Je gezinsinkomen

De inkomsten van je gezin zijn belangrijk om uit te rekenen hoeveel schooltoeslag en sociale toeslag je kan krijgen. Gelukkig gaat dat bijna altijd automatisch. Voor de duidelijkheid zetten we toch even alles op een rijtje.

Welke inkomsten tellen mee voor je gezinsinkomen?

We houden rekening met jouw bruto belastbaar inkomen en dat van je partner (het “feitelijk gezin”). Dat heet dan je gezinsinkomen en is de som van de volgende inkomsten en uitkeringen:

 • Voor werknemers: het bruto belastbaar inkomen, verhoogd met beroepskosten en/of uitkeringen. Om ook rekening te houden met vakantiegeld en eindejaarspremie, vermenigvuldigen we het belastbaar maandinkomen met de factor 14/12;
 • Voor zelfstandigen: het netto belastbaar inkomen vermenigvuldigd met de factor 100/80;

Verder tellen voor iedereen mee:

 • Uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering;
 • Werkloosheidsuitkeringen;
 • Pensioenen;
 • Leefloon of het equivalent ervan;
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);
 • Alle andere belastbare uitkeringen;
 • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden;

Ten slotte nemen we ook in de berekening op:

 • Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden;
 • Driemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik.

Wacht even. Kadastraal inkomen vreemd gebruik? Nooit van gehoord. Wel, onder “kadastraal inkomen vreemd gebruik” wordt het volgende verstaan: de gebouwen en gronden die je bezit, buiten je eigen gezinswoning. Heb je onroerende goederen in vreemd gebruik? Dan moet je ook slagen voor de zogenaamde “KI-test”.

 

 

Welke inkomsten tellen niet mee?

 • Alle toeslagen uit het Groeipakket;
 • Alimentatie voor je kinderen;
 • Roerende inkomsten;
 • Loon en vakantiegeld in het kader van een flexi-job;
 • Maaltijd- en ecocheques.
 • De Vlaamse Jobbonus

Ook deze inkomsten worden uit de berekening gelaten:

 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoeding voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
 • Achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar;
 • Verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld.

De procedure

Het gezinsinkomen bepaalt of je een sociale of schooltoeslag krijgt of niet. Voor die toeslagen moet je zelf niets doen. MyFamily zorgt bijna altijd voor alles. Hoe dat in zijn werk gaat? Zo.

 

Op basis van het laatst beschikbare aanslagbiljet, wordt je gezinsinkomen berekend. Die gegevens ontvangt MyFamily van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Voor de toekenning van een toeslag in 2020, zijn dat de inkomsten uit 2018.

 

MyFamily zorgt bijna altijd voor alles, zeiden we. In uitzonderlijke gevallen heb je namelijk geen aanslagbiljet. Je had bijvoorbeeld enkel inkomsten in het buitenland. Of je krijgt een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). In dat geval krijg je van ons een formulier waarop je je inkomsten zelf kan invullen.

 

 

 

Sociale toeslagen

Het toekenningsjaar, dat is de periode dat jij je sociale toeslag krijgt, loopt telkens van 1 september tot 31 augustus. Om te bepalen of je tijdens die periode een toeslag krijgt, gebruiken we dus jouw aanslagbiljet voor de personenbelasting van twee jaar terug. Je sociale toeslag wordt jaarlijks in september opnieuw onderzocht.

Concreet: om toeslag te krijgen van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023, baseren wij ons op het aanslagbiljet van 2020.

Was jouw gezin toen anders samengesteld dan nu? Dan maken we een herberekening die rekening houdt met je nieuwe gezinssituatie.

Alles weten over de sociale toeslagen? Hier vind je wat je zoekt.

 

 

Schooltoeslag

Je schooltoeslag wordt berekend op basis van je situatie op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar waarvoor je de toeslag krijgt. En op basis van het laatst beschikbare aanslagbiljet, dat van het inkomstenjaar van 2 jaar geleden.

Voor het schooljaar 2020-2021 houden we dus rekening met je gezinssituatie op 31 augustus 2020 en je inkomsten uit 2018.

Wil je meer info? Hier lees je alles over de Schooltoeslag.

 

 

Mijn inkomsten zijn gedaald. Toch toeslag?

Dalen je inkomsten? Dan heb je misschien wel recht hebt op een toeslag, mocht je die nog niet krijgen. Neem in dit geval zeker contact met ons op.

Kom je in aanmerking voor een toeslag? Dan zal je Groeipakketcoach je meestal vragen een formulier in te vullen, en daar bewijzen bij te voegen van jouw inkomsten voor een periode van 6 maanden.