De schooltoeslag in het Groeipakket vervangt de schooltoelage

De schooltoeslag in het Groeipakket vervangt de schooltoelage. Vroeger werd die betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Ten vroegste vanaf 28 augustus en dit tot eind december 2023 wordt de schooltoeslag betaald. Je ontvangt deze toeslag niet altijd voor alle kinderen tegelijk.

Wat is de schooltoeslag in het Groeipakket?

De schooltoeslag geeft ouders die het financieel moeilijker hebben een duwtje in de rug. Schoolkosten kunnen namelijk soms behoorlijk oplopen. Deze schooltoeslag vervangt vanaf het schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage.


Ontvang je al een Groeipakket? En volgt je kind kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel op een school die erkend is door de Vlaamse gemeenschap? Dan ontvang je automatisch een jaarlijkse schooltoeslag. De schooltoeslag wordt ten vroegste vanaf 28 augustus tot en met december uitbetaald. Onze Groeipakketcoaches onderzoeken of je recht hebt op de toeslag. Je krijgt de schooltoeslag gewoon op je rekening als je er recht op hebt. Je moet zelf geen schooltoeslag aanvragen. Makkelijk, nietwaar? Heb je in december nog niets ontvangen, maar denk je wel recht te hebben? Contacteer ons dan gerust.


Woon je in Brussel, Wallonië of in een buurland? Dan kan je ook recht hebben op de schooltoeslag als je kind naar een school gaat in Vlaanderen of Brussel en aan alle voorwaarden voldoet. In dat geval moet je wel de schooltoeslag aanvragen.


Let wel: gaat je kind naar de hogeschool of universiteit? Dan kan je geen schooltoeslag meer krijgen. In de plaats daarvan kan je recht hebben op een studietoelage, de zogenaamde ‘studiebeurs’. Die studietoelage moet je zelf aanvragen via het Ministerie van Onderwijs. Alle informatie vind je op studietoelagen.be.


Verwar de schooltoeslag niet met de schoolbonus! De schoolbonus krijgt elk gezin automatisch in augustus. Het bedrag daarvan evolueert met de leeftijd.

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag in je Groeipakket?

Het bedrag van de schooltoeslag hangt onder andere af van je gezinsinkomen. Niet elk gezin krijgt hetzelfde bedrag. Wil je zelf berekenen of je het minimum- of het maximumbedrag krijgt? Of een bedrag daartussenin? Of zelfs een uitzonderlijke toeslag? Volg dan dit stappenplan.

Bereken je schooltoeslag

Voor kleuter- en lager onderwijs

 

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Kleuteronderwijs
/
€ 113,17
Lager Onderwijs
€ 132,06
€ 205,38

Voor secundair onderwijs

 

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling in het voltijds secundair onderwijs
€ 778,07
€ 3.567,11
Leerling in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroeps secundair onderwijs
Geen internaat : € 306,21
Op internaat* : € 791,35
Geen internaat: € 1.235,42
Op internaat* : € 2.030,97
Andere vormen van voltijds secundair onderwijs
Geen internaat: € 255,08
Op internaat* : € 659,46
Geen internaat: € 1.029,41
Op internaat* : € 1.692,42
Stelsel werken en leren
€ 214,50
€ 586,50
Hoger beroepsonderwijs (Opleiding Verpleegkunde)
Geen internaat: € 905,56
Op internaat: € 905,56
Geen internaat: € 1.322,93
Op internaat: € 3.973,00

Deze bedragen zijn geldig voor het schooljaar 2022 – 2023. Wil je graag de bedragen kennen van de voorbije schooljaren, neem dan zeker contact op met onze Groeipakketcoaches. Zij helpen je snel verder.


(*) Met materiële ondersteuning wordt één van de volgende situaties bedoeld:

 • Verblijf in een opvangstructuur en/of medische begeleiding voor asielzoekers of andere vreemdelingen;
 • Verblijf in een instelling door bemiddeling van of ten laste van de Vlaamse Overheid.

Leerlingen die materiële ondersteuning ontvangen worden vanaf 31 augustus 2023 niet langer beschouwd als gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling.


(**) Een verblijf in een multifunctioneel centrum wordt gelijk behandeld als een verblijf in een internaat.


Beetje overweldigd door alle cijfers in de berekeningstabel? Snappen we. Maak je geen zorgen. Onze Groeipakketcoaches staan klaar om je te helpen en je alles klaar en duidelijk uit te leggen. Neem gerust contact met ze op.

Wanneer staat de schooltoeslag op mijn rekening?

De schooltoelage wordt normaal altijd uitbetaald tussen september en december. Dit jaar (2023) wordt de schooltoeslag uitbetaald tussen eind augustus en december.

