Sociale toeslag in het Groeipakket

Het Groeipakket voorziet sociale toeslagen bovenop het basisbedrag. De Vlaamse overheid heeft de sociale toeslag binnen het Groeipakket opgericht om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen meer kansen te bieden.

Wat is de sociale toeslag?

De sociale toeslag is door de Vlaamse overheid opgericht om gezinnen die het financieel moeilijker hebben extra te ondersteunen. Het bedrag verschilt naargelang het inkomen van de ouders of opvoeders en de grootte van het gezin. Met deze sociale toeslag wordt het bedrag van jouw Groeipakket verhoogd.

Wat zijn de voorwaarden om een sociale toeslag in het Groeipakket te ontvangen?

Iedereen die recht heeft op het basisbedrag kan een sociale toeslag krijgen.

Of je recht hebt op een sociale toeslag is afhankelijk van:

Het gezinsinkomen

Met welke inkomsten houden we rekening?

We controleren het bruto belastbaar inkomen van je gezin. Deze controle gebeurt automatisch.
We houden rekening met de inkomens van de volgende personen:

 • De beide samenwonende ouders of opvoeders;
 • Of: de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin

Meer weten over de procedure? Hier vertellen we je alles over het gezinsinkomen.

De “KI-test”: ben jij geslaagd?

Je gezinsinkomen mag niet te hoog liggen in verhouding met je kadastraal inkomen vreemd gebruik. Een kadastraal inkomen vreemd gebruik heb je wanneer je naast je eigen woning andere gebouwen of gronden bezit. Bevind jij je in deze situatie?

 

Heb je buiten je eigen woning geen gebouwen of gronden? Dan ben je sowieso geslaagd voor de KI-test.

Doe de KI-test

Hoe kan je de sociale toeslag aanvragen?

Als je recht hebt op een sociale toeslag in je Groeipakket, dan hoef je zelf helemaal niets te doen. Ben je aangesloten bij MyFamily? Dan zorgen wij voor de extra centjes op je rekening.

Hoelang heb je recht op de sociale toeslag?

De periode waarin jij een sociale toeslag krijgt noemen we het toekenningsjaar. Dat loopt telkens van 1 september tot 31 augustus. We gebruiken steeds het aanslagbiljet voor de personenbelasting van twee jaar terug om te bepalen of je een toeslag kan krijgen. Jaarlijks onderzoeken we in september of je opnieuw recht hebt op een extra centje.

 

Een voorbeeld
Om toeslag te krijgen van 1 september 2023 tot 31 augustus 2024, baseren wij ons op het aanslagbiljet van 2021.


Hoeveel bedraagt de sociale toeslag in jouw Groeipakket?

Dat hangt af van het bruto belastbare gezinsinkomen en van je situatie. We nemen vier situaties onder de loep.

Situatie 1: Je kinderen zijn geboren voor 1 januari 2019

Dan heb je recht op de volgende bedragen als je gezinsinkomen lager ligt dan 36.325,76 euro. Je toeslag hangt ook af van je statuut en het aantal kinderen.

 

De Federale Overheidsdienst Financiën laat ons weten of jouw gezinsinkomen onder het grensbedrag ligt. Je toeslag hangt af van je statuut. Lees hieronder de bedragen per statuut.

 • Bedragen voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019

  Je basisbedrag

  Geen speciaal statuut

  Langdurig* arbeidsongeschikt

  Eenoudergezin

  Langdurig arbeidsongeschikt bent en eenoudergezin

  101,69 euro
  67,07 euro
  126,66 euro
  67,07 euro
  126,66 euro
  188,16 euro
  47,38 euro
  47,38 euro
  47,38 euro
  47,38 euro
  259,49 euro
  20,93 euro
  20,93 euro
  41,18 euro
  41,18 euro

  Een rekenvoorbeeld
  Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen, Lily geboren op 7 mei 2010, Mats geboren op 31 oktober 2012 en Nicky geboren op 3 juli 2014. Het gezinsinkomen bedraagt 25.000 euro. Dat is minder dan het grensbedrag van 36.325,76 euro. Er is dus recht op de sociale toeslag.


