Belastingvoordeel voor kinderen ten laste

 

 

Iedereen die in België woont, moet personenbelasting betalen. Er bestaat wel zoiets als belastingvrije inkomsten. Dat wil zeggen dat je voor een deel van de inkomsten vrijgesteld bent van belastingen. In 2022, het aanslagjaar voor je inkomsten van 2021, ligt die belastingvrije som op 9.050 euro. Je persoonlijke situatie kan die som echter nog verhogen. Zo is er ook een belastingvoordeel voor wie kinderen ten laste heeft.

 

 

Wat is het belastingvoordeel voor kinderen ten laste?

1. Belastingvermindering op je inkomsten

Boven op de belastingvrije som waar iedereen recht op heeft, kan je nog een belastingvermindering krijgen als je één of meerdere kinderen ten laste hebt. Dat geldt zowel voor je eigen kinderen als voor pleegkinderen, geadopteerde kinderen en kinderen van je partner.

 

Wanneer is een kind ten laste?

Een kind is ten laste als het voldoet aan vier voorwaarden. Het kind:

  • Moet officieel bij het gezin wonen. Op kot wonen of studeren in het buitenland mag ook.
  • Mag als jobstudent niet meer verdienen dan de wettelijk vastgelegde limiet. Hou daarbij rekening dat in geval van co-ouderschap onderhoudsgeld ook deels wordt meegeteld. Dat is de bijdrage van een ouder in de opvoedingskosten. Je zou dus sneller de limiet kunnen bereiken dan verwacht.
  • Mag geen geld verdienen in het bedrijf van de ouders.
  • Mag als student-zelfstandige geen bedrijfsleidersloon ontvangen.

Wist je dat...

... je naast kinderen ook kleinkinderen, je inwonende ouders, schoonouders, grootouders, (half)broers en (half)zussen fiscaal ten laste kan nemen? Het extra voordeel bovenop de belastingvrije som hangt af van de familieband en de leeftijd. De man of vrouw met wie je getrouwd bent ten laste nemen, kan niet. Ook niet als die persoon geen inkomen heeft. Hetzelfde geldt voor je wettelijk samenwonende partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt.

2. Belastingvoordeel voor kinderopvang

Je kan via de belastingaangifte bovendien een deel van de opvangkosten voor je kinderen ten laste terugkrijgen.

 

Welk soort opvang is fiscaal aftrekbaar?

De organisator van de opvang moet over een vergunning beschikken, maar dat is bij alle officiële instanties doorgaans wel het geval. Denk maar aan een onthaalouder of crèche, opvang voor en na school, een sportkamp in de vakantie, speelpleinwerking enzovoort.

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel voor kinderopvang?

In 2022 kan je per dag dat je kind in 2021 naar de opvang ging maximaal 14 euro inbrengen. Alleenstaande ouders die aan enkele voorwaarden voldoen, krijgen daarbovenop nog een bijkomend belastingvoordeel. Hoeveel precies hangt af van het inkomen.


Het bedrag per opvangdag wordt jaarlijks geïndexeerd, en je kan er een beroep op doen tot je kind 14 jaar is. Bij een kind met een zware handicap kan je de opvangkosten inbrengen tot de leeftijd van 21 jaar. Ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen zijn aftrekbaar.

Is je kind jonger dan drie en gaat hij niet of nauwelijks naar een onthaalouder of crèche, bijvoorbeeld omdat hij terechtkan bij familieleden?


Dan is het financieel gezien niet zo interessant om je kosten voor opvang aan te geven. In dat geval krijg je de mogelijkheid om te kiezen voor een verhoging van de belastingvrije som. Beide opties combineren kan niet.

3. Belastingvermindering van de onroerende voorheffing

Als je één of meer kinderen ten laste hebt, kan je een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Dat is de belasting die je betaalt voor je eigendom: een grond, een huis, een appartement … Huur je een woning? Dan zal de eigenaar minder onroerende voorheffing betalen. Jij ontvangt een officiële brief waarin de belastingvermindering vermeld staat en hoeveel die precies bedraagt. Aangezien jij als huurder recht hebt op dat voordeel en niet de eigenaar, is hij verplicht om dat bedrag te verrekenen in de huurprijs.

Welke ouder krijgt het belastingvoordeel?

Een kind kan slechts één keer ten laste staan. Welke ouder het kind ten laste heeft en dus geniet van het belastingvoordeel, hangt af van je situatie.

  • Gehuwd of wettelijk samenwonend: Jullie dienen een gemeenschappelijke aangifte in. De fiscus bepaalt wie het belastingvoordeel ontvangt, afhankelijk van jullie loon. Doorgaans krijgt de ouder met het hoogste inkomen de kinderen ten laste.
  • Feitelijk samenwonend: Koppels die feitelijk samenwonen, zijn niet getrouwd en hebben geen contract getekend van wettelijk samenwonen. Zij dienen dan ook apart de aangifte in. Daarbij duiden jullie zelf aan wie als gezinshoofd wordt beschouwd en wie dus het kind ten laste neemt.
  • Co-ouderschap of scheiding: Het voordeel is voor de ouder bij wie het kind officieel woont. Tenzij de rechter erkent dat er sprake is van fiscaal co-ouderschap. In dat geval wordt de belastingvrije som gelijk verdeeld tussen beide ouders.

Het startbedrag van 1.214,49 euro is niet belastbaar. Ook het basisbedrag en de toeslagen die je ontvangt in het kader van het Groeipakket hoef je niet te vermelden in je belastingaangifte. Het Groeipakket heeft bovendien niets te maken met het al dan niet ten laste zijn.

Begrijp je het nog niet helemaal?

Het is dan ook een hele boterham. Onthoud altijd dat je met elke vraag welkom bent bij onze Groeipakketcoaches.

contacteer ons

Deze onderwerpen vind je misschien ook wel leuk

Redenen om kinderbijslag te sparen

4 redenen om deel van Startbedrag en Groeipakket te sparen

Lees meer
Groeipakket sparen

Groeipakket sparen? Hoeveel brengt dat op?

Lees meer
Tips om te besparen voor je kind

Tips om te besparen op uitgaven

Lees de tips