Aanwezig op school

Elke leerling die naar de kleuter-, de lagere of de middelbare school gaat, of als je de richting verpleegkunde (HBO5) volgt, moet de lessen volgen om recht te hebben op de schooltoeslag.

 

 

Je spruit zit in het kleuteronderwijs

Je kleuter moet ingeschreven zijn en voldoende dagen in het kleuterklasje aanwezig zijn. Hoeveel dagen dat precies zijn, hangt af van de leeftijd van je spruit.

Leeftijd van de kleuter

Aanwezigheid

< 3 jaar
Minstens 100 halve dagen aanwezig
3 jaar
Minstens 150 halve dagen aanwezig
4 jaar
Minstens 185 halve dagen aanwezig
5 jaar
Minstens 290 halve dagen aanwezig

> 6 jaar

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig

Een voorbeeld

Je kleuter gaat sinds september 2019 naar de kleuterschool. In april 2020 mag hij of zij 4 kaarsjes uitblazen. Om in orde te zijn voor de schooltoeslag, moet je kleuter:

  • minstens 150 halve dagen aanwezig zijn in het schooljaar 2019-2020, of
  • minstens 185 halve dagen aanwezig zijn in het schooljaar 2020-2021.

Op het einde van het schooljaar (30 juni) wordt de aanwezigheid gecontroleerd. Dat gebeurt telkens voor een periode van 2 schooljaren, Was het kind onvoldoende aanwezig in het vorige schooljaar, maar gaat het nu wél genoeg naar de klas? Dan heb je gewoon jaarlijks recht op de schooltoeslag.

Is het kindje ouder dan 6 jaar en gaat het naar de kleuterschool? Dan mag hij of zij niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Was het kindje ziek? Bezorg ons dan een geldig ziektebriefje.

 

 

Je kind volgt lager onderwijs

Een kind dat al naar de lagere school gaat, mag niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn op school. Een afwezigheid wegens ziekte kan je aantonen met een briefje van de dokter. Deze afwezigheid is dan niet ongewettigd.


De aanwezigheid geldt steeds voor het voorafgaande schooljaar en het huidige schooljaar. Pas als je kind voor 2 opeenvolgende schooljaren onvoldoende aanwezig was, heb je geen recht op de schooltoeslag

Ging je spruit in het vorige schooljaar niet genoeg naar de klas, maar volgt hij of zij nu wel de lessen? Dan heb je dus toch recht op de jaarlijkse schooltoeslag.


Verandert je kindje van school in de loop van het schooljaar? Dan mag er niet meer dan 21 kalenderdagen zitten tussen de uitschrijving op de oude school en de inschrijving in de nieuwe school.

Secundair onderwijs en de opleiding Verpleegkunde (HBO5)

Leerlingen op de middelbare school, in een voltijdse of een deeltijdse opleiding, of in het buitengewoon secundaire onderwijs, mogen niet meer dan 29 halve dagen in een schooljaar ongewettigd afwezig zijn. Een afwezigheid kan gewettigd worden met een doktersbriefje.


Voor studenten in het hoger beroepsonderwijs die de opleiding verpleegkunde volgen, gelden dezelfde regels als voor leerlingen in het secundair onderwijs.


Wanneer de leerling toch 30 halve dagen of meer afwezig was, en dat 2 schooljaren op een rij, verlies je de schooltoeslag.


Verandert de jongere van school in de loop van het schooljaar? Dan mag er niet meer dan 21 kalenderdagen zitten tussen de uitschrijving op de oude school en de inschrijving in de nieuwe school.


Hoe wordt de aanwezigheid gecontroleerd?

De aanwezigheid en de inschrijving op een school wordt telkens op het einde van het schooljaar gecontroleerd. Meestal is dat op of rond 30 juni.

 

De schooltoeslag die je aan het begin van het schooljaar krijgt, is daarom een voorlopige toekenning. Op het einde van het schooljaar controleren we of het juiste bedrag betaald werd.

 

Veranderde je kind intussen van richting? Stopte het met school? Of was het voor 2 opeenvolgende schooljaren onvoldoende aanwezig? Dan wordt je schooltoeslag opnieuw berekend.

 

Verrassingen vermijd je liever. Contacteer daarom altijd je Groeipakketcoach als er iets wijzigt in de situatie van je kind.