Wat komt er allemaal kijken bij een adoptie?

 

 

Wil je graag je pluskind adopteren? Of een kind een warme thuis geven? De procedure is afhankelijk van jouw specifieke situatie, maar we bieden je alvast een antwoord op de meeste vragen.

 

 

Adoptievoorwaarden: wie mag adopteren?

 • Persoonlijke situatie: iedereen kan adopteren, ook alleenstaanden. Feitelijk samenwonende koppels moeten wel minstens 3 jaar als gezin samenwonen. Gaat het om een minderjarig kind? Dan moet je 25 jaar of ouder zijn én minstens 15 jaar ouder dan het kind. In geval van een pluskind ben je minimum 18 en scheel je minstens 10 jaar.
 • Wettelijke verplichtingen: je volgt een voorbereidingsprogramma waarin je heel wat informatie krijgt omtrent adoptie. Daarna moet de familierechter verklaren dat je geschikt bent als adoptieouder. Wil je een meerderjarige adopteren? Dan hoef je je niet aan te melden bij het Vlaams Centrum voor Adoptie. Een rechtstreeks verzoek indienen bij de familierechtbank volstaat. Wie in Vlaanderen woont, is verplicht de Vlaamse procedure te volgen. Inwoners van Brussel kiezen tussen de procedures van de Vlaamse of Franstalige gemeenschap

Wat als je een pluskind of een pleegkind wil adopteren?

In het geval van een gekend kind is er geen bemiddeling van een erkende adoptiedienst nodig. Je doorloopt wel het voorbereidingsprogramma, ook als het om een minderjarig kind gaat dat al enige tijd deel uitmaakt van je gezin.

 

Procedure:

 1. Je stuurt het aanmeldingsformulier dat je op de website van Kind & Gezin vindt ingevuld door naar adoptie@opgroeien.be, waarna het VCA je aanvraag registreert en je een nummer toekent.
 2. Je ontvangt een betaalverzoek van 250 euro. Na ontvangst van dat bedrag verwijst het VCA je door naar Steunpunt Adoptie.
 3. Steunpunt Adoptie nodigt je uit voor het voorbereidingsprogramma, dat één dag duurt.
 4. Je krijgt een uitnodiging voor een vrijblijvend informatiegesprek. Je bent dus niet verplicht om daarop in te gaan.
 5. Je dient een verzoekschrift in bij de familierechter (kostprijs: 165 euro) en stuurt ook het attest mee dat je ontving na het voorbereidingsprogramma.
 6. De familierechter spreek het adoptievonnis uit, al dan niet na het opstarten van een maatschappelijk onderzoek.
 7. Bij een negatieve uitspraak heb je een maand de tijd om persoonlijk beroep aan te tekenen bij het hof van beroep.
 

De procedure om een gekend kind te adopteren duurt gemiddeld een jaar.

 

Wat als je een kind wil adopteren dat je nog niet kent?

In dat geval zal een Belgische adoptiedienst, een adoptiedienst die een samenwerking heeft in het adoptieland van jouw keuze óf een zelfstandig adoptiebureau jou een kind toewijzen. De bemiddeling start van zodra je geschikt bent verklaard.

 

Procedure:

 1. Je stuurt het aanmeldingsformulier van Kind & Gezin vindt ingevuld door naar adoptie@opgroeien.be, waarna het VCA je aanvraag registreert en je een nummer toekent.
 2. Bij de bevestiging van je aanmelding krijg je van het VCA een overzicht van je opties, zoals de herkomstlanden (inclusief België) waarvoor je als adoptieouder in aanmerking komt, afhankelijk van je eigen situatie. Je moet voldoen aan de adoptievoorwaarden van België én van het herkomstland naar keuze om de procedure te kunnen voortzetten.
 3. De voorbereiding op adoptie bestaat uit een infosessie (25 euro) die op twee halve dagen plaatsvindt, een uitgebreide vragenlijst en voorbereidingsprogramma van drie dagen (250 euro). Tijdens dat programma krijg je een uitgebreide uitleg over adoptie en alles wat erbij komt kijken.
 4. Binnen het jaar dien je het voorbereidingsattest en een verzoekschrift in bij de familierechtbank (165 euro), samen met andere documenten die bewijzen dat je aan de voorwaarden voldoet.
 5. Na een maatschappelijk onderzoek, waarbij je gesprekken hebt met onder andere een maatschappelijk werker en een psycholoog, spreekt de familierechter een vonnis uit.

De adoptiedienst gaat voor iedereen op zoek naar een juiste match. Dat duurt voor de ene adoptieouder langer dan voor de andere, afhankelijk van de voorkeur en het profiel.

Adoptieverlof

Het adoptieverlof bedraagt doorgaans 6 weken, zowel voor zelfstandigen als werknemers, maar kan nog verlengd worden. Werk je in dienstverband, dan krijg je de eerste drie dagen van het verlof uitbetaald door je werkgever. Voor de overige dagen en weken ontvang je 82% van het begrensde brutoloon via je ziekenfonds. De aanvraagprocedure verloopt identiek als de aanvraag voor moederschapsrust, dus via een formulier dat deels wordt ingevuld door jou en deels door je werkgever. Als zelfstandige vraag je adoptieverlof aan bij je ziekenfonds. In dat geval is je uitkering gekoppeld aan de index. Sinds maart 2022 is er een forfaitaire uitkering van 535,45 euro per week.

Startbedrag adoptie

Net zoals kinderen die geboren worden in Vlaanderen, heb je recht op het Startbedrag van 1.214,49 euro. Officieel heet dat het Startbedrag adoptie. Van zodra je daarvoor geregistreerd bent, ontvang je ook automatisch het Groeipakket met het maandelijkse basisbedrag en eventuele toeslagen.

Heb je vragen over het Groeipakket? Je kan altijd terecht bij onze Groeipakketcoaches.

Deze onderwerpen vind je misschien ook wel leuk

Kinderkamer inrichten

Kinderkamer inrichten: zo combineer je praktisch en tijdloos

Lees meer
Startbedrag

Waarvoor gebruiken ouders het startbedrag?

Lees meer
Kinderen onder stress

Kinderen onder stress

Lees meer