Loopbaanonderbreking: Tijdskrediet in de privésector

 

 Wil je zorgen voor een familielid of wat meer tijd doorbrengen met je gezin? Dan kan je in de privésector een loopbaanonderbreking nemen via tijdskrediet. We vatten alle info voor je samen in zes veelgestelde vragen.

 

1. Wie heeft recht op tijdskrediet? 

Om tijdskrediet te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden.

  • Anciënniteit: op het moment waarop je je werkgever inlicht, heb je minstens 24 maanden anciënniteit bij je huidige werkgever. Uitzondering op deze regel: je vraagt tijdskrediet aan meteen nadat je je ouderschapsverlof voor al je kinderen opnam. 
  • Tewerkstellingsvoorwaarde: bij halftijds tijdskrediet heb je de 12 maanden voordat je je werkgever inlicht, minstens ¾ gewerkt. Vraag je 1/5 tijdskrediet aan, dan is dat zelfs voltijds. Bij twijfel kan je terecht bij je werkgever voor meer info.  
  • Noodzaak van cao: voltijds of halftijds tijdskrediet mag je enkel opnemen als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is op sectoraal of ondernemingsniveau. Zo’n overeenkomst is niet nodig bij 1/5 tijdskrediet.  

 

2.Welke vormen van tijdskrediet bestaan er?

Er zijn twee soorten tijdskrediet met motief: tijdskrediet om een erkende opleiding te volgen en tijdskrediet om voor iemand te zorgen. Zo kan je tijdskrediet met zorgmotief opnemen:

  • om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar of een kind met een beperking, jonger dan 21 jaar. Wil je genieten van dit tijdskrediet, dan moet je een ouderlijke band hebben met het kind. Het kan dus ook om een pleeg- of adoptiekind gaan. 
  • om bijstand of zorg te verlenen aan een zwaar ziek kind, dat minderjarig is en deel uitmaakt van je gezin. 
  • om palliatieve zorgen te verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is.   
  • om te zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid. In dit geval moet een arts oordelen dat jouw hulp nodig is voor de verzorging of het herstel van die persoon.  

 

3. Op hoeveel tijdskrediet heb je recht? 

Tijdens je loopbaan kan je in totaal 51 maanden tijdskrediet met zorgmotief opnemen. Bij het motief ‘een erkende opleiding volgen’ is dat maximaal 36 maanden. Neem je bijvoorbeeld 6 maanden op voor de zorg van een kind dat jonger is dan 8 jaar, dan blijft er nog 45 maand over voor later, om eenzelfde of een andere reden. Op de website van de RVA zie je op hoeveel tijdskrediet jij nog recht hebt.  

 

4. Hoe kan je tijdskrediet opnemen?

Er zijn drie mogelijkheden: voltijdse, halftijdse of een vijfde onderbreking van je arbeidsprestaties. In het geval van voltijds of halftijds tijdskrediet, is de minimumduur per aanvraag 3 maanden. Bij 1/5 tijdskrediet is dat 6 maanden.

A. Voltijds tijdskrediet

Je zet je werk tijdelijk helemaal stop. Je kan dit type tijdskrediet altijd aanvragen, zowel wanneer je voltijds werkt als wanneer je deeltijds werkt. 

B. Halftijds tijdskrediet 

Je vermindert je prestaties tot een halftijds regime (50% van een voltijds uurrooster). Voor dit type tijdskrediet moet je minstens ¾ tewerkgesteld zijn bij je werkgever. Je nieuwe uurrooster leg je vast in overleg met je werkgever en wordt bij je arbeidsovereenkomst gevoegd. 

C. Tijdskrediet met een vijfde 

Met dit tijdskrediet verminder je je uurrooster met 1 volledige dag of 2 halve dagen per week. 80% van een voltijdse arbeidsduur blijf je dus aan de slag. Dit kan enkel als je voltijds tewerkgesteld bent naar rato van 5 dagen per week of meer. De algemene regel is dat je het wekelijkse uurrooster met 1 dag of 2 halve dagen vermindert.

Voor een periode van maximaal 12 maanden zijn ook andere formules mogelijk, op voorwaarde dat je sector of onderneming die mogelijkheid voorziet in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Je komt je arbeidsrooster overeen met je werkgever en het wordt schriftelijk vastgelegd.

 

5. Hoe vraag je tijdskrediet aan?  

De eerste stap: tijdskrediet aanvragen bij je werkgever. Vanaf dat moment ben je beschermd tegen ontslag, en dat tot drie maanden na het einde van je tijdskrediet. Let wel: je werkgever is niet verplicht om je tijdskrediet onmiddellijk te aanvaarden. Hij mag de startdatum tot zes maanden uitstellen. Na de goedkeuring door je werkgever dien je een aanvraag in bij de RVA.

6. Krijg je een uitkering? 

Je krijgt van de RVA een onderbrekingsuitkering. Dat is een vast bedrag per maand, op voorwaarde dat je geen activiteit en/of inkomen hebt dat je niet mag combineren met het tijdskrediet. Op de website van de RVA zie je hoeveel het maandelijkse vervangingsinkomen in jouw geval bedraagt. Dat hangt bijvoorbeeld af van je loon, je gezinssituatie en je anciënniteit.

Soms heb je ook nog recht op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse Gemeenschap. Die krijg je onder bepaalde voorwaarden bovenop je RVA-uitkering. Meer informatie over de aanmoedigingspremies en hoe je die aanvraagt, vind je op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

Wanneer je kind langdurig ziek is, bijvoorbeeld, of specifieke ondersteuningsbehoeftes heeft, kom je in aanmerking voor een zorgtoeslag bij je Groeipakket. Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij je Groeipakketuitbetaler. Voor eenoudergezinnen bestaan er ook extra premies voor alleenstaande ouders. Over vragen rond het Groeipakket kan je dan weer steeds terecht bij onze Groeipakketcoaches.