  Kind

  Basisbedrag

  Sociale toeslag

  Lily (°07/05/2010)
  259,49 euro
  20,93 euro
  Mats (°31/10/2012)
  188,16 euro
  47,38 euro
  Nicky (°03/07/2014)
  101,69 euro
  67,07 euro

Situatie 2: je kinderen zijn geboren vanaf 1 januari 2019

Kinderen die een Groeipakket krijgen kunnen recht hebben op een sociale toeslag als het totale gezinsinkomen per jaar:

 • Niet hoger ligt dan 36.325,76 euro bruto.
 • Niet hoger ligt dan 68.329,61 euro bruto. Deze inkomensgrens geldt enkel voor gezinnen met drie of meer kinderen.
 • Bedragen voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019

  Aantal kinderen

  Gezinskinkomen

  Maandelijkse sociale toeslag

  2 of minder
  minder dan 36.325,76 euro
  70,50 euro per kind
  3 of meer
  minder dan 36.325,76 euro
  103,62 euro per kind
  3 of meer
  tussen 36.325,76 euro en 68.329,61 euro
  81,54 euro per kind

  Een rekenvoorbeeld

  Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen, Nadesh geboren op 13 januari 2019, Samira geboren op 1 juni 2020 en Nadia geboren op 23 oktober 2021. Het gezinsinkomen bedraagt 25.000 euro. Dat is minder dan het grensbedrag van 36.325,76 euro. Er is dus recht op de sociale toeslag.

  Kind

  Basisbedrag

  Sociale toeslag

  Nadesh (°13/01/2019)
  176,66 euro
  70,50 euro
  Samira (°01/06/2020)
  176,66 euro
  70,50 euro
  Nadia (°23/10/2021)
  176,66 euro
  70,50 euro

Situatie 3: je bent een “combinatiegezin”, met kinderen geboren vóór en na de invoering van het Groeipakket (1 januari 2019)

Heb je meerdere kinderen waarvan er eentje geboren is vanaf 1 januari 2019? En ligt je gezinsinkomen lager dan 36.325,76 euro? Dan krijg je de bedragen uit situatie 1 voor het kind geboren vóór 1 januari 2019 en de bedragen uit situatie 2 voor het kind geboren vanaf 1 januari 2019. 

 • Bedragen voor een combinatiegezin

  Een rekenvoorbeeld

  Vader en moeder wonen samen met hun twee kinderen, Arthur geboren op 13 augustus 2014 en Olivia geboren op 1 april 2019. Het gezinsinkomen bedraagt 25.000 euro per jaar. Dat is minder dan het grensbedrag van 36.325,76 euro. Er is dus recht op de sociale toeslag.

  Kind

  Basisbedrag

  Sociale toeslag

  Arthur (°13/08/2014)
  101,69 euro
  67,07 euro
  Olivia (°01/04/2019)
  176,66 euro
  70,50 euro

  Heb je meerdere kinderen, waarvan minstens één kind geboren is vanaf 1 januari 2019?

  • Je krijgt de bedragen uit situatie 1 voor de kinderen geboren vóór 1 januari 2019.
  • Je krijgt de bedragen uit situatie 2 voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019


  Een rekenvoorbeeld

  Vader en moeder wonen samen met hun drie kinderen, Tibe geboren op 13 augustus 2014, Loua geboren op 1 april 2016 en Febe geboren op 23 januari 2019. Het gezinsinkomen bedraagt 25.000 euro per jaar. Dat is minder dan het grensbedrag van 36.325,76 euro. Er is dus recht op de sociale toeslag.

