Heb je recht op de zorgtoeslag?

Sommige gezinnen hebben extra ondersteuning nodig. Wanneer een kindje langdurig ziek is bijvoorbeeld. Of wanneer het door zijn of haar persoonlijkheid meer begeleiding vraagt. Het Groeipakket voorziet dan in extra steun om de zorg financieel draaglijker te maken: een zorgtoeslag.

Of jij in aanmerking komt, wordt getoetst aan de hand van 3 pijlers:

 1. de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de beperking, aandoening of ziekte van je kind;
 2. de invloed op het dagelijkse leven van je kind, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit en leervermogen;
 3. de invloed op je gezin, zoals medische behandeling en noodzakelijke verplaatsingen.

De evaluerende arts van Agentschap Opgroeien kent aan elke pijler punten toe.
Je kind heeft recht op een toeslag vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen.

Hoeveel zorgtoeslag krijg je?

Het bedrag van je zorgtoeslag hangt af van het aantal punten in alle pijlers

Aantal punten 3 pijlers samenAantal punten 1ste pijlerBedrag
0 – 54 of meer€ 87,41
6 – 80 – 3€ 116,41
6 – 84 of meer€ 448,42
9 – 110 – 3€ 271,66
9 – 114 of meer€ 448,42
12 – 14niet van toepassing€ 448,42
15 – 17niet van toepassing€ 509,89
18 – 20niet van toepassing€ 546,31
21 of meerniet van toepassing€ 582,73

Hoe kan je een zorgtoeslag aanvragen?

 • Stap 1

Contacteer MyFamily op de wijze die je verkiest: per telefoon, e-mail of brief.

 • Stap 2

Onze experts contacteren Agentschap Opgroeien om het onderzoek op te starten.

 • Stap 3

Agentschap Opgroeien zal je enkele documenten bezorgen. Die bestaan uit twee delen. Het eerste deel, het psychosociale deel, kan jezelf invullen. Het tweede deel, de medische gegevens, moet door een arts laten invullen. Indien het niet lukt om de formulieren in te vullen, kan je ziekenfonds of iemand die je vertrouwt je helpen.

 • Stap 4

Stuur de ingevulde documenten terug naar Agentschap Opgroeien.

 • Stap 5

Op basis van de informatie in de formulieren, zal een door Agentschap Opgroeien erkende arts je kind uitnodigen voor een medisch onderzoek.

 • Stap 6

De arts deelt zijn beslissing mee aan Agentschap Opgroeien. Zij sturen het resultaat door naar jullie én MyFamily. Je hoeft ons niet zelf op de hoogte te brengen.

 • Stap 7

Zodra wij de beslissing vernemen, en jullie recht hebben op een zorgtoeslag, delen wij jullie het bedrag van de zorgtoeslag mee. Afhankelijk van de beslissing is het mogelijk dat we een zorgtoeslag voor het verleden betalen met terugwerkende kracht.

zorgtoeslag, zorgtoeslag aanvragen

Verandert de medische toestand van je kind?
Contacteer dan meteen MyFamily om een herziening aan te vragen.

Maak je geen zorgen wanneer de erkenning voor je kind is afgelopen.

Agentschap Opgroeien start dan automatisch het onderzoek voor een nieuwe erkenning. Agentschap Opgroeien zal jullie documenten bezorgen. Stuur hen daarom steeds tijdig deze formulieren terug. Ontvangen zij die te laat? Dan is de beslissing voor een zorgtoeslag altijd negatief.

Hoelang duurt een onderzoek naar een zorgtoeslag?

Het onderzoek naar een zorgtoeslag gebeurt via Team Zoë (zorgtoeslagevaluatie) van het Agentschap Opgroeien. Gemiddeld zit er tussen het ontvangen van de vragenlijsten en het bezorgen van beslissing aan de ouders 292 dagen.

Wij hebben geen zicht op de specifieke duur van het onderzoek naar een zorgtoeslag voor jouw kindje. Wil je de exacte stand van zaken weten? Dan kan je contact opnemen met Team Zoë.

Kan je nog een zorgtoeslag krijgen als je kind werkt?

Dat kan inderdaad, behalve wanneer je kind werkt…

 • met een studentenovereenkomst voor meer dan 475 uur per jaar
 • met een gewone arbeidsovereenkomst voor meer dan 80 uur per maand
 • als zelfstandige met bijdrageplicht

Dit werk is altijd toegelaten, en vormt dus geen hinderpaal voor je toeslag:

 • in een maatwerkbedrijf, ook beschutte werkplaats genoemd
 • in het kader van een opleiding alternerend leren
 • een bezoldigde stage

Het is aangeraden om ons op de hoogte te brengen van elke wijziging in de beroepssituaties van je kind. Onze Groeipakketcoaches kijken jouw dossier na en zullen indien nodig je recht op een zorgtoeslag stopzetten of schorsen.

Kan je nog een toeslag krijgen als je kind ouder is dan 21?

Wanneer je zoon of dochter 21 jaar is, dan stopt de zorgtoeslag en ontvang je het basisbedrag zonder zorgtoeslag.
Dan zijn de algemene voorwaarden van het Groeipakket van toepassing.

Je kan dan wel een tegemoetