Punten van je gezin

Om te kijken wat je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag, berekenen we het aantal punten in je gezin.

 

 

Waarom punten tellen?

Om te bepalen hoeveel je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een toeslag, kijken we wie deel uitmaakt van je gezin.

De personenlast in je gezin drukken we uit in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe groter je inkomen mag zijn om een toeslag te krijgen.

 

 

Wie telt er mee?

Volgende personen tellen mee in de berekening van het aantal punten in je gezin en zijn bijgevolg “meewegende personen”:

  • Kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen en adoptiekinderen van jou of van je partner,
  • Andere kinderen waarvoor jij of je partner Groeipakket ontvangt,
  • Andere personen die fiscaal ten laste staan,
  • Andere leerlingen of studenten die niet fiscaal ten laste staan, en niet als gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling worden beschouwd.

Het gaat telkens over personen op het domicilieadres van de leerling voor wie er een schooltoeslag kan betaald worden, ten aanzien van de “inkomensverstrekkers”. Die inkomensverstrekkers zijn meestal de ouders, meer info krijg je op de pagina over het feitelijk gezin. We nemen hiervoor de situatie op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 

 

Samen rekenen

Met dit overzicht reken je zelf het totaal aantal punten van je gezin uit:

Het startpunt (niet voor zelfstandige of alleenstaande leerlingen zonder kinderen)
1
Een punt voor elke persoon in het gezin die fiscaal ten laste staat
+ 1
Een punt voor elke leerling die niet fiscaal ten laste staat, maar ook geen gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling is
+ 1
Elke persoon die hoger onderwijs volgt (ook BanaBa of ManaMa). Het totaal aantal punten wordt verminderd met 1 punt maar mag nooit minder dan 0 zijn.
+ 1
Elke persoon in het gezin die minstens 66% gehandicapt is.
+ 1

Belangrijk: één persoon kan tegelijkertijd voor meerdere punten tellen!


Een voorbeeld verduidelijkt.

We onderzoeken de schooltoeslag voor Marie, leerling in het secundair onderwijs.

Zij heeft één broer in het lager onderwijs die ook een zorgtoeslag krijgt vanwege een aandoening. Broer en zus wonen bij de ouders.

⇒ Dit gezin heeft 4 punten: 1 startpunt, 2 punten omdat er 2 kinderen ten laste staan, en 1 punt omdat het zoontje een handicap heeft.


 

 

En nu ik de punten van mijn gezin ken?

Heb je een bijzondere gezinssituatie, of wil je gewoon je uitkomst narekenen met je Groeipakketcoach? Contacteer ons gerust. Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons ook zeker als:

  • Een kind met recht op een Groeipakket in je gezin komt of je gezin verlaat.
  • Een persoon in je gezin erkend is als een persoon met een handicap waarvoor je nog geen punten kreeg.
  • Iemand in je gezin ouder is dan 25 jaar en hoger onderwijs volgt.

Op basis van de punten en je gezinsinkomen kan je zelf berekenen hoeveel schooltoeslag je kan krijgen voor je kind: bereken je schooltoeslag.