De KI-test

Of voluit: de “kadastraalinkomentest”. Heb je gronden of panden in je bezit waar je niet woont? Dan krijg je enkel een sociale toeslag of schooltoeslag als je slaagt voor deze test.

 

 

Wie moet de KI-test doen?

De test is enkel als jij of je partner (in het feitelijk gezin) kadastrale inkomsten in “vreemd gebruik” hebben. Dat wil zeggen als jij en je partner gronden en panden bezitten, buiten je eigen woning. De eigen woning tellen we dus niet mee.

 

De KI-test wordt enkel toegepast als je alle volgende voorwaarden kan afvinken:

  • Je hebt onroerende goederen in vreemd gebruik,
  • Het geïndexeerd kadastraal inkomen in vreemd gebruik is hoger dan 1.250 euro,
  • Je ontvangt geen (equivalent) leefloon,
  • En je inkomen bestaat niet voor minstens 70% uit onderhoudsgelden (wat je krijgt van je ex-partner voor jezelf), vervangingsinkomsten (ziekte- en werkloosheidsuitkeringen), inkomensvervangende tegemoetkomingen (IVT), en/of overlevingspensioen.

Heb je geen onroerende goederen in “vreemd gebruik”, of kan je niet alle voorwaarden hierboven afvinken? Dan hebben we goed nieuws: jij mag deze test aan je voorbij laten gaan!

 

Laten we het voorbeeld van Jos even nemen om dit te verduidelijken:

 

Jos heeft een tweede huis dat hij verhuurt. Het kadastraal inkomen daarvan is 1.000 euro. Jos werkt als zelfstandige en heeft verder geen andere inkomsten.

 

We willen het geïndexeerd KI van nu kennen. Daarvoor vermenigvuldigen we het KI van 1.000 euro met 1,8492 (index 2020). Het geïndexeerd KI is 1.849,20 euro. Hij moet dus slagen voor de KI-test om een sociale toeslag of een schooltoeslag te krijgen.

 

 

 

De KI-test in 3 stappen

Het resultaat van de KI-test vind je in 3 stappen.

  • Stap 1: Vermenigvuldig je geïndexeerde kadastrale inkomsten in vreemd gebruik met 3. Dit is X.
  • Stap 2: Deel je gezinsinkomen, zonder je kadastrale inkomsten, door 5. Dit geeft Y.
  • Stap 3: Vergelijk nu X met Y.

Is X kleiner dan of gelijk aan Y? Proficiat! Je bent geslaagd voor de KI-test.

Is X groter dan Y? Dan ben je niet geslaagd voor de KI-test.

 

Keren we even terug naar het voorbeeld van Jos om dit te verduidelijken.

Zijn geïndexeerd KI in vreemd gebruik is 1.849,20 euro. Hij heeft een jaarinkomen uit zijn zelfstandige activiteit van 25.000 euro.

Dat betekent het volgende:

X = 1.849,20 x 3 = 5.547,60 euro

Y = 25.000 / 5 = 5.000 euro

 

Conclusie: Jos slaagt niet voor de KI-test. Zijn kadastrale inkomsten (X) zijn te hoog in vergelijking met zijn andere inkomsten (Y).

 

 

 

En na de test?

Slaag je niet voor de KI-test? Dan heb je helaas geen recht op een sociale toeslag of op de schooltoeslag.  Ook al zijn je beroepsinkomsten misschien een stuk lager.

 

Ben je wel geslaagd? Dan kan je, afhankelijk van je gezinsinkomen, een sociale toeslag of een schooltoeslag krijgen.

 

Had je vroeger een grond of een pand, maar is dat inmiddels verkocht? Of wordt er een huis in rekening gebracht terwijl je er zelf gewoon woont? Neem dan zeker contact met ons op. Wij brengen dit graag voor jou in orde!