wanneer je kind 21 jaar is en erkend werd door Opgroeien, of tot 25 jaar als je kind studeert.

 Meer weten over de zorgtoeslag?

Onze Groeipakketcoaches geven jou graag alle informatie.

 

 

Vragen?

Neem dan zeker hieronder een kijkje. Vind je het antwoord niet, bezoek dan onze veelgestelde vragenpagina.

 • Hoe kan ik een zorgtoeslag aanvragen voor mijn kindje met specifieke ondersteuningsbehoeftes?

  Elk kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan een zorgtoeslag aanvragen. Of je recht hebt op een zorgtoeslag en hoeveel die bedraagt, hangt af van drie pijlers:

  Pijler 1: de lichamelijke of geestelijke gevolgen

  Pijler 2: de impact op het functioneren van het kind (leren, communicatie, mobiliteit, zelfzorg,…)

  Pijler 3: gevolgen voor de familiale omgeving

  Hoe weet ik of ik recht heb op een zorgtoeslag?


  Vraag raad aan de begeleider, het CLB, artsen of verzorgers. Zij kunnen goed inschatten of je al dan niet een zorgtoeslag kan krijgen. Begeleidt een multidisciplinair team je kind? Spreek er dan met hen over.

  Verwittig ons wanneer je een onderzoek wenst naar de zorgtoeslag voor je kind. Wij dienen dan een dossier in bij Opgroeien, team Zoë. Hun medisch team onderzoekt de aanvraag, neemt een beslissing en laat dit aan jou en ons weten.

  Alle informatie over de zorgtoeslag en hoe je deze moet aanvragen vind je hierboven terug.

 • Ik heb vragen over de behandeling van mijn aanvraag voor een zorgtoeslag. Waar kan ik terecht?

  We hebben geen zicht op je aanvraagdossier voor jouw zorgtoeslag. Dat wordt behandeld door team Zoë (Zorgtoeslagevaluatie) van het Agentschap Opgroeien. Met vragen kan je bij hen terecht:

  Via e-mail: zoe.info@opgroeien.be

  Via het nummer: 02 533 13 41

  Ook als je nog geen formulieren ontving voor een (medische) evaluatie kan je contact opnemen met het Agentschap Opgroeien.

  Voor alle andere vragen over jouw Groeipakket kan je terecht bij een van onze Groeipakketcoaches.

Deze onderwerpen vind je misschien ook wel leuk

Vrouw met twee kinderen

Zo helpt je ziekenfonds jou

Lees meer
Vaderschap Hendrik

De uitdagingen en triomfen van vaderschap

Lees het verhaal van Henrik
Ouderschapsverlof

Wat je moet weten over het ouderschapsverlof in de privésector

Lees meer