Buitenland

Verblijft je kind in het buitenland? Ook dan kan je recht hebben op Groeipakket.

 

 

1. Groeipakket bij verblijf in het buitenland

Het Groeipakket is er voor alle kinderen die in Vlaanderen wonen. Toch kan je voor jouw kind ook vanuit het buitenland Groeipakket ontvangen. Gaat je kind op uitwisseling, op stap met Erasmus, of zoek je je carrière elders? Hier lees je of je nog steeds Groeipakket ontvangt.

Belangrijk: verblijft je kind in het buitenland? Breng MyFamily daar steeds van op de hoogte en neem contact met ons op! Zo ben je zeker dat je geen Groeipakket ontvangt waar je eigenlijk geen recht op hebt. En krijg je ook sneller de juiste formulieren.

 

 

 

2. Je kind verblijft in Europa

Verblijft je kind binnen de Europese Economische Ruimte* (EER) of in Zwitserland? Dan kan je toch een Groeipakket ontvangen, na doorlichting van de rechten die je geniet in je woonland.

*De landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

 

 

2.1 Je kind studeert in een Europees land

Woont je gezin in Vlaanderen, maar studeert zoon- of dochterlief tijdelijk in het buitenland? Dan heb je (naast het gemis van je student) meestal verder recht op Groeipakket.

Wat moet je doen?
Je moet in dat geval een Europees formulier (formulier E402) laten invullen door de school in het buitenland. Daarmee controleren we of je kind voldoende lessen volgt, en of het studieprogramma erkend is of overeenstemt met een erkende vorming. Heb je dit formulier nodig? Contacteer ons dan even.

 

 

2.2 Wonen en werken

Woont je kind in het buitenland, maar werk je zelf in Vlaanderen? Ook dan kan je Groeipakket ontvangen. Dat hangt allemaal af van wie waar werkt en woont. Een puzzel die we graag voor jou oplossen!

Bestaat er een recht op gezinsbijslag in het land waar je kind woont, alsook in het land waar gewerkt wordt? Dan spreken we van samenloop. Dit betekent dat we op basis van Europese regels nagaan welke landen gezinsbijslag mogen betalen.

Het land waar je kind woont, heet het woonland. Het land waar een ouder, stiefouder of partner werkt, heet het werkland. Er kunnen dus meerdere werklanden zijn.

 • Het werkland heeft altijd voorrang op het woonland. Dit wil zeggen dat het werkland (bij voorrang) 100% van de gezinsbijslag betaalt. Het woonland kan eventueel aanvullen.
 • Zijn er meerdere werklanden? Dan betaalt het werkland waar het kind ook woont de volledige gezinsbijslag (bij voorrang). Het andere werkland kan dan weer aanvullen.

Voorbeeld:

Jullie gezin woont in Nederland. Mama werkt in Vlaanderen, papa werkt in Nederland. Nederland betaalt dan als woonland én werkland de volledige Nederlandse Groeipakket (bij voorrang). Vanuit Vlaanderen krijg je ook Groeipakket aangevuld, maar hiervan wordt het bedrag afgetrokken dat je al van Nederland kreeg.

 

 

3. Je kind verblijft in een land buiten Europa

Dan kan je toch Groeipakket krijgen wanneer je voldoet aan alle 4 voorwaarden:

 • je hebt geen recht op gezinsbijlagen in dat andere land;
 • jij of je partner oefenen er geen winstgevende activiteit uit;
 • je kind woont meestal in Vlaanderen en is er gedomicilieerd;
 • je kind beantwoordt aan 1 van de 7 hieronder opgesomde situaties.

 

A. Je kind studeert in het buitenland.

Verblijft je kind gewoonlijk in Vlaanderen, maar zal het tijdelijk in het buitenland studeren? Dan behoud je het Groeipakket:

 • in het hoger onderwijs: voor de hele periode van het gevolgde onderwijs.
 • in het niet-hoger onderwijs en je kind heeft in België een diploma secundair onderwijs op zak: voor maximum 1 schooljaar.

Er is geen beperking in de tijd voor je Groeipakket wanneer je kind een binnenlandse of buitenlandse studietoelage krijgt. Je kan ook alle voorwaarden over studeren in buitenland nalezen op ‘buitenlandse studies’.

Wat moet je doen?

Je kind zal een formulier moeten laten invullen door de school. Daarmee kunnen wij controleren of de opleiding voldoet aan de voorwaarden. Contacteer ons even, dan bezorgt de Groeipakketcoach je het juiste formulier.


