Wat is het basisbedrag in het Groeipakket (of kinderbijslag)?

Kinderen die geboren zijn vanaf 2019 krijgen maandelijks een basisbedrag van € 169,79. Mogelijk heb je bovenop dat bedrag recht op een extra centje. Op basis van je gezinsinkomen en het aantal kinderen kan je een sociale toeslag krijgen. Kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeftes, pleeggezinnen en wezen krijgen een zorgtoeslag. Lees meer over wat er in het Groeipakket zit.

Alle kinderen die geboren zijn vóór 2019 behouden de bedragen van hun kinderbijslag. Voor deze groep schommelt het maandelijkse basisbedrag van de kinderbijslag tussen € 97,73 en € 375,41 per kind. Ook zij kunnen recht hebben op een extra bedrag in de vorm van een sociale toeslag of een zorgtoeslag. Lees er hier meer over.

MyFamily_Groeipakket berekenen_muntstukken

Wanneer heb je recht op het basisbedrag?

Werden je kinderen geboren vanaf 2019? Dan ontvang je de nieuwe bedragen van het Groeipakket als je kinderen in Vlaanderen wonen.

Heeft je kind een tijdje geen recht gehad op een Groeipakket (of kinderbijslag), bijvoorbeeld omdat het in een andere uithoek van de wereld woonde? En verblijft het na 1 januari 2019 opnieuw in België? Dan heb je ook recht op het basisbedrag van € 169,79 per maand.

Voorbeeld
Julian, het zoontje van Gwen, verbleef een tijdje bij de grootouders in China. Daar bestond geen recht op een Groeipakket of kinderbijslag. Sinds 7 februari 2019 woont Julian opnieuw bij Gwen. Daardoor krijgt Gwen vanaf 1 februari 2019 elke maand € 169,79.

Soms heb je ook recht op het basisbedrag van het Groeipakket als je kind in het buitenland verblijft. Wanneer precies? Meer info over Groeipakket in het buitenland, lees je hier.

Heb je zowel kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 als na deze datum? Dan bestaat het Groeipakket van jouw gezin uit een combinatie van de oude en de nieuwe bedragen.

Wil je graag exact weten welk bedrag je voor je kinderen zal ontvangen? Bereken je Groeipakket eenvoudig met onze handige Groeipakket Calculator.

Hoe krijg je het basisbedrag van je Groeipakket?

Ontving je het Startbedrag (geboortepremie of kraamgeld) voor je kind? Dan krijg je na de geboorte automatisch het basisbedrag van het Groeipakket.

Kreeg je geen Startbedrag (bijvoorbeeld omdat je pas verhuisde naar Vlaanderen)? Dan kan je het Groeipakket aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds). Sinds 2019 mag je die zelf kiezen. Je kan vast al raden dat je met MyFamily een prima keuze maakt. En wel om deze redenen:

 • MyFamily maakt het jou gemakkelijk. Wij nemen je de vaak ingewikkelde administratie uit handen. Gewoon even contact opnemen, en onze Groeipakketcoaches doen het werk voor jou.
 • Met onze handige tools krijg je altijd het Groeipakket waar je recht op hebt:
  • Bereken je Groeipakket met onze Groeipakket Calculator.
  • De Groeipakket Checker gaat voor jou na of elke betaling overeenstemt met je gezinssituatie.
  • Het KindKompas becijfert tot op de euro hoeveel jouw kind kost en welke financiële hulpmiddelen of voordelen er zijn die je een duwtje in de rug geven.
 • Je steekt heel wat op van onze blogs, Youtube-kanaal en digitale Groeipakketkrant. Ook op onze Instagram en Facebook pagina’s geven we heel wat tips.

Bij MyFamily willen we één grote familie zijn. Daarom heten we jou welkom met open armen.

Betaling van het Groeipakket

Wanneer ontvang je het basisbedrag?

MyFamily betaalt jouw Groeipakket telkens op de 8ste van de volgende maand.

Jouw centen van mei storten we op 8 juni, het bedrag van juni op 8 juli enzovoort. Valt de 8ste van de maand op een feestdag of in het weekend? Dan betalen we zelfs vroeger: de laatste werkdag vóór de 8ste.

Heb je recht op een Groeipakket uit het verleden? Die betaalt MyFamily zo snel mogelijk. Dat doen we met terugwerkende kracht, tot 5 jaar geleden.

Voorbeeld
Julian, het zoontje van Gwen, verbleef een tijdje in China. Daar had hij geen recht op een Groeipakket of kinderbijslag. Stel dat Julian op 14 maart terugkeerde uit China. En dat Gwen op 10 mei een Groeipakket aanvraagt voor hem. Dan regelt MyFamily onmiddellijk het Groeipakket voor de maanden maart en april. Omdat 8 juni een zaterdag is, betalen wij de maand mei op vrijdag 7 juni. Gwen krijgt verder elke maand het Groeipakket.

