Naar het secundair onderwijs: wat met je Groeipakket?

Votre enfant franchit une nouvelle étape. Découvrez ici à quelles conditions vous pouvez recevoir les allocations familiales pour votre enfant dans l’enseignement secondaire ou non supérieur.

Heb ik recht op een Groeipakket als mijn kind secundair onderwijs of niet-hoger onderwijs volgt?

Tot de maand waarin je kind 18 jaar wordt, heb je onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket. Hij of zij moet dan wel zijn leerplicht vervullen. Die geldt in België tot 18 jaar. Daarom gaan we ervan uit dat minderjarige leerlingen de lessen regelmatig volgen.


Is je kind ouder dan 18 jaar en jonger dan 25? En volgt je zoon of dochter secundair onderwijs of niet-hoger onderwijs? Dan heb je na zijn of haar 18de verjaardag nog steeds recht op een Groeipakket. Tenminste als je kind les volgt aan een erkende onderwijsinstelling en aan een van deze voorwaarde voldoet:


  • De jongere volgt minstens 17 lesuren per week in het secundair onderwijs, volwassenonderwijs (CVO), een opleiding in een centrum van Syntra (lessen met of zonder stage) of in een erkende onderwijsinstelling (privéonderwijs of avondonderwijs).
  • De jongere volgt minstens 17 lesuren per week in één of meer onderwijsinrichtingen waar een systeem van alternerend leren of een ondernemingstraject wordt gegeven.
  • De jongere volgt deeltijds (buiten)gewoon onderwijs of een erkende opleiding.
  • De jongere volgt buitengewoon onderwijs (BuSo).

Wat kan er meetellen binnen het minimum van 17 lesuren?

  • de traditionele verplichte lesuren, onder toezicht van leraren in de school;
  • verplichte studie-uren onder toezicht in de school (met een maximum van 4 uur per week);
  • verplichte stage-uren om het diploma te behalen.

Krijg ik ook een Groeipakket tijdens de schoolvakanties?

Ja hoor, in de kerst-, paas- en zomervakantie blijf je jouw groeipakket ontvangen.

 

Gaat je zoon of dochter na de zomervakantie niet meer naar het secundair of niet-hoger onderwijs? Dan krijg je een Groeipakket tot het einde van deze zomervakantie.

 

De wet gaat ervan uit dat de vakantie afloopt op 31 augustus en maximaal 4 maanden duurt. Duurt de zomervakantie langer? Dan valt deze extra periode onder de 12 maanden als schoolverlater.

Let op: tijdens de schoolvakanties mag je student niet te veel werken en verdienen, anders kan je (tijdelijk) je Groeipakket verliezen.

Mijn kind werkt tijdens het schooljaar en/of de schoolvakanties. Heb ik nog recht op een Groeipakket?

Aan de slag in het weekend, tijdens de vakantie of wil je kind zelfs een vrije avond tijdens de week opofferen? Voor een extra zakcentje wil een student soms heel ver gaan. In ieder geval verlies je geen Groeipakket als jouw jobstudent aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de jobstudent doet minder dan 475 uur studentenarbeid per kalenderjaar;
  • de jobstudent ontvangt geen extra sociale uitkering;
  • de jobstudent werkt maximum 80 uur per maand als het niet gaat om een studentenovereenkomst.

Ontdek hier alle spelregels om een Groeipakket te blijven krijgen wanneer je een jobstudent in huis hebt.

Werken als student

Wat als mijn kind wegens ziekte niet naar school kan gaan?

Is je leerling secundair of niet-hoger onderwijs niet in staat om les te volgen? Dan blijf je onder bepaalde voorwaarden een Groeipakket krijgen. Contacteer onze Groeipakketcoaches voor meer informatie over jouw specifieke situatie.

Heb ik recht op een schooltoeslag (studietoelage) voor mijn kinderen in het secundair of niet-hoger onderwijs?

Soms hebben leerlingen secundair of niet-hoger onderwijs recht op een schooltoeslag. Ontvang je al een Groeipakket en volgt je kind les in Vlaanderen? Dan ontvang je automatisch een schooltoeslag tussen september en december als je aan alle voorwaarden voldoet.


Woon je in Brussel, Wallonië of in één van onze buurlanden? Ook dan heb je recht op de schooltoeslag als je kind naar een Nederlandstalige school gaat in Vlaanderen of Brussel én als je voldoet aan de voorwaarden. Je ontvangt de toeslag boven op je Brusselse of Waalse kinderbijslag.


Hier kan je de schooltoeslag aanvragen.

Afgestudeerd in het secundair onderwijs...

... en op naar het hoger onderwijs? Check alvast de voorwaarden om Groeipakket te ontvangen als student in het hoger onderwijs.

 

Heb je vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!