Wie heeft recht op de sociale toeslagen?

Kortweg: iedereen. Dat is dus anders dan vroeger met de kinderbijslag. Toen kwamen gezinnen met werkende ouders niet in aanmerking voor extra steun. Dat is nu wel het geval.

Het Groeipakket werkt die ongelijkheid weg, door sociale toeslagen te geven in verhouding tot het inkomen. Zo kan elk gezin zijn draagkracht vergroten, van zodra het jaarinkomen lager ligt dan de inkomensgrens.

MyFamily-man met sjaal

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Dat hangt af van het bruto belastbare gezinsinkomen en van je situatie.

Situatie 1: al je kinderen zijn geboren vanaf de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019.

In dat geval zijn de volgende bedragen van toepassing.

Aantal kinderen Gezinsinkomen Je maandelijkse sociale toeslag
2 of minder minder dan €30.984 €51 per kind
vanaf 3 minder dan 30.984 €81,60 per kind
vanaf 3 van €30.984 tot €61.200 €61,20 per kind

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van €30.984. Er is dus recht op de sociale toeslag.

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Olivier (°13/08/2019) €163,20 €81,60
Mieke (°01/04/2021) €163,20 €81,60
Nicky (°23/01/2023) €163,20 €81,60

Situatie 2: al je kinderen zijn geboren vóór de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019.

Dan heb je recht op de volgende bedragen van zodra je gezinsinkomen lager ligt dan €30.984. Je toeslag hangt ook af van je statuut en het aantal kinderen.

Je basisbedrag Je sociale toeslag als je geen speciaal statuut hebt Je sociale toeslag als je langdurig arbeidsongeschikt bent Je sociale toeslag als eenoudergezin Je sociale toeslag als je langdurig arbeidsongeschikt bent en eenoudergezin
€93,93 €47,81 €102,88 €47,81 €102,88
€173,80 €29,64 €29,64 €29,64 €29,64
€259,49 €5,20 €5,20 €23,90 €23,90

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van €30.984. Er is dus recht op de sociale toeslag.

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Lily (°07/05/2010) €259,49 €5,20
Mats (°31/10/2012) €173,80 €29,64
Nicky (°03/07/2014) €93,93 €47,81

Situatie 3: je bent een “combinatiegezin”, met kinderen geboren vóór en na de invoering van het Groeipakket.

Heb je 2 kinderen, waarvan minstens 1 kind geboren is vanaf 1 januari 2019? En ligt je gezinsinkomen lager dan €30.984? Dan krijg je de bedragen uit situatie 1 voor het kind geboren vanaf 1 januari 2019 en de bedragen uit situatie 2 voor het kind geboren vóór 1 januari 2019.

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van €30.984. Er is dus recht op de sociale toeslag.

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Olivier (°13/08/2014) €93,93 €47,81
Mieke (°01/04/2019) €163,20 €51,00

Heb je 3 kinderen, waarvan minstens 1 kind geboren is vanaf 1 januari 2019?

> je krijgt de bedragen uit situatie 1 voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019

> je krijgt de bedragen uit situatie 2 voor de kinderen geboren vóór 1 januari 2019

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van €30.984. Er is dus recht op de sociale toeslag.

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Olivier (°13/08/2014) €173,80 €29,64
Mieke (°01/04/2016) €93,93 €47,81
Nicky (°23/01/2019) 163,20 €81,60

Ligt het gezinsinkomen tussen €30.894 en €61.200? Dan hebben vader en moeder recht op de volgende bedragen:

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Olivier (°13/08/2014) €173,80 €29,64
Mieke (°01/04/2016) €93,93 €47,81
Nicky (°23/01/2019) 163,20 €61,20

Wie krijgt de toeslag bij een scheiding?

Bij gelijkmatig verdeelde huisvesting – met andere woorden: het kind verblijft even lang bij elk van de ouders – wordt het kind meegeteld in beide gezinnen. De berekening van de sociale toeslag is in dat geval een echte Chinese puzzel, die jouw Groeipakketcoach graag voor jou oplost. Afhankelijk van ieders gezinssituatie en gezinsinkomen kunnen jij en de andere ouder dan elk de helft van de sociale toeslag krijgen.

Bij ongelijk verdeelde huisvesting wordt het kind alleen meegeteld in het gezin waar het meer dan de helft van de tijd verblijft. Alleen deze ouder kan dan de sociale toeslag krijgen.

Hoe verloopt de automatische procedure?

Je hoeft zelf niets te doen om de toeslag te krijgen. MyFamily zorgt voor alles. Dat doen we aan de hand van jouw aanslagbiljet voor de personenbelasting van twee jaar terug.

  • Om een voorbeeld te geven: om toeslag te krijgen van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020, baseren wij ons op jouw aanslagbiljet voor het jaar 2017.
  • Was jouw gezin toen anders samengesteld dan nu? Dan maken we een herberekening die daarmee rekening houdt.
  • Heb je voor dat jaar geen aanslagbiljet? Dan maken we gebruik van andere documenten, zoals attesten van werkgevers en instellingen.
MyFamily_vrouw met gedachten

Ligt je bruto belastbaar gezinsinkomen op dat aanslagbiljet onder de minimumgrens voor jouw gezin?

Dan krijg jij automatisch de sociale toeslag bovenop je Groeipakket, en dat een jaar lang.

Ligt je bruto belastbaar gezinsinkomen op dat aanslagbiljet boven de minimumgrens voor jouw gezin?

Dan krijg je geen sociale toeslag. Het volgende jaar wordt jouw recht dan weer automatisch herbekeken.

Ben je niet akkoord met deze beslissing?

Dan kan je zelf een procedure opstarten, waarin je bewijst dat je gezinsinkomsten minstens 6 opeenvolgende maanden toch onder de minimumgrens liggen. Bezorg MyFamily de nodige bewijsstukken, dan doen wij het nodige.

Je krijgt dan de sociale toeslag voor alle opeenvolgende maanden waarin je inkomen onder de minimumgrens ligt.

Hoe lang duurt jouw recht op sociale toeslag?

Je krijgt de sociale toeslag een jaar lang, gedurende het zogenaamde “toekenningsjaar”. Dat duurt van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar.

Toch kan je recht op sociale toeslag in de loop van dat jaar herbekeken worden, namelijk in de volgende gevallen:

  • er komt een kindje bij;
  • of er valt een kindje weg;
  • of je “feitelijke” gezin wijzigt, bijvoorbeeld: je was alleenstaande ouder en gaat nu samenwonen.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: