Wanneer heb je recht op een sociale toeslag?

Iedereen die recht heeft op het basisbedrag kan een sociale toeslag krijgen. Zo kan elk gezin rekenen op extra steun én zijn draagkracht vergroten.

Of je recht hebt op een sociale toeslag is afhankelijk van:

 • de totale som van jouw gezinsinkomen
 • de “KI-test”
MyFamily-man met sjaal

Jouw gezinsinkomen

 • Grensbedragen

Jouw gezin maakt aanspraak op een sociale toeslag als het totale inkomen lager is dan € 31.605,89 bruto per jaar.

Telt jouw gezinnen drie of meer kinderen? En krijgt minstens één kind het nieuwe basisbedrag van € 166,46? Dan wordt de inkomensgrens verhoogd tot € 62.424,00 bruto per jaar.

 • Met welke inkomsten houden we rekening?

We controleren het bruto belastbaar inkomen van je gezin. Deze controle gebeurt automatisch.

We houden rekening met de inkomens van de volgende personen:

 • De beide samenwonende ouders of opvoeders;
 • Of: de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt.

Meer weten over de procedure? Hier vertellen we je er alles over.

De “KI-test”: ben jij geslaagd?

Je gezinsinkomen mag niet te hoog liggen in verhouding met je kadastraal inkomen “vreemd gebruik”. Een kadastraal inkomen “vreemd gebruik” heb je wanneer je naast je eigen woning andere gebouwen of gronden bezit. Bevind jij je in deze situatie? Doe dan de KI-test.

Heb je buiten je eigen woning geen gebouwen of gronden? Dan mag je deze stap overslaan.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Dat hangt af van het bruto belastbare gezinsinkomen en van je situatie.

Situatie 1: al je kinderen zijn geboren vanaf de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019.

In dat geval zijn de volgende bedragen van toepassing.

Aantal kinderenGezinsinkomenJe maandelijkse sociale toeslag
2 of minderminder dan € 31.605,89€ 52,02 per kind
vanaf 3minder dan € 31.605,89 € 83,23 per kind
vanaf 3van € 31.605,89 tot € 62.424€ 62,42 per kind

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van € 31.605,89. Er is dus recht op de sociale toeslag.

KindBasisbedragSociale toeslag
Olivier (°13/08/2019)€166,46€83,23
Mieke (°01/04/2021)€166,46€83,23
Nicky (°23/01/2023)€166,46€83,23

Situatie 2: al je kinderen zijn geboren vóór de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019.

Dan heb je recht op de volgende bedragen van zodra je gezinsinkomen lager ligt dan € 31.605,89. Je toeslag hangt ook af van je statuut en het aantal kinderen.

Je basisbedragJe sociale toeslag als je geen speciaal statuut hebtJe sociale toeslag als je langdurig arbeidsongeschikt bentJe sociale toeslag als eenoudergezinJe sociale toeslag als je langdurig arbeidsongeschikt bent en eenoudergezin
€95,81€48,77€104,94€48,77€104,94
€177,28€30,23€30,23€30,23€30,23
€259,49€5,30€5,30€24,38€24,38

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van €31.605,89 . Er is dus recht op de sociale toeslag.

KindBasisbedragSociale toeslag
Lily (°07/05/2010)€259,49€5,30
Mats (°31/10/2012)€177,28€30,23
Nicky (°03/07/2014)€95,81€48,77

Situatie 3: je bent een “combinatiegezin”, met kinderen geboren vóór en na de invoering van het Groeipakket.

Heb je 2 kinderen, waarvan minstens 1 kind geboren is vanaf 1 januari 2019? En ligt je gezinsinkomen lager dan € 31.605,89? Dan krijg je de bedragen uit situatie 1 voor het kind geboren vanaf 1 januari 2019 en de bedragen uit situatie 2 voor het kind geboren vóór 1 januari 2019.

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000 per jaar. Dat is minder dan het grensbedrag van € 31.605,89. Er is dus recht op de sociale toeslag.

KindBasisbedragSociale toeslag
Olivier (°13/08/2014)€95,81€48,77
Mieke (°01/04/2019)€166,46€52,02

Heb je 3 kinderen, waarvan minstens 1 kind geboren is vanaf 1 januari 2019?

> je krijgt de bedragen uit situatie 1 voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019

> je krijgt de bedragen uit situatie 2 voor de kinderen geboren vóór 1 januari 2019

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000 per jaar. Dat is minder dan het grensbedrag van €31.605,89. Er is dus recht op de sociale toeslag.

KindBasisbedragSociale toeslag
Olivier (°13/08/2014)€177,28€30,23
Mieke (°01/04/2016)€95,81€48,77
Nicky (°23/01/2019)166,46€83,23

Ligt het gezinsinkomen tussen €31.605,89 en €62.424,00? Dan hebben vader en moeder recht op de volgende bedragen:

KindBasisbedragSociale toeslag
Olivier (°13/08/2014)€177,28€30,23
Mieke (°01/04/2016)€95,81€48,77
Nicky (°23/01/2019)166,46€62,42

Wie krijgt de sociale toeslag?

We betalen je sociale toeslag samen met je Groeipakket. Ontvang je het Groeipakket? Dan ben jij ook degene die de sociale toeslag krijgt.

Ben je wettelijk of feitelijk gescheiden van de andere ouder van je kind, dan gelden er andere regels. Het recht op een sociale toeslag wordt geëvalueerd in elk gezin waar het kind opgevoed wordt.

Lees hier meer als je niet meer samenwoont.

Belangrijk: breng je Groeipakketcoach bij MyFamily meteen op de hoogte wanneer je gezinssituatie verandert.

 • Je gaat alleen wonen;
 • Je trouwt of gaat samenwonen;
 • Er komt in je gezin een kindje bij voor wie je een Groeipakket ontvangt;
 • Een kind dat recht had op een Groeipakket verlaat je gezin;
 • Jij of je partner krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een integratietegemoetkoming;
 • Jij of je partner ontvangt een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen;
 • Je bent of je partner is minstens 6 maanden arbeidsongeschikt;
 • Jij of je partner krijgt uitkeringen voor een arbeidsongeval;
 • Je ontvangt een overlevingspensioen.
Groeipakket berekenen met rekenmachine_secundair onderwijs

Heb je vragen?

Aarzel dan niet om onze Groeipakketcoaches te contacteren. Of neem ook eens een kijkje op onze ‘veelgestelde vragenpagina.’

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: