Nationaliteit

Om recht te hebben op een Groeipakket, moet je volgens de wet de Belgische nationaliteit hebben, een geldige verblijfskaart of een geldig statuut

De nationaliteits- of verblijfsvoorwaarde

Voor het volledige Groeipakket moet je voldoen aan de voorwaarden van nationaliteit of verblijf. Dus ook voor je basisbedrag en je schooltoeslag.

Heb je de Belgische nationaliteit? Dan voldoe je aan de nationaliteitsvoorwaarde om het Groeipakket te krijgen.

Heb je niet de Belgische nationaliteit? Dan moet je – even inademen – toegelaten of gemachtigd zijn om in België te verblijven of er zich te vestigen volgens de wet van 15 december 1980.

Kort samengevat, heb je verblijfsrecht als:

  • Je een wettig verblijf hebt op basis van gezinshereniging of een andere reden,
  • Je erkend bent als vluchteling of subsidiaire beschermeling,
  • Je een niet-begeleide minderjarige vreemdeling bent,
  • Of als je een slachtoffer bent van mensenhandel of -smokkel.

 

Heb je een verblijfskaart op basis van studies, vrijwilligerswerk of werk als au-pairjongere? Dan kan je zelf het basisbedrag niet krijgen. Jouw kinderen kunnen dat wél.

Uitzondering: Pleeggezinnen

Verblijft een pleegkind al langer dan één jaar zonder onderbreking in een pleeggezin? Dan is hij of zij vrijgesteld van deze verblijfsvoorwaarden voor de schooltoeslag. Het pleeggezin moet niet hetzelfde blijven.

 

 

Wie moet aan de voorwaarde voldoen?

In de eerste plaats moet het kind zelf voldoen aan deze verblijfsvoorwaarden.

Stel: je kind voldoet niet aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld omdat hij of zij nog niet is ingeschreven, de procedures duren soms lang. Maar als ouder heb je de Belgische nationaliteit of een geldige verblijfskaart. Dan heeft je kind toch recht op het Groeipakket, met uitzondering van de schooltoeslag.

 

Hoe zit het met je Startbedrag?

Ook voor je Startbedrag moet je – als toekomstige mama – aan de verblijfsvoorwaarde voldoen.

Voldoe je aan de voorwaarde? Dan kan je het Startbedrag al (ten vroegste) 2 maanden vóór je uitgerekende datum krijgen. Doe daarom op tijd een aanvraag.

 

 

Heb je (nog) geen verblijfskaart? Dan moet je wachten tot je kindje is geboren. Daarna controleert jouw Groeipakketcoach wanneer we jouw Startbedrag kunnen uitbetalen.

Je hoeft dit zelf niet uit te zoeken. Je Groeipakketcoach kijkt dit graag voor jou na.

 

 

En als je in het buitenland woont

Woon je in het buitenland? Simpel, dan moet je niet voldoen aan deze voorwaarden.

 

 

Contacteer ons

Ingewikkeld? Ja, zeker! Je kan altijd terecht bij jouw Groeipakketcoach als je vragen hebt.

Je verblijfsrecht wordt automatisch gecontroleerd. Twijfel dus niet om een Groeipakket aan te vragen. Wij kijken dit verder voor jou na, en informeren je.