B. Je kind is schoolverlater en werkt deze 12 maanden als vrijwilliger in het buitenland of volgt er stage.

Je krijgt Groeipakket als je een attest kan voorleggen van de RVA, de VDAB of de vrijwilligersorganisatie dat bewijst dat je om die reden in het buitenland mag verblijven.


C. Je kind verblijft tijdelijk in het buitenland.

Je krijgt Groeipakket als je kind niet langer dan 2 maanden per kalenderjaar in het buitenland verblijft. Dit geldt ook voor een pasgeboren kindje waarvan de moeder in het buitenland bevallen is.

Verblijft je kind maximaal drie jaar in het buitenland om medische redenen van je kind zelf, de ouder of de partner van de ouder? Dan krijg je ook Groeipakket. Wat moet je doen? Bezorg ons een medisch attest met de vermelding dat terugkeer naar België onmogelijk is.


D. Je kind verblijft tijdens de kerst-, paas- of zomervakantie tijdelijk in het buitenland.

Geen zorgen, ook dan heb je recht op Groeipakket.


E. Je kind verblijft in het buitenland bij een gedetacheerde ouder.

Verblijf jij als ouder in het buitenland voor je Belgische werkgever? En blijf je onderworpen aan de Belgische Sociale Zekerheid? Dan behoud je maximaal 1 jaar het Groeipakket voor je kind dat meereist. Krijg je in dat jaar een nieuw kindje? Dan heb je ook voor deze spruit recht op Groeipakket én Startbedrag.

De beperking van maximaal 1 jaar geldt niet voor kinderen van overheidspersoneel. Het recht op Groeipakket blijft dan zelfs bestaan wanneer het kind verder studeert in het buitenland nadat het personeelslid terugkeerde naar België.

Wat moet je doen? Bezorg ons een bewijs van je detachering via mail of post. Zo blijft je dossier volledig.


F. Je kind is ontvoerd naar het buitenland.

Uiteraard blijft het recht op Groeipakket bestaan tot de meerderjarigheid van je kind.

Wat moet je doen? Maak zeker op tijd melding van de ontvoering bij de politie en bezorg ons een kopie van het proces-verbaal.


G. Je kind wordt opgevoed in een land waarmee België een verdrag sloot voor Groeipakket.

Deze landen zijn: Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije en de republieken van het vroegere Joegoslavië die niet tot de EU behoren.

Wat moet je doen? Voor elk land gelden er andere formulieren. Verwittig dus zeker op tijd je Groeipakketcoach, zodat je de juiste documenten krijgt.

Je krijgt dan Groeipakket uitbetaald vanuit België wanneer minstens één ouder in België werkt of er uitkeringen geniet. Let wel: elk land heeft andere voorwaarden, en er kunnen dus andere bedragen van toepassing zijn.

 


4. Recht op het Startbedrag bij geboorte of adoptie in het buitenland

4.1 Verblijf je in een Europees land?

Dan krijgt je kind een Startbedrag in de volgende gevallen:

 • je bent een Vlaamse ambtenaar, of
 • je bent werknemer in Vlaanderen, en bent op de dag van de geboorte nog steeds in dienst, of
 • je bent zelfstandige in Vlaanderen,

en je voldoet aan deze voorwaarden:

 • je hebt geen recht op Startbedrag in je woonland, en
 • je kind heeft recht op Groeipakket vanaf de geboorte.
Komt je kind ter wereld in Frankrijk of het Groothertogdom Luxemburg? Dan geldt er een speciale regeling, en betalen deze landen jou het Startbedrag.

 

4.2 Woon je in een land buiten Europa?

Dan kan je Startbedrag krijgen in de volgende gevallen:

 • je kind woont binnen de twee maanden na de geboorte in Vlaanderen of je kind kan om medische redenen niet naar België komen (je recht blijft dan maximum drie jaar bestaan) en
 • je krijgt geen gelijkaardige premie in je land van verblijf, van een volkenrechtelijke instelling of van een andere deelentiteit en
 • het recht op gezinsbijslagen moet bestaan vanaf de maand van geboorte, of – bij adoptie – vanaf het verblijf van je adoptiekind in je gezin.

Ben je een gedetacheerde werknemer of een overheidsambtenaar die zijn ambt uitoefent in het buitenland? Ook dan kan je Startbedrag krijgen.

 

 

Heb je nog vragen?

Aarzel dan niet om onze Groeipakketcoaches te contacteren of neem ook eens een kijkje op onze veelgestelde vragenpagina.