Wanneer gebeurt de uitbetaling van je Groeipakket?

Check onze betaalkalender, een handig overzicht van alle uitbetalingsdata van het Groeipakket.

 

 

Uitbetaling van het Groeipakket (kinderbijslag)?

Je ontvangt jouw Groeipakket ten laatste elke 8ste van de maand op de rekening. Het Groeipakket bestaat uit echter verschillende toeslagen. En sommige daarvan staan op andere data op je rekening. We willen jou en je gezin zo goed mogelijk helpen. Daarom vind je hieronder een betaalkalender van jouw Groeipakket terug.

 

 

Betaalkalender Groeipakket 

Maand

Betaaldatum Groeipakket

Betaaldatum kinderopvangtoeslag

Januari 2023
7 februari 2023
21 februari 2023
Februari 2023
7 maart 2023
21 maart 2023
Maart 2023
6 april 2023
20 april 2023
April 2023
5 mei 2023
20 mei 2023
Mei 2023
7 juni 2023
20 juni 2023
Juni 2023
6 juli 2023
20 juli 2023
Juli 2023
7 augustus 2023
22 augustus 2023
Augustus 2023
7 september 2023
20 september 2023
September 2023
5 oktober 2023
20 oktober 2023
Oktober 2023
7 november 2023
21 november 2023
November 2023
7 december 2023
20 december 2023
December 2023
5 januari 2024
20 januari 2024
 • Startbedrag

Het Startbedrag is sinds 1 januari 2019 de nieuwe naam voor het kraamgeld of de geboortepremie in Vlaanderen. Bij een geboorte ontvang je éénmalig een Startbedrag van 1.214,49 euro. Daarmee kan je het nest waarin je jouw kleintje zal verwelkomen alvast knus maken. Dit bedrag blijft hetzelfde voor een tweede of volgende baby in je gezin.

Je kan het Startbedrag aanvragen van zodra je zwanger bent. De uitbetaling zal ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum gebeuren.

Kindje al geboren? Ook dan kan je Startbedrag aanvragen. Bezorg ons gewoon ‘het geboortebewijs om kraamgeld te ontvangen’. Dit krijg je bij de geboorteaangifte op het gemeentehuis. Je ontvangt snel daarna het Startbedrag op je rekening.

Bij een adoptie (binnenlands of buitenlands) heb je ook recht op een Startbedrag. Je krijgt dan het Startbedrag adoptie (adoptiepremie) van zodra het kindje deel uitmaakt van je gezin.

Wil je de exacte betaaldatum van je Startbedrag kennen? Contacteer dan onze Groeipakketcoaches.


 • Basisbedrag

Je ontvangt het basisbedrag van het Groeipakket altijd ten laatste op elke 8e van de volgende maand. Zo staat het Groeipakket (kinderbijslag) van augustus ten laatste 8 september op je rekening. Valt de 8e in een weekend? Dan ontvang je het basisbedrag op de werkdag voor het weekend. In de betaalkalender lees je welke bedragen er samen met je basisbedrag op de rekening staan.


 • Sociale toeslag

De sociale toeslag biedt extra steun aan gezinnen met een laag inkomen. Je ontvangt deze bovenop het basisbedrag. We berekenen het bedrag op basis van het gezinsinkomen. Woon je alleen met je kind(eren)? Dan houden we enkel met jouw inkomen rekening. Woon je samen met iemand die geen familie tot in de derde graad is van jou? Dan houden we ook met het inkomen van die persoon rekening. Daarnaast zijn er ook andere voorwaarden om de toeslag te kunnen ontvangen. Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan heb recht op een sociale toeslag. Je ontvangt de toeslag dan samen met het basisbedrag van je Groeipakket.


 • Schoolbonus

De schoolbonus (vroeger schoolpremie) ontvang je elk jaar in augustus, voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket. De schoolbonus is een duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de schoolbonus als ondersteuning in de opvoedingskosten. Let op: dit is niet hetzelfde als de schooltoeslag.

De schooltoeslag is er voor leerlingen en studenten in het kleuter-, lager, secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde. Hieronder vind je meer informatie.


 • Schooltoeslag

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen. De schooltoeslag werd vroeger ook wel eens een studietoelage of schooltoelage genoemd. De schooltoeslag is er voor leerlingen en studenten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs in Vlaanderen of voor leerlingen of studenten in Brussel op een school die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is. Studenten uit het hoger onderwijs hebben geen recht op een schooltoeslag, wel op een studietoelage via de FOD Onderwijs. De schooltoeslag betalen we tussen september en december.

 

 • Zorgtoeslag

Er zijn drie soorten zorgtoeslagen:

De zorgtoeslagen staan samen met het basisbedrag van je Groeipakket (kinderbijslag) ten laatste elke 8ste van de volgende maand op je rekening.

 

 • Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag bestaat voor kinderen die naar een erkende niet-inkomensgerelateerde kinderopvang in Vlaanderen gaan. Per halve of volledige dag dat je kind in de kinderopvang verbleef, krijg je een vergoeding. De kinderopvangtoeslag betalen we op de 20ste van de volgende maand. Valt de 20ste in een weekend? Dan staan de centjes  de eerstvolgende werkdag op je rekening.

 

 • Kleutertoeslag

De kleutertoeslag maakt ook deel uit van het Groeipakket. Dit is een extra toeslag voor kinderen van drie en vier jaar die naar het Nederlandstalig kleuteronderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan.

 • De kleutertoeslag voor driejarigen ontvang je na de 3de verjaardag van je kind.
 • Als je kind aan de aanwezigheidsvereiste voldoet, ontvang je de toeslag voor vierjarigen na de 4de

 • Wezentoeslag

De wezentoeslag is er om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die 1 of beide ouders verloren hebben. De wezentoeslag wordt bovenop het basisbedrag van het Groeipakket uitbetaald en zal je dus ten laatste de 8ste van de maand ontvangen.

 

 

Vragen?

Heb je een vraag? Wil je meer informatie over de uitbetaling van je Groeipakket (kinderbijslag)? Contacteer dan onze Groeipakketcoaches. Zij helpen je graag verder.