 

Als je eind augustus nog geen schooltoelage hebt ontvangen voor al je kinderen, hoef je je geen zorgen te maken. Alle nodige gegevens om het recht te kunnen bepalen, komen geleidelijk bij ons binnen: 

 • we ontvangen de inschrijvingsgegevens van de scholen één keer per maand, niet altijd voor alle kinderen in je gezin tegelijk. 
 • jouw gezinsinkomen wordt op basis van het aanslagbiljet berekend. 


Zodra we alle vereiste gegevens hebben ontvangen, brengen we de betaling voor je kinderen, die recht hebben op een schooltoeslag, in orde.
 
Ontbreken er nog gegevens en hebben we daarvoor jouw hulp nodig? Dan krijg je van ons een brief waarin we je aanvullende informatie vragen.

 

Heb je jouw schooltoeslag na december nog niet ontvangen? Neem dan even contact met ons op. Onze Groeipakketcoaches kijken alles na voor jou.

Wie heeft er recht op een schooltoeslag in het Groeipakket?

Gaat je kind naar de kleuterschool, de lagere school of het secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel? Of volgt jouw student de richting HBO5 Verpleegkunde? En wordt de school erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap?

Dan heb je recht op schooltoeslag op twee voorwaarden.

 

Voorwaarde 1: nationaliteit

Kinderen voldoen aan deze voorwaarde als ze de Belgische nationaliteit hebben of als ze, met een geldig verblijfsrecht, in België mogen verblijven. Heeft je kind niet de Belgische nationaliteit? Ook dan bestaat er in sommige gevallen recht op de schooltoeslag. Lees meer over de nationaliteitsvoorwaarde.

 

Voorwaarde 2: voldoende aanwezig op school

Elke leerling moet voldoende aanwezig zijn op school om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd op het einde van het schooljaar. Lees hier wanneer je kind voldoende aanwezig is op school.

Deze uitzonderingen bevestigen de regels

Verblijft een pleegkind al langer dan één jaar, zonder onderbreking, bij een of meer pleeggezinnen? Dan heeft dat kind altijd recht op de hoogste schooltoeslag naar gelang de gevolgde studierichting. Er is geen enkele financiële voorwaarde of nationaliteitsvoorwaarde van toepassing.


Woon je in Brussel, Wallonië of in één van onze buurlanden? Ook dan heb je recht op de schooltoeslag als je kind naar een school gaat in Vlaanderen of Brussel én als het voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. In dat geval moet je wel de schooltoeslag aanvragen. Vervolgens ontvang je de schooltoeslag van een Groeipakket-uitbetaler boven op je Brusselse of Waalse gezinsbijslag die je al kreeg.


De maximumleeftijd voor de schooltoeslag staat op 21 jaar. Volgt je student HBO5 Verpleegkunde? Of gaat je kind naar het buitengewoon onderwijs (BUSO)? Dan geldt er geen leeftijdsgrens. Belangrijk: contacteer ons voor studenten HBO5 Verpleegkunde of BUSO ouder dan 25 jaar!


Kinderen die thuisonderwijs, ziekenhuisonderwijs, tweedekansonderwijs (CVO) of privéonderwijs (behalve Eureka, Leerwijzer, Safe en Sint-Ignatiusschool) volgen, hebben geen recht op de schooltoeslag.

Kan je de schooltoeslag verliezen?

Is een kind twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig in het kleuteronderwijs of 30 halve dagen of meer onwettig afwezig is in het lager onderwijs? Dan verlies je de toeslag voor het tweede jaar. Dit wil zeggen dat wanneer een kind twee jaar niet voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden, het geen recht heeft op een schooltoeslag voor het tweede jaar. Ook als je je kind vroegtijdig uitschrijft tijdens het schooljaar en er te veel dagen zitten tussen een in- en uitschrijving, verlies je de schooltoeslag.

 

Spijbelaars in het secundair onderwijs kunnen hun schooltoeslag verliezen. Wie twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer onwettig afwezig is, verliest de toeslag voor het tweede jaar.

 

Voor meer informatie over de aanwezigheid op school van je kroost, kan je hier terecht.

Wie ontvangt de schooltoeslag in het Groeipakket?

Dat hangt af van de woonplaats van je kind.

 • Woont je kind in Vlaanderen? Dan betalen wij de schooltoeslag aan diegene die het Groeipakket ontvangt.
 • Als je kind in Brussel, Wallonië of het Duitse taalgebied woont, betalen wij de schooltoeslag aan de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind officieel woont.

Woont je kind in het buitenland? Dan gaat de schooltoeslag naar de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind feitelijk woont.

Hoe kan je een schooltoeslag aanvragen?

Woon je met je kinderen in Vlaanderen en ben je aangesloten bij MyFamily? Dan storten we automatisch het correcte bedrag van je schooltoeslag op jouw rekeningnummer indien je aan alle voorwaarden voldoet. Dat doen we tussen augustus en december. In dit geval moet je dus zelf geen schooltoeslag aanvragen.

Ben je student HBO5 Verpleegkunde of volg je les in het buitengewoon onderwijs (BUSO) én ben je ouder dan 25 jaar? Dan heb je geen recht op een Groeipakket, maar misschien wel op een schooltoeslag. In dat geval kan je hier online jouw schooltoeslag aanvragen.

Wil je jouw schooltoeslag aanvragen op papier? Download dan hier het invulformulier.

 

Woon je in Brussel, Wallonië of in één van onze buurlanden en gaat je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende school in Vlaanderen of Brussel? Voldoe je bovendien aan alle voorwaarden voor de schooltoeslag? Dan kan je in enkele klikken je schooltoeslag aanvragen. 

Schooltoeslag aanvragen

Liever een aanvraag op papier? Bezorg ons je aanvraagformulier via mail naar info@myfamily.be of per post naar MyFamily, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen.

Kijk ook even na of je kinderen recht hebben op een kleutertoeslag.

 

Wie betaalt de schooltoeslag uit?

Een van de vijf Groeipakket-uitbetalers zorgt ervoor dat de schooltoeslag op de rekening staat als je er recht op hebt. Sinds 2019 mag je zelf kiezen wie bij welke uitbetaler van het Groeipakket je jouw gezin aansluit.

 

Kies zelf een Groeipakket-uitbetaler

Alle uitbetalers zorgen ervoor dat de centjes van de Vlaamse Overheid stipt en correct op je rekening staan. De bedragen zijn wettelijk vastgelegd, dus je krijgt overal hetzelfde bedrag. Hier vind je een overzicht van alle vijf erkende uitbetalers van het Groeipakket. Zo kan jij een goede keuze maken. Wil je overstappen naar MyFamily? Dat zou om verschillende redenen een goede keuze zijn. Bij ons is elk gezin welkom.

Waarom kiezen voor MyFamily?

Je komt terecht in onze warme MyFamily-familie. Wij verwelkomen elk type gezin met open armen.

We geven graag 7 redenen om niet langer te twijfelen over de overstap naar MyFamily:

 • 314.803 kinderen in 177.853  gezinnen rekenen op ons voor hun Groeipakket.
 • MyFamily is de enige uitbetaler die telefonisch bereikbaar is van 8u tot 18u en op dinsdag zelfs van 8u tot 20u! Op vrijdag kan je ons bellen tot 16u.
 • Bereken in een handomdraai jouw Groeipakket met onze Groeipakket Calculator.
 • Alle info over jouw specifieke Groeipakket vind je in je digitaal dossier op het MyFamily portaal.
 • Vraag de gratis gids aan vol tips en getuigenissen van andere ouders zoals jij.
 • Vind informatie en inspiratie over het gezinsleven op onze interessante blogs.
Sluit je aan bij MyFamily

Vragen over jouw specifieke situatie?

Contacteer onze Groeipakketcoaches. Zij helpen je graag verder.

Vragen over de schooltoeslag?

Heb je vragen over de schooltoeslag? Neem dan zeker hieronder een kijkje. Heb je andere vragen over het Groeipakket, vergeet dan ook niet om onze veelgestelde vragenpagina te bezoeken.

 

 • Waarom wordt de schooltoeslag berekend volgens het gezinsinkomen van twee jaar geleden?

  De schooltoeslag krijg je als je bruto belastbare gezinsinkomsten lager liggen dan een bepaald grensbedrag. Voor de berekening van de schooltoeslag gebruiken we de inkomsten van twee jaar geleden omdat deze inkomsten volledig en definitief zijn. Een overzicht van je totale gezinsinkomen krijgen we van de FOD Financiën op basis van je aanslagbiljet. De definitieve gegevens over je inkomsten zijn dus pas twee jaar nadien beschikbaar. Je inkomsten van 2023 kennen we dus pas in 2025.

 • Moet ik MyFamily op de hoogte brengen als mijn gezinssituatie wijzigt?

  Je laat het ons best weten als:

  • Je kind trouwt of gaat samenwonen;
  • Er een kindje bijkomt voor wie je een Groeipakket ontvangt;
  • Een kind, dat recht had op een Groeipakket, je gezin verlaat;
  • In je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook bachelor-na-bachelor of master-na-master);
  • Een persoon in je gezin erkend is als persoon met een handicap (dit hoeft enkel als je gezin buiten Vlaanderen woont)
  • Als je twijfelt over een wijziging in je gezin die hier niet tussen staat.
 • Mijn inkomsten zijn gedaald. Krijg ik nog een schooltoeslag?

  Heb je minder inkomsten? Dan heb je misschien wel recht op een schooltoeslag, hoewel je die nog niet krijgt. Contacteer onze Groeipakketcoaches. Kom je in aanmerking voor een schooltoeslag? Dan bezorgt jouw Groeipakketcoach je een formulier om in te vullen. Voeg daar de nodige bewijzen bij van jouw inkomsten voor een periode van 6 maanden.