basisbedrag; Selectieve participatietoeslag man met cijfers_Hoger onderwijs

Betaalkalender

MaandBetaaldatum GroeipakketBetaaldatum kinderopvangtoeslag
Januari 20218 februari 202122 februari 2021
Februari 20218 maart 202122 maart 2021
Maart 20128 april 202120 april 2021
April 20217 mei 202120 mei 2021
Mei 20218 juni 202121 juni 2021
Juni 20218 juli 202120 juli 2021
Juli 20216 augustus 202120 augustus 2021
Augustus 20218 september 202120 september 2021
September 20218 oktober 202120 oktober 2021
Oktober 20218 november 202122 november 2021
November 20218 december 202120 december 2021
December 20217 januari 202120 januari 2022
 • Je begrijpt dat MyFamily enkele dagen nodig heeft om een nieuwe aanvraag te verwerken. Hoe hard we ook ons best doen, een aanvraag die op de 7de van de maand binnenkomt, kunnen we onmogelijk de dag erna uitbetalen. Maar je mag echt op beide oren slapen: wij betalen je kindergeld uit zodra dat kan, en dat met terugwerkende kracht indien nodig.
 • De kinderopvangtoeslag krijg je op de 20ste van de maand daarna. Gaat je kind bijvoorbeeld in maart naar de crèche? Dan krijg jij de kinderopvangtoeslag van maart op 20 april. Valt die dag in het weekend of op een feestdag? Dan betaalt MyFamily op de eerstvolgende werkdag.
 • De universele participatietoeslag (schoolbonus) krijg je in augustus, samen met je Groeipakket.
 • De selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) krijg je in het najaar.

Wie krijgt het basisbedrag?

Dat hangt af van je officiële gezinssamenstelling. Op basis daarvan betalen onze Groeipakketcoaches het basisbedrag van het Groeipakket aan:

 • beide ouders. Zij zijn samen de begunstigde, en kiezen op welke bankrekening het basisbedrag terechtkomt. Ook als ze niet samen wonen;
 • of: de jongste ouder wanneer vader en moeder het niet eens raken;
 • of: de opvoeder(s) als het kind niet bij één van de ouders woont;
 • of: de jongere zelf als hij of zij alleen leeft, gehuwd is of zelf kinderen heeft.

Komt je werkelijke situatie niet overeen met je officiële gezinssamenstelling in het Rijksregister? Of heb je andere vragen? Onze Groeipakketcoaches luisteren graag naar jou.

Kan je geen bankrekening openen of een cheque innen, bijvoorbeeld omdat je jouw identiteit onvoldoende kan bewijzen? Duid dan iemand aan om het Groeipakket in jouw naam te ontvangen, zoals je partner, een familielid of een vriend. Je kan daarvoor ook een openbare instelling kiezen, of een vereniging met sociaal oogmerk, zoals een begeleider van het OCMW. Onze Groeipakketcoaches weten er alles over. Vraag hen gerust om hulp.

Groeipakket myfamily

Tot welke leeftijd krijg je het basisbedrag?

Je krijgt het basisbedrag tot en met de maand waarin je kind 18 kaarsjes uitblaast. Dat recht is onvoorwaardelijk. Dit betekent dat werk, studies en inkomen geen rol spelen.

Heeft je kind speciale ondersteuning nodig? Dan geldt dit onvoorwaardelijke recht tot en met de maand van de 21ste verjaardag.

Je kind kan het basisbedrag krijgen tot de uiterste leeftijdsgrens van 25 jaar. Je student of schoolverlater moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ben je niet zeker van je zaak? Eén adres: je Groeipakketcoach.

Welk bedrag krijgen kinderen die geboren zijn vóór 2019?

Zijn je kinderen geboren voor 1 januari 2019 en hadden ze tot die datum recht op Vlaamse kinderbijslag? Dan blijf je het basisbedrag van de vroegere kinderbijslag krijgen samen met een leeftijdstoeslag wanneer je kind 6, 12 en 18 jaar wordt. Hoeveel krijg je dan?

Op deze bedragen heb je sowieso recht:

 • Een vast maandelijks basisbedrag van € 97,73, € 180,83 of € 259,49 (afhankelijk of het gaat om een eerste, tweede of volgend kind). Voor wezen is het basisbedrag € 375,41.
 • Zodra je kind 6 jaar wordt krijg je ook een leeftijdstoeslag. Die verhoogt wanneer je kind 12 en 18 kaarsjes uitblaast.

Onder bepaalde voorwaarden komen daar deze extraatjes bij:

 • een sociale toeslag afhankelijk van het gezinsinkomen;
 • een eenoudertoeslag als je een alleenstaande ouder bent;
 • een bijkomende sociale toeslag als één van beide ouders of partner van de ouder langdurig ziek is;
 • een zorgtoeslag voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeftes of pleegouders;
 • een kleutertoeslag voor kleuters die vanaf drie of vier jaar naar een Nederlandstalige school gaan;
 • een kinderopvangtoeslag voor peuters die naar de kinderopvang gaan waar je niet betaalt op basis van je inkomen;
 • een jaarlijkse schoolbonus die de schoolkosten helpt dragen;
 • een schooltoeslag voor kinderen die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen.

Heb je vragen?

Aarzel dan niet om onze Groeipakketcoaches te contacteren. Zij staan klaar om jou verder te helpen.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: