Werken tijdens de studies of als schoolverlater

Verdien je graag een centje bij tijdens je studies? Of zet je als schoolverlater de eerste stappen in je carrière? Hier lees je alles over de impact op je Groeipakket.

Je bent jonger dan 18 jaar

Tot en met de maand van je 18de verjaardag (of tot en met de maand waarin de student 21 jaar wordt wanneer hij/zij een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft) mag je onbeperkt werken. Gemakkelijk, nietwaar? Tot dan heb je dus een onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket. Dat wil zeggen dat er geen beperkingen zijn op je Groeipakket voor wat betreft je studies of je werk.

 

 

Je bent ouder dan 18 jaar

Vanaf je 18de verjaardag gelden er wél een aantal voorwaarden als je wil werken. Om het Groeipakket als student of als schoolverlater te behouden, mag je

 • Maximum 600 uren per kalenderjaar werken met een studentencontract
  • Als student krijg je elk jaar een pakket van 600 uren om te werken aan verminderde sociale bijdragen (= onder studentencontract). Je betaalt dan vaak enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% van je brutoloon. Tot en met 31 december 2022 was dit beperkt tot 475 uren per kalenderjaar.
  • Vanaf je 601e uur is je pakket op en betaal je gewone sociale bijdragen. En die zijn een stuk hoger: 13,07% van je brutoloon.
 • Maximum 80 uren per maand werken met een gewoon arbeiders- of bediendencontract
  • Met een gewoon contract betaal je ook gewone sociale bijdragen (13,07%)
  • Zolang je onder 80 uren per maand blijft, behoud je het Groeipakket. Werk je een maand meer dan 80 uren? Dan krijg je voor die maand geen Groeipakket.
 • Geen sociale uitkering wegens invaliditeit, ziekte, werkloosheid of loopbaanonderbreking ontvangen. Ontvang je een uitkering vanwege een arbeidsongeval of beroepsziekte, dan is dit geen beletsel voor je Groeipakket. Ontvang je een sociale uitkering die voortkomt uit een tewerkstelling tijdens een systeem van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst dan vormt dit ook geen beletsel.
 • Niet aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep, of bijdragen in hoofdberoep betalen. 

Wij houden geen rekening met je loon. Ook een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk vormen geen enkel probleem voor je Groeipakket. Let wel: een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan wél een beletsel zijn voor je Groeipakket. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

 

 

Werk je meer dan 80 uren per maand of 600 uren per kalenderjaar (475 uren tot en met 31 december 2022)?

Dan verlies je het Groeipakket voor de maanden dat je te veel werkte. Voldoe je later opnieuw aan de voorwaarden? Dan heb je ook opnieuw recht op het Groeipakket, zolang je jobstudent of schoolverlater bent.

 

Uitzonderingen

Er zijn enkele speciale gevallen waarmee je best rekening houdt:

 • Werk je tijdens je studies in een systeem van alternerend leren en werken, in het kader van een praktische opleiding op de werkplek, of tijdens een bezoldigde stageovereenkomst nodig voor het behalen van je diploma? Dan worden die uren niet meegeteld.
 • Krijg je een zorgtoeslag? Dan moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen om deze te behouden. Het basisbedrag krijg je wel steeds uitbetaald. Werken in een maatwerkbedrijf, een beschutte werkplaats, is altijd toegelaten.

Vanaf de maand na je 25ste verjaardag stopt het recht op Groeipakket.

 

 

Vragen?

Contacteer ons gerust, onze Groeipakketcoaches helpen je graag verder.

Werken als student

 

 

Hoeveel mag je verdienen als student?

Hoeveel je mag verdienen is enkel belangrijk voor de belastingen. Dit heeft géén invloed op je Groeipakket. Zolang je als student of schoolverlater onder het maximum aantal uren blijft, blijf je Groeipakket ontvangen.

 

De fiscus kijkt echter niet naar je aantal uren, maar wel naar wat je verdient. Verdien je te veel? Dan ben je niet meer ten laste van je ouders, en boven een bepaald bedrag moet je ook zelf belastingen betalen.

 

Zoveel mag je jaarlijks maximum verdienen:

 • Je ouders worden samen belast: 7.965 euro bruto
 • Je ouders worden apart belast: 10.090 euro bruto
 • Je ouders worden apart belast en jij bent erkend als persoon met een ondersteuningsbehoefte: 11.952,50 euro bruto

 

 

Verdien je meer?

Dan ben je niet meer ten laste van je ouders, en zullen zij meer belastingen moeten betalen. Verdien je bovendien meer dan 14.514,29 euro bruto per jaar? Dan moet je ook zelf belastingen betalen.

Heb je graag meer informatie hierover, neem zeker een kijkje op de website van Student@work .