   

  Kind

  Basisbedrag

  Sociale toeslag

  Tibe (°13/08/2014)
  188,16 euro
  47,38 euro
  Loua (°01/04/2016)
  101,69 euro
  67,07 euro
  Febe (°23/01/2019)
  176,66 euro
  103,62 euro

   

  Ligt het gezinsinkomen tussen 36.325,76 euro en 68.329,61 euro? Dan hebben vader en moeder recht op de volgende bedragen:

  Kind

  Basisbedrag

  Sociale toeslag

  Tibe (°13/08/2014)
  188,16 euro
  47,38 euro
  Loua (°01/04/2016)
  101,69 euro
  67,07 euro
  Febe (°23/01/2019)
  176,66 euro
  81,54 euro

Situatie 4: Je gezin telt maximum 2 kinderen die recht hebben op Groeipakket en het behoort niet tot één van de drie bovenstaande situaties

Ligt je gezinsinkomen tussen 36.325,76 euro en 42.380,06 euro en heb je niet meer dan twee rechtgevende kinderen? Dan kan je vanaf 1 april 2023 rekenen op een sociale toeslag van 35,70 euro per maand. 

 • Ontdek hier de bedragen

  Een rekenvoorbeeld

  Twee mama’s wonen samen met hun 2 kinderen, Yara en Tess. Het gezinsinkomen ligt op 39.000 euro. Dit is hoger dan 36.325,76 euro maar lager dan 42.380,06 euro zodat vanaf 1 april 2023 een sociale toeslag van 35 euro kan worden toegekend.


  Kind

  Basisbedrag

  Sociale toeslag

  Yara (°13/8/2014)
  188,16 euro
  35,70 euro
  Tess (°01/04/2016)
  176,66 euro
  35,70 euro

Wat als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent?

Heb je in je gezin kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019 (Situatie 1), dan kun je een sociale toeslag ontvangen voor langdurig zieken of arbeidsongeschikten. Je bent langdurig ziek of arbeidsongeschikt als je meer dan 6 maanden aaneensluitend ziek bent.

 

Een voorbeeld:

Als je ziek bent vanaf 5 maart 2023 en dat nog steeds bent op 6 september 2023, dan krijg je het statuut van langdurig zieke. Je gezamenlijke bruto belastbare gezinsinkomen is lager dan 36.325,76 euro. Dan heb je recht op de sociale toeslag voor langdurig zieken.

Wie krijgt de sociale toeslag in het Groeipakket?

We betalen je sociale toeslag samen met je Groeipakket. Ontvang je het Groeipakket? Dan ben jij ook degene die het extra bedrag krijgt.

Ben je wettelijk of feitelijk gescheiden van de andere ouder van je kind, dan gelden er andere regels. Het recht op een sociale toeslag wordt geëvalueerd in elk gezin waar het kind opgevoed wordt.

Lees hier meer als je niet meer samenwoont.

 

 

Wijzigt je gezinssituatie? breng je Groeipakketcoach op de hoogte

Een verandering in he gezinssituatie kan van invloed zijn op je Groeipakket. Voorkom dat je te veel of te weinig ontvangt en neem contact op bij volgende veranderingen:

 • Je gaat alleen wonen;
 • Je trouwt of gaat samenwonen;
 • Er komt in je gezin een kindje bij voor wie je een Groeipakket ontvangt;
 • Een kind dat recht had op een Groeipakket verlaat je gezin;
 • Jij of je partner krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een integratietegemoetkoming;
 • Jij of je partner ontvangt een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen;
 • Je bent of je partner is minstens 6 maanden arbeidsongeschikt;
 • Jij of je partner krijgt uitkeringen voor een arbeidsongeval;
 • Je ontvangt een overlevingspensioen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen in verband met de sociale toeslag of met verhoogd Groeipakket? Neem dan zeker hieronder een kijkje of op onze algemene veelgestelde vragenpagina.

 • Waarom wordt de sociale toeslag berekend volgens het gezinsinkomen van twee jaar geleden?

  De sociale toeslag krijg je als je bruto belastbare gezinsinkomsten lager liggen dan een bepaald grensbedrag.


  Voor de berekening van de sociale toeslag gebruiken we de inkomsten van twee jaar geleden omdat deze inkomsten volledig en definitief zijn. Een overzicht van je totale gezinsinkomen krijgen we van de FOD Financiën op basis van je belastingaangifte. De definitieve gegevens over je inkomsten zijn dus pas twee jaar nadien beschikbaar. Je inkomsten van 2019 kennen we dus pas in 2021.

