Bereken je schooltoeslag

Benieuwd naar het bedrag van de schooltoeslag, ook wel gekend als de studietoelage of schooltoelage? Via ons stappenplan kan je jouw schooltoeslag berekenen.

 

Bereken je schooltoeslag

Het is niet eenvoudig om je schooltoeslag (studietoelage) precies uit te rekenen, eigenlijk is het echt iets voor bollebozen. Maar geen zorgen: als je er recht op hebt, krijg je de toeslag automatisch. En zoals altijd: neem contact op met je Groeipakketcoach als je vragen hebt.

Wil je zelf je bedrag uitrekenen? Dat kan door de 3 stappen te volgen:

 

Stap 1

Als je voldoet aan alle voorwaarden, kan je een schooltoeslag krijgen. Hoe groot dat bedrag is, hangt dan weer af van je gezinsinkomen en het aantal punten in je gezin.

Lees er hier alles over:

 

 

 

Stap 2

Ken je het aantal punten in je gezin? Vergelijk dan je gezinsinkomen met de minimum- en maximumgrens in deze tabel:

aantal punten in je gezin

1/10 van de maximumgrens

Minimumgrens

Maximumgrens

0 punten
€ 2.503,12
€ 12.238,08
€ 25.031,23
1 punt
€ 3.514,95
€ 21.209,15
€ 35.149,49
2 punten
€ 4.299,91
€ 23.928,49
€ 42.999,11
3 punten
€ 4.880,15
€ 26.216,11
€ 48.801,50
4 punten
€ 5.509,24
€ 27.597,38
€ 55.092,46
5 punten
€ 6.284,93
€ 28.964,27
€ 62.849,27
6 punten
€ 6.810,19
€ 30.331,08
€ 68.101,89
7 punten
€ 7.091,46
€ 31.697,92
€ 70.914,59
8 punten
€ 7.369,28
€ 33.064,75
€ 73.692,79
9 punten
€ 7.647,73
€ 34.431,60
€ 76.477,26
10 punten
€ 7.943,95
€ 35.798,45
€ 79.439,53
11 punten
€ 8.204,63
€ 37.165,34
€ 82.046,34
12 punten
€ 8.494,93
€ 38.532,15
€ 84.949,30
13 punten
€ 8.767,46
€ 39.898,99
€ 87.674,61
14 punten
€ 9.045,91
€ 41.265,89
€ 90.459,13
15 punten
€ 9.324,36
€ 42.597,05
€ 93.243,57
16 punten
€ 9.602,81
€ 43.851,18
€ 96.028,13
17 punten
€ 9.881,26
€ 45.105,31
€ 98.812,62
18 punten
€ 10.159,71
€ 46.359,42
€ 101.597,10
19 punten
€ 10.438,17
€ 47.613,56
€ 104.381,68
20 punten
€ 10.716,61
€ 48.867,67
€ 107.166,14

Is je gezinsinkomen niet hoger dan de maximumgrens? Dan heb je recht op een schooltoeslag. Hoe groot dat bedrag is, zie je verder in de volgende stap.

Is je gezinsinkomen hoger dan de maximumgrens? Dan heb je helaas geen recht op een schooltoeslag.

 

 

Stap 3: bedragen van de schooltoeslag (studietoelage)

In deze tabel vind je de toeslag volgens het onderwijs waarvoor de leerling is ingeschreven, en of de leerling al dan niet op internaat gaat:

Onderwijs

Intern of extern

Minimumtoeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs

-

€ 107,47
€ 107,47
€ 107,47
Lager onderwijs

-

€ 125,41
€ 195,04
€ 253,26
In het 3de leerjaar van de 3de graad voltijds technisch of beroeps-secundair
Extern
€ 290,80
€ 1.173,24
€ 1.377,56
Intern
€ 751,52
€ 1.928,75
-
Voltijds secundair
Extern
€ 242,24
€ 977,60
€ 1.147,84
Intern
€ 626,27
€ 1.607,24

-

Leren en werken

-

€ 203,70
€ 556,98
€ 718,54
Verpleegkundigen in hoger beroeps-onderwijs (HBO5)
Extern
€ 859,98
€ 1.256,34

-

Intern
€ 859,98
€ 3.777,03

-

Gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling

-

€ 738,91
€ 3.387,57
-

Kijk opnieuw naar de tabel in stap 2 en bereken je schooltoeslag:

  • Ligt je inkomen boven de maximumgrens? Dan krijg je geen toeslag.
  • Is je inkomen gelijk aan de maximumgrens? Dan krijg je de minimumtoeslag.
  • Is je inkomen gelijk aan of lager dan de minimumgrens? Dan krijg je de volledige toeslag.
  • Ligt je inkomen tussen de maximum- en de minimumgrens? Dan krijg je een gedeeltelijke toeslag.
  • Ligt je inkomen lager of gelijk aan 1/10de van de maximumgrens? Dan krijg je soms een uitzonderlijke toeslag.

De gedeeltelijke schooltoeslag bedraagt een gedeelte van de volledige toeslag, afhankelijk van je gezinsinkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger je schooltoeslag.

 

De formule van de gedeeltelijke schooltoeslag gaat als volgt:

 

volledige toeslag X [ maximumgrens – gezinsinkomen / maximumgrens – minimumgrens]

 

De uitzonderlijke schooltoeslag krijg je als je inkomen gelijk aan of lager is dan 1/10de van de maximumgrens, én je inkomen bestaat uit minstens 70% uit vervangingsinkomsten, (equivalent) leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of onderhoudsgeld.

 

 

En als je kind op internaat zit?

Een leerling is intern als het in het schooljaar minstens 5 maanden in een internaat in Vlaanderen verblijft.

 

Het bedrag van de schooltoeslag voor interne leerlingen ligt meestal hoger dan voor externe leerlingen. Dat zie je in de tabel uit stap 3.

 

Ook leerlingen die minstens 5 maanden op kot gaan (elders verblijven dan thuis) kunnen genieten van de schooltoeslag voor interne leerlingen. Bezorg ons in dat geval een kopie van de huurovereenkomst.

 

Leerlingen die de lessen volgen in het buitenland worden ook beschouwd als interne leerlingen. Maar, enkel in zeer uitzonderlijke situaties kan een buitenlandse opleiding erkend worden voor de schooltoeslag. Er mag immers geen equivalente cursus bestaan in Vlaanderen.

 

Denk je toch recht te hebben op de schooltoeslag voor een opleiding in een school buiten Vlaanderen? Neem dan contact op met je Groeipakketcoach.

 

 

Gehuwd, zelfstandig of alleenstaande leerling

Gehuwde of wettelijk samenwonende leerlingen, leerlingen die alleen wonen, en sommige leerlingen die in een instelling verblijven, hebben een bijzonder statuut.

 

Zij tellen niet mee voor de punten van je gezin, maar krijgen wel een hogere schooltoeslag als interne leerling of wanneer zij voltijds secundair onderwijs volgen. Dat zie je in de tabel van stap 3.