De schooltoeslag

Of in een moeilijk woord: de selectieve participatietoeslag. De schooltoeslag vervangt de schooltoelage, die het Vlaams Ministerie van Onderwijs vroeger betaalde.

Wat is de schooltoeslag (selectieve participatietoeslag) in het Groeipakket?

De schooltoeslag (of selectieve participatietoeslag) geeft ouders die het financieel moeilijker hebben een duwtje in de rug. Schoolkosten kunnen namelijk soms behoorlijk oplopen. Deze schooltoeslag vervangt vanaf het schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage.


Ontvang je al een Groeipakket? En volgt je kind Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel op een school die erkend is door de Vlaamse gemeenschap? Dan ontvang je automatisch een jaarlijkse schooltoeslag tussen eind augustus en december. Onze Groeipakketcoaches onderzoeken of je recht hebt op de selectieve participatietoeslag. Je krijgt de schooltoeslag gewoon op je rekening als je er recht op hebt. Makkelijk, nietwaar? Heb je in december nog niets ontvangen, maar denk je wel recht te hebben? Contacteer ons dan gerust.


Let wel: gaat je kind naar de hogeschool of universiteit? Dan kan je geen schooltoeslag meer krijgen. In de plaats daarvan kan je recht hebben op een studietoelage, de zogenaamde ‘studiebeurs’. Die studietoelage moet je zelf aanvragen via het Ministerie van Onderwijs. Alle informatie vind je op studietoelagen.be.


Verwar de schooltoeslag niet met de schoolbonus! De schoolbonus krijgt elk gezin automatisch in augustus. Het bedrag daarvan evolueert met de leeftijd.

Voorwaarden voor een schooltoeslag in je Groeipakket

Gaat je kind naar de kleuterschool, de lagere school of het secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel? Of volgt je zoon of dochter de richting HBO5 Verpleegkunde? En wordt de school erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap?

Dan heb je recht op een schooltoeslag op drie voorwaarden.


1. Nationaliteit


Kinderen voldoen aan deze voorwaarde als ze de Belgische nationaliteit hebben of als ze, met een geldig verblijfsrecht, in België mogen verblijven. Heeft je zoon of dochter niet de Belgische nationaliteit? Ook dan bestaat er in sommige gevallen recht op de schooltoeslag. Lees meer over de nationaliteitsvoorwaarde.


2. Voldoende aanwezig op school


Elke leerling moet voldoende aanwezig zijn op school om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd op het einde van het schooljaar. Lees hier wanneer je kind voldoende aanwezig is op school.


3. Jouw gezinsinkomen


Je gezinsinkomen moet aan een aantal voorwaarden voldoen. We controleren het inkomen van het gezin waar de leerling woont op 31 augustus van het lopende schooljaar.


De inkomens van volgende personen tellen mee:

 • De beide samenwonende ouders of opvoeders;
 • Of: de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt;
 • Of: de gehuwde, alleenstaande of zelfstandige leerling zelf en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt.

Het gezinsinkomen is de totale som van je (belastbare) inkomsten en uitkeringen. Dat mag niet te hoog liggen in functie van je gezin (personenlast). Bovendien houden we ook rekening met je kadastraal inkomen vreemd gebruik.

Deze uitzonderingen bevestigen de regels

Verblijft in jouw gezin al langer dan één jaar, zonder onderbreking, een pleegkind? Dan heeft hij of zij altijd recht op de hoogste schooltoeslag volgens zijn of haar studierichting. Er is geen enkele financiële voorwaarde van toepassing.


Woon je in Brussel, Wallonië of in één van onze buurlanden? Ook dan heb je recht op de schooltoeslag als je kind naar een Nederlandstalige school gaat in Vlaanderen of Brussel én als het voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Je ontvangt de toeslag boven op je Brusselse of Waalse kinderbijslag.


De maximumleeftijd voor de schooltoeslag staat op 22 jaar. Volgt je zoon of dochter HBO5 Verpleegkunde? Of gaat zij of hij naar het buitengewoon onderwijs (BUSO)? Dan geldt er geen leeftijdsgrens. Belangrijkcontacteer ons voor studenten HBO5 Verpleegkunde of BUSO ouder dan 25 jaar!


