Wat kost een kind nu echt?

Hoeveel kost een kind? Is dat echt een huis? MyFamily zocht het samen met de KU Leuven en Mama Baas uit in een grootschalig onderzoek. Omdat je misschien niet alleen wil weten hoeveel je kroost je kost, onderzochten we ook de opbrengsten. Benieuwd naar het resultaat? Lees dan snel verder.

 

 

 

Hoeveel kost een kind? Wetenschappelijk onderzocht

Swingen de kosten echt zo sterk de pan uit dat – zoals de volksmond zegt – je er een huis mee kan kopen? En is dat dan een rijhuis of een villa? Samen met de KU Leuven en Mama Baas gingen we bij MyFamily op zoek naar de werkelijke kost van een kind in Vlaanderen.

Het onderzoek schetst op drie terreinen hoeveel een kind kost:


Kindkost


Dit zijn de uitgaven direct gelinkt aan de kinderen. Bv. voeding, kleding, speelgoed, verzorgingsproducten zoals luiers, huur van een studentenkamer, …

Gezinskost


Dit zijn de uitgaven om het gezin te huisvesten. Bv. Huur, hypotheek, energie, water, internet, …

Tijdskost


Dit zijn het aantal uren per week dat ouders besteden aan hun kinderen – en zij dus niet kunnen werken of minder vrije tijd hebben. Vermenigvuldigd met het netto uurloon van de respondent en de eventuele partner.

Deze “tijdkost-factor” werd nooit eerder in een onderzoek betrokken. Dat is best opmerkelijk, want kinderen hebben een gigantische impact op de tijdbesteding van hun ouders. Zo geeft 43% van de respondenten aan dat ze minder zijn gaan werken na de komst van hun kind(eren).


 

 

Hoeveel kost een kind? De belangrijkste conclusies

 1. Het gemiddelde Vlaamse gezin spendeert per maand € 918 aan de kinderen

  Dit bedrag verschilt erg van gezin tot gezin. Het is immers afhankelijk van de gezinssituatie (koppel, alleenstaande, …), gezinsinkomen en aantal kinderen.

 2. De kindkosten zijn het hoogst voor 18-plussers

  De gezinskosten en tijdskosten dalen dan weer wanneer kinderen ouder worden.

 3. Koppels zijn veel welvarender dan alleenstaanden

  Alleenstaanden spenderen soms tot 63% van hun inkomen aan de kinderen.

 4. Wie het breed heeft, laat het breed hangen

  Hoe welvarender het gezin, hoe meer men effectief uitgeeft aan de kinderen. Maar de extra uitgaves wegen in dat geval wel minder zwaar door in het gezinsbudget.

 

 

De belangrijkste conclusies onder de loep

Conclusie 1: het gemiddelde Vlaamse gezin spendeert € 918 aan de kinderen

Kleine kanttekening, dit is een gemiddeld bedrag. Het is dus perfect mogelijk dat je meer dan € 918 spendeert aan je kroost. Uit ons onderzoek bleek dat de gezinssituatie een belangrijke factor is om de uitgaves te berekenen. We stelden vast dat een alleenstaande ouder gemiddeld € 929 uitgeeft en koppels € 916.


Conclusie 2: Kindkosten zijn het hoogst voor 18-plussers

Het is niet omdat een kind groeit, dat de kindkosten dat ook doen. Die kunnen schommelen naarmate het kind ouder wordt. Verzorgingsproducten voor baby’s zijn bijvoorbeeld duurder dan die voor lagereschoolkinderen. De hogere kindkost voor 18-plussers is logisch. Zij studeren vaak verder, wat hogere inschrijvingsgelden en huur voor een studentenkamer met zich meebrengt.

Vergelijken we twee identieke gezinnen, dan merken we een belangrijke trend in de kostprijs per leeftijd als er een bijkomend kind in het gezin verblijft.

Hoe ouder de extra spruit…

 • … hoe lager de gezinskost, omdat het kind minder kost aan bijvoorbeeld verwarming of elektriciteit, onder meer omdat het op kot studeert;
 • … hoe hoger de kindkost, precies omwille van bijvoorbeeld de huurprijs van een kot.

Conclusie 3: Koppels zijn welvarender dan alleenstaanden

De uitgaven voor de kinderen variëren enorm volgens de gezinssituatie (koppel of alleenstaand) en het inkomen. Deze tabellen bewijzen het zwart op wit: de kindkost slokt het leeuwendeel van het gezinsbudget op: tot 38% voor tweeverdieners en zelfs tot liefst 63% voor alleenstaanden met kinderen!

 

Gezinssituaties

Aantal kinderen

Leeftijd kinderen

% van het inkomen besteed aan de kindkost

Koppel met kinderen
1
-18
21%

1

+18
28%

2

-18
26%

2

+18
38%
Alleenstaande met kind(eren)

1

-18
30%

1

+18
45%

2

-18
41%

2

+18
63%

 

Conclusie 4: Wie het breed heeft, laat het breed hangen

Ten slotte zagen we dat hoeveel een gezin spendeert aan de kinderen afhankelijk is van het inkomen. Hoe welvarender een gezin, hoe meer men effectief uitgeeft over de drie pijlers (gezinskost, kindkost en tijdskost). En dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaande ouders.

 

Benieuwd naar een uitgebreid overzicht van de resultaten?

 


Of bekijk je graag een filmpje?

 

 

Voor het eerst in beeld: wat brengt een kind op?

Omdat kinderen niet alleen centjes kosten, onderzochten we wat je kroost opbrengt.

Het onderzoek schetst de opbrengsten van kinderen op vijf terreinen:

 

 • Groeipakket: De kinderbijslag die je maandelijks rond de 8e ontvangt. Lees meer over het Groeipakket.
 • Personenbelasting: Voor inwoners van België is dit de belasting op het totale inkomen. Alle informatie hierover vind je op de website van de FOD Financiën.
 • Onroerende voorheffing: Dit is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen (bv. gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting).
 • Studietoelagen: Sinds januari 2019 is er een onderscheid tussen de schooltoeslag en de studietoelage. De schooltoeslag is voor kinderen uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. De studietoelage is voor kinderen uit het hoger onderwijs.
 • Uitkeringen: In België bestaan er verschillende soorten uitkeringen, denk maar aan werkloosheids-, ziekte-, invaliditeitsuitkeringen en een leefloon.

 

 

Wat brengt een kind op? De belangrijkste conclusies

We legden 13 instrumenten onder de loep, gespreid over verschillende Federale en Regionale beleidsdomeinen. Deze instrumenten verschillen sterk in grootte en impact. Daarom bekijken we hen in een totaalplaatje.

 

 

Conclusie 1: het Groeipakket is de grootste sponsor van jouw kind

Voor gezinnen met kinderen is het Groeipakket de belangrijkste financiële steun. Kleine gezinnen met een doorsnee inkomen ontvangen gemiddeld € 165 euro per maand en per kind. Grote gezinnen met een laag inkomen krijgen maandelijks € 258 per kind.

 

 

Conclusie 2: kinderen brengen meer op in grote gezinnen dan in kleine gezinnen

Grote gezinnen ontvangen per kind iets meer dan kleine gezinnen. Dat komt door:

 • de belastingvrije som die hoger ligt voor gezinnen met een gemiddeld en laag inkomen;
 • de sociale toeslag die ze ontvangen bovenop het Groeipakket;
 • de studietoelage (vanaf 2019 schooltoeslag) die deze gezinnen krijgen.

 

 

Conclusie 3: sommige steunmaatregelen brengen weinig zoden aan de dijk

De impact is beperkt van maatregelen zoals:

 • de verlaging van de woonbonus voor grote gezinnen;
 • de schoolbonus bovenop het Groeipakket;
 • de verlaging van de onroerende voorheffing.

 

 

Conclusie 4: hoe ouder het kind, hoe hoger het bedrag van de studietoelagen

De leeftijd van kinderen heeft een belangrijke invloed op de participatietoeslagen – zoals de studietoelagen nu heten. Gezinnen krijgen immers veel meer steun voor oudere schoolgaande jeugd dan voor jonge kinderen. Hun schoolkosten liggen dan ook hoger.

 

 

Conclusie 5: kinderen van alleenstaande ouders brengen meer op

Alleenstaande ouders krijgen meer financiële steun voor hun kinderen. Dat zit zo:

 • via de personenbelasting krijgen ze een verhoging van hun belastingvrije som;
 • ze hebben sneller recht op sociale toeslagen, omdat voor de berekening van de inkomensgrenzen het volledige gezinsinkomen telt;
 • als een alleenstaande ouder een uitkering krijgt, vallen ze voortaan onder het gunstigere statuut van “gezinshoofd”.

 

 

 • Achtergrondinformatie

  Liefst 2.039 Vlaamse gezinnen vulden de online enquête in.

  Enkele kerncijfers:

  95,4% van de respondenten zijn vrouwen.
  Hun gemiddelde leeftijd is 34 jaar.
  De jongste deelneemster telt 21 lentes, de oudste 61 winters.
  De meeste respondenten hebben één (45,6%), twee (39,8%) of drie kinderen (10,6%).

  81% van de respondenten woont samen of is gehuwd.
  4% behoort tot een nieuw samengesteld gezin.
  15% is alleenstaand.

  20% heeft een masterdiploma.
  38,5% een bachelordiploma.
  25,8% een diploma secundair onderwijs.

  56% werkt voltijds.
  32,5% deeltijds.
  6,5% is zelfstandige.
 • Contact


  Wenst u meer inlichtingen over dit onderzoek of het KindKompas van MyFamily?

  Contacteer Céline Englebert van MyFamily voor alle informatie.

  Telefoon:
  0473 21 26 93

  Email:
  celine.englebert@myfamily.be