Hoger onderwijs, wat met je Groeipakket?

Voor jouw zoon of dochter breken belangrijke jaren aan: dé studententijd. Het Groeipakket geeft studenten in het hoger onderwijs een financieel steuntje in de rug.

Heeft een student in het hoger onderwijs recht op een Groeipakket?

In België hebben kinderen tussen 5 en 18 jaar leerplicht. Daarom heb je tot de maand waarin je kind 18 jaar wordt recht op een Groeipakket, zonder andere voorwaarden. We gaan ervan uit dat leerlingen regelmatig de lessen volgen en controleren dat dus niet.

 

Gaat je kind nadien naar het hoger onderwijs (bv. een erkende universiteit, erkende hogeschool, erkend conservatorium of erkende militaire school)? Dan kan je voor deze jongere een Groeipakket krijgen tot zijn of haar 25ste verjaardag. Tenminste, als je zoon of dochter slaagt voor de volgende voorwaarden:

 • Je zoon of dochter is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per academiejaar. Die studiepunten mag je student spreiden over verschillende semesters, opleidingen, onderwijsinstellingen en landen. Zakt het aantal studiepunten tijdens het academiejaar onder dit aantal? Of onderbreekt je student de studie? Dan stopt het Groeipakket op het einde van die maand.
 • Werkt je zoon of dochter tijdens het schooljaar? Dan moet je student voldoen aan de zogenaamde voorwaarden rond het uitoefenen van een winstgevende activiteit als student. Wil je daar meer over weten? Klik dan hier.

Er bestaan 6 belangrijke uitzonderingen:

 • Doet je zoon of dochter een doctoraat? Dan telt enkel de doctoraatsopleiding mee om de 27 studiepunten te bereiken. Studiepunten voor de redactie van de doctoraatsverhandeling worden niet meegerekend.
 • Haalt je kind geen 27 studiepunten, maar zit het in een diplomajaar1? Dan behoud jij je Groeipakket gedurende één jaar per opleidingscyclus2.
 • Combineert je kind een opleiding van het secundair onderwijs met een opleiding van het hoger onderwijs? Dan worden de studiepunten omgezet in lesuren. Een studiepunt bedraagt 30 minuten. Je kind heeft nog recht op een Groeipakket als het minstens 17 lesuren per week volgt. 
 • Volgt je kind lessen in het hoger onderwijs die niet worden uitgedrukt in studiepunten? Dan moet de opleiding overeenstemmen met een volledig studieprogramma en leerplan of moet het programma dat het kind samenstelde met toelating van de academische overheid of de schooloverheid minstens 13 lesuren per week omvatten. Volgt je kind bijvoorbeeld privéonderwijs, dan moet deze opleiding erkend zijn door Vlaanderen en minstens 13 lesuren omvatten. 
 • Is je kind ingeschreven voor een bijkomend jaar voor GIP (geïntegreerde proef) in het onderwijs voor sociale promotie dat geen 13 lesuren omvat? Dan heeft je kind één jaar recht op het Groeipakket. 
 • Specifiek voor 'tijdelijk ontheemden' uit Oekraïne, vanaf 24/02/2022: zet je kind zijn studierichting in Oekraïne verder via online lessen? We onderzoeken of de studierichting van je kind voldoet aan de voorwaarden. Laat de school een formulier P7int invullen en bezorg het aan je uitbetaler.

1Een diplomajaar is het academiejaar waarin je student zijn of haar diploma kan behalen.

2De opleidingscyclus zijn de jaren van onderwijs of studie nodig om een diploma te behalen (graduaat, bachelor of master). Voortgezette academische opleidingen (zoals BANABA, BANAMA en postgraduaat) vormen geen opleidingscyclus.

Wat zijn studiepunten in het hoger onderwijs?

In het hoger onderwijs spreken we niet meer over lesuren, maar over studiepunten. Eén studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur studietijd. Onder studietijd valt niet enkel de lestijd, maar ook de tijd die je spendeert aan studeren, examens afleggen, stages doen, je thesis voorbereiden, oefeningen, opdrachten en papers maken, … Als de opleiding niet is uitgedrukt in studiepunten, dan moet je als student minstens 13 uur les volgen per week.

Wanneer en hoe lang krijg je het Groeipakket als student hoger onderwijs?

 • Is je student vóór 1 december ingeschreven voor minstens 27 studiepunten? Dan krijg je een Groeipakket tijdens het volledige academiejaar.
 • Is je student vóór 1 december ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en bereikt hij of zij na een volgende inschrijving wel de 27 studiepunten? Dan krijg je een Groeipakket tijdens het volledige academiejaar.
 • Is je student op 1 december of later ingeschreven voor minstens 27 studiepunten? Dan krijg je een Groeipakket vanaf de maand van de inschrijving.
 • Is je student op 1 december of later ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en bereikt hij of zij na een bijkomende inschrijving wel de 27 studiepunten? Dan krijg je een Groeipakket vanaf de maand van de eerste inschrijving. Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

Hannah is 19 en wil verder studeren na een wereldreis van zes maanden. Op 2 januari schrijft ze zich in voor 24 studiepunten. In maart neemt ze twee extra vakken op, waardoor ze nu aan 33 studiepunten komt. Haar moeder Nadia (48) krijgt daarom een Groeipakket vanaf januari.

Wat als mijn kind via Erasmus gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in het buitenland?

Een student die deelneemt aan een uitwisselingsprogramma in het kader van een Europees project (‘Erasmus’, …) voldoet over het algemeen aan dezelfde voorwaarden als een student die les volgt in België. Wil je zeker zijn? Aarzel dan niet en neem contact op met onze Groeipakketcoaches. Zij helpen je graag verder.

Wat als mijn kind wegens ziekte niet naar school kan gaan?

Is je student niet in staat om les te volgen of zich in te schrijven als student in het hoger onderwijs door ziekte? Dan blijf je onder bepaalde voorwaarden een Groeipakket krijgen. Contacteer onze groeipakketcoaches voor meer informatie over jouw specifieke situatie.

Heb ik recht op een studietoelage voor mijn kinderen in het hoger onderwijs?

Gaat je kind naar de hogeschool of universiteit? Dan kan je recht hebben op een studietoelage, de zogenaamde ‘studiebeurs’. Die studietoelage moet je zelf aanvragen via het Ministerie van Onderwijs. Alle informatie vind je op studietoelagen.be.

De schooltoeslag is voor kinderen die naar school gaan in Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel op een school die erkend is door de Vlaamse gemeenschap.

Heb je vragen over het Groeipakket in het hoger onderwijs?

Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze Groeipakketcoaches staan voor je klaar.