Kinderen die thuisonderwijs, ziekenhuisonderwijs, tweedekansonderwijs (CVO) of privéonderwijs (behalveEureka, Leerwijzer, Safe en Sint-Ignatiusschool) volgen, hebben geen recht op de schooltoeslag.

Wanneer staat de schooltoeslag op mijn rekening?

De schooltoelage wordt normaal altijd uitbetaald tussen september en december. Dit jaar (2022) wordt de schooltoeslag uitbetaald tussen eind augustus en december. We berekenen jouw gezinsinkomen op basis van het aanslagbiljet. Is deze (nog) niet beschikbaar of niet volledig? Dan krijg je van ons een brief waarin we jou om extra informatie vragen.


Heb je de schooltoeslag eind augustus nog niet voor al je kinderen ontvangen? Geen paniek, alle gegevens komen stap voor stap toe bij ons. Van zodra we alle gegevens hebben, betaling voor je kinderen die recht hebben.


Heb je jouw schooltoeslag na december nog niet ontvangen? Neem dan even contact met ons op. Onze Groeipakketcoaches kijken alles na voor jou.

 

 

Wie ontvangt de schooltoeslag in het Groeipakket?

Dat hangt af van de woonplaats van je kind.

 • Woont je kind in Vlaanderen? Dan betalen wij de schooltoeslag aan diegene die het Groeipakket ontvangt.
 • Als je kind in Brussel, Wallonië of het Duitse taalgebied woont, betalen wij de schooltoeslag aan de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind officieel woont.
 • Woont je kind in het buitenland? Dan gaat de schooltoeslag naar de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind feitelijk woont.

 

 

Hoe vraag je een schooltoeslag aan?

Woon je met je kinderen in Vlaanderen en ben je aangesloten bij MyFamily? Dan storten we automatisch het correcte bedrag van je schooltoeslag op jouw rekeningnummer indien je aan alle voorwaarden voldoet. Dat doen we tussen september en december. Je hoeft in dit geval dus zelf geen aanvraag te doen.


Ben je student HBO5 Verpleegkunde of ben je ouder dan 25 jaar en volg je les in het buitengewoon onderwijs (BUSO)? Dan heb je geen recht op een Groeipakket, maar misschien wel op een schooltoeslag. Vraag dan nu online je schooltoeslag aan.


Wil je jouw aanvraag liever op papier doen? Download dan hier het invulformulier.


Woon je in Brussel, Wallonië of in één van onze buurlanden en gaat je kind naar een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel? Voldoe je bovendien aan alle voorwaarden voor de schooltoeslag? Vraag dan in enkele klikken je schooltoeslag aan.

vraag je schooltoeslag aan

Liever een aanvraag op papier? Bezorg ons je aanvraagformulier via mail naar info@myfamily.be of per post naar MyFamily, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen.

Kijk ook even na of je kinderen recht hebben op een kleutertoeslag.

 


Hoeveel bedraagt de schooltoeslag in je Groeipakket?

Het bedrag van de schooltoeslag of selectieve participatietoeslag hangt onder andere af van je gezinsinkomen. We krijgen deze gegevens via de Federale Overheidsdienst Financiën.

 • Liggen je inkomsten dicht bij de maximale inkomensgrens? Dan krijg je de minimale schooltoelage.
 • Zijn je gezinsinkomsten gelijk aan of lager dan de minimale inkomensgrens? Dan ontvang je de volledige schooltoelage.
 • Zit je gezinsinkomen ergens tussen de minimale en de maximale inkomensgrens? Dan ligt jouw schooltoeslag tussen de minimale en de volledige schooltoeslag.


Voor kleuter- en lager onderwijs

 

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Kleuteronderwijs
/
€ 107,47
Lager Onderwijs
€ 125,41
€ 195,04

Voor secundair onderwijs

 

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling in het voltijds secundair onderwijs
€ 738,91
€ 3.387,57
Leerling in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroeps secundair onderwijs
Geen internaat : € 290,80
Op internaat* : € 751,52
Geen internaat: € 1.173,24
Op internaat* : € 1.928,75
Andere vormen van voltijds secundair onderwijs
Geen internaat: € 242,24
Op internaat* : € 626,27
Geen internaat: € 977,60
Op internaat* : € 1.607,24
Stelsel werken en leren
€ 203,70
€ 556,98
Hoger beroepsonderwijs (Opleiding Verpleegkunde)
Geen internaat: € 859,98
Op internaat: € 859,98
Geen internaat: € 1.256,34
Op internaat: € 3.773,03

Deze bedragen zijn geldig voor het schooljaar 2022 – 2023. Wil je graag de bedragen kennen van de voorbije schooljaren, neem dan zeker contact op met onze Groeipakketcoaches. Zij helpen je snel verder.

(*) Een verblijf in een multifunctioneel centrum wordt gelijk behandeld als een verblijf in een internaat.

 

Zelf berekenen of je het minimum- of het maximumbedrag krijgt? Of een bedrag daartussenin? Of zelfs een uitzonderlijke toeslag? Bereken je schooltoeslag.

Beetje overweldigd door al deze cijfers? Snappen we. Maak je geen zorgen. Onze Groeipakketcoaches staan klaar om je te helpen en je alles klaar en duidelijk uit te leggen. Neem gerust contact met ze op.

 

 

Kan je de schooltoeslag of selectieve participatietoeslag verliezen?

Is je kind onvoldoende aanwezig in het kleuteronderwijs of meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig in het lager onderwijs? Dan kun je je recht op de schooltoeslag verliezen voor het jaar dat volgt.

 

Is een kind twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig in het kleuteronderwijs of 30 halve dagen of meer onwettig afwezig is in het lager onderwijs? Dan verlies je de selectieve participatietoeslag voor het tweede jaar. Dit wil zeggen dat wanneer een kind twee jaar niet voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden, het geen schooltoelage krijgt voor het tweede jaar.

 

Ook spijbelaars in het secundair onderwijs kunnen hun schooltoeslag verliezen. Wie twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer onwettig afwezig is, verliest de toeslag voor het tweede jaar.

 

Voor meer informatie over de aanwezigheid op school van je kroost, kan je hier terecht.

 

Goed om weten: De dagen waarop je kind afwezig was op school tijdens het schooljaar 2019-2020 door de algemene COVID-19-maatregelen, tellen we toch als aanwezig.

Vragen?

Heb je vragen over de schooltoeslag, schooltoelage of selectieve participatietoeslag? Neem dan zeker hieronder een kijkje. Heb je vragen over het Startbedrag of andere toeslagen in het Groeipakket, vergeet dan ook niet om onze veelgestelde vragenpagina te bezoeken.

 

 • Waarom wordt de schooltoeslag berekend volgens het gezinsinkomen van twee jaar geleden?

  De schooltoeslag krijg je als je bruto belastbare gezinsinkomsten lager liggen dan een bepaald grensbedrag.

  Voor de berekening van de sociale toeslag gebruiken we de inkomsten van twee jaar geleden omdat deze inkomsten volledig en definitief zijn. Een overzicht van je totale gezinsinkomen krijgen we van de FOD Financiën op basis van je belastingaangifte. De definitieve gegevens over je inkomsten zijn dus pas twee jaar nadien beschikbaar. Je inkomsten van 2019 kennen we dus pas in 2021.

 • Moet ik MyFamily op de hoogte brengen als mijn gezinssituatie wijzigt?

  Je laat het ons best weten als:

  • Je kind trouwt of gaat samenwonen;
  • Er een kindje bijkomt voor wie je een Groeipakket ontvangt;
  • Een kind, dat recht had op een Groeipakket, je gezin verlaat;
  • In je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook bachelor-na-bachelor of master-na-master);
  • Een persoon in je gezin erkend is als persoon met een handicap (dit hoeft enkel als je gezin buiten Vlaanderen woont)
  • Als je twijfelt over een wijziging in je gezin die hier niet tussen staat.