Bevallingsverlof: wat moet je weten?

Het moederschapsverlof duurt in principe 15 weken in België. Het bevallingsverlof mag beginnen vanaf de zesde week voor je vermoedelijke bevallingsdatum.

Kiezen

Je mag zelf kiezen vanaf wanneer je jouw bevallingsverlof opneemt. De dagen die je niet opneemt, kan je overdragen tot na de bevalling. Maar wat moet je verder nog weten?


Heb jij je Startbedrag al aangevraagd? Je hebt

recht op 1.214,49 euro voor je kindje

Startbedrag aanvragen

Zeven weken

Bezorg je werkgever ten laatste 7 weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum een geneeskundig getuigschrift waaruit deze datum blijkt.

Komt je kindje na de uitgerekende datum? Dan wordt het bevallingsverlof verlengd tot de werkelijke bevallingsdatum. Vanaf de 7e dag voor je vermoedelijke bevallingsdatum moet je echter thuis blijven. Beval je vóór de voorziene datum? Dan gaan de dagen die je niet meer kan opnemen verloren.

Als je een meerling verwacht, dan mag je zwangerschapsverlof nemen vanaf de 8e week voor je vermoedelijke bevallingsdatum. Het geneeskundig getuigschrift moet je dan 9 weken voor die datum aan de werkgever bezorgen

 

Negen weken

Vanaf de dag van de bevalling mag je 9 weken niet werken. Hierop bestaat geen enkele uitzondering.

Heb je voor de geboorte niet al je zwangerschapsverlof opgenomen? Dan kan je die dagen nemen na de verplichte 9 weken bevallingsrust. Het aantal dagen is gelijk aan de periode waarin je verder hebt gewerkt vanaf de 6e week (8e week als je een meerling verwacht) voor je werkelijke bevallingsdatum.

Deze periode moet je wel verminderen met het aantal dagen dat je toch gewerkt hebt tijdens de verplichte rust van 7 dagen voor je werkelijke bevallingsdatum. Dit kan het geval zijn als je werkelijke bevallingsdatum niet samenvalt met je vermoedelijke bevallingsdatum, m.a.w. als je kindje te vroeg geboren wordt. Dit betekent dus dat je in totaal maximum 5 weken (7 weken bij een meerling) kan overdragen tot na de geboorte.

 

De laatste 2 weken

Sinds 1 april 2009 kunnen werkneemsters die bevallen, onder bepaalde voorwaarden, de laatste 2 weken van hun moederschapsverlof omzetten in verlofdagen van postnatale rust. Deze dagen moet je opnemen in een periode van 8 weken vanaf het moment waarop je het werk hervat. Voor deze dagen maak je aanspraak op een moederschapsuitkering.

Let op: deze omzetting kan enkel betrekking hebben op de 2 laatste weken van het prenatale verlof. Deze weken worden dan verschoven tot na het postnatale verlof (9 verplichte weken). Zo kan enkel een werkneemster die prenataal verlof wil overdragen, een beroep doen op deze regelgeving. Op die manier kan je het werk hervatten door enkele werkdagen af te wisselen met enkele verlofdagen.

 

Wat bij een ziekenhuisopname van je baby?

Moet je kindje na de eerste 7 dagen te rekenen vanaf zijn geboorte in het ziekenhuis opgenomen blijven? Dan kan je je postnatale rustperiode verlengen met een duur gelijk aan de periode dat jouw kind na die eerste 7 dagen in het ziekenhuis blijft. De duur van deze verlenging(en) mag niet meer zijn dan 24 weken.

Wil je gebruikmaken van deze mogelijkheid? Geef je werkgever bij het einde van je postnatale rustperiode een getuigschrift van het ziekenhuis waaruit blijkt dat je pasgeboren kind opgenomen blijft na de eerste 7 dagen vanaf zijn geboorte. Ook de duur van de opname staat daarop.

Duurt de opname nog langer? Dan kan je het bevallingsverlof opnieuw verlengen. Je moet dan opnieuw een getuigschrift, met vermelding van de duur van de opname, uitgaande van het ziekenhuis aan je werkgever overhandigen.

 

Bevallingsverlof als zelfstandige?

Als zelfstandige kun je in België aanspraak maken op maximaal 12 weken moederschapsrust (13 weken bij een twee- of meerling), als je 6 maanden aangesloten bent bij een ziekenfonds of van deze wachttijd bent vrijgesteld.

De moederschapsrust bestaat uit een ‘verplichte’ periode en een ‘niet verplichte’ periode. Je moet 3 weken verplicht nemen: 1 week voor de bevalling, 2 weken na de bevalling. De overige 9 weken (of 10 weken bij een twee- of meerling) kan je opnemen naar keuze: in periodes van 7 kalenderdagen en dit vanaf 3 weken tot 7 dagen voor de bevalling en vanaf week 3 tot 38 weken na de bevalling. Het ziekenfonds betaalt de moederschapsuitkering. Meer info vind je bij je ziekenfonds.