 • Mijn gezinsinkomen is plots gedaald. Kan ik een sociale toeslag krijgen?

  In het kort: ja! Het is altijd aangeraden om contact op te nemen met de uitbetaler van je Groeipakket wanneer je gezinsinkomen wijzigt. Kan je aantonen dat je inkomen onlangs minstens zes opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens lag? Dan kan je zelf je sociale toeslag aanvragen. Neem zeker en vast contact op met onze Groeipakketcoaches. Zij bezorgen je het juiste formulier.

   

  Er bestaat ook een alarmbelprocedure. Meldde je ons niet dat je gezinsinkomen op een bepaald moment daalde? Dan zullen wij op basis van je belastingaangifte alsnog de toeslag met terugwerkende kracht betalen. Wel op voorwaarde dat je gezin aan de voorwaarden voldeed.

 • Wie ontvangt de sociale toeslag bij scheiding?
   

  Wij kijken naar de officiële gezinssituatie.

  • Wonen de ouders niet samen? Dan gaan we uit van co-ouderschap oftewel een gelijkmatig verdeelde huisvesting. Dat wil zeggen dat de kinderen afwisselend en even lang bij beide ouders verblijven. In dit geval verdelen we de sociale toeslag eerlijk tussen de ouders. We bekijken het bedrag en het effectieve recht bij beide ouders apart binnen hun nieuw (samengesteld) gezin.
  • Kozen jullie niet voor co-ouderschap? Bezorg ons dan het vonnis. Dat kan per mail naar info@myfamily.be of per post naar MyFamily, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen. Wij kijken op basis daarvan hoe we de sociale toeslag verdelen.

  Meer informatie vind je hier terug.

 • Wat is de sociale toeslag bij het Groeipakket
   

  De sociale toeslag is een financiële steun binnen in het Groeipakket die gezinnen met financiële moeilijkheden extra ondersteuning geeft. De Vlaamse Overheid wil hiermee gezinnen met kinderen ondersteunen. Zo zorgen ze ervoor dat kinderen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

 • Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?
   

  De bedragen van de sociale toeslag in het Groeipakket variëren van 70,50 euro tot en met 103,62 euro per maand. Het bedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen en de grootte van het gezin.

 • Wanneer ontvang ik de sociale toeslag van het Groeipakket?
   

  Je ontvangt de sociale toeslagen ten laatste de 8e van de volgende maand. De sociale toeslag wordt steeds samen met het basisbedrag van het Groeipakket uitbetaald.

 • Wie heeft recht op verhoogd Groeipakket?

  Je hebt recht op verhoogd Groeipakket als je gezinsinkomen onder bepaalde grensbedrag ligt. Jouw gezin kan een sociale toeslag krijgen als het totale gezinsinkomen lager is dan 36.325,76 euro per jaar. Telt jouw gezin drie of meer kinderen? En krijgt minstens één kind het nieuwe basisbedrag van 176,66 euro? Dan wordt de inkomensgrens verhoogd tot 68.329,61 euro per jaar.

  Een tweede voorwaarde is dat je moet voldoen aan de KI-test

 • Waarom is mijn verhoogd Groeipakket plots gedaald?

  Het bedrag van de sociale toeslag kan veranderen wegens

  1. Een wijziging in het aantal kinderen in het gezin, OF
  2. Je inkomen bevindt zich binnen een andere inkomensgrens. Door een verhoging of daling van je gezinsinkomen kan je in een andere inkomenscategorie terechtkomen. Waardoor je net meer of minder sociale toeslag zal ontvangen.

Heb je vragen die er niet tussen staan?

Contacteer onze Groeipakketcoaches. Zij helpen je graag verder.

Deze onderwerpen vind je misschien ook wel leuk

Duaal leren

Duaal leren: gevolgen voor je groeipakket (kinderbijslag)

Lees meer
Kinderhoekje

Een leuk en betaalbaar kinderhoekje voor je kapoen

Lees meer
Tips om te besparen voor je kind

Tips om te besparen op uitgaven voor je kids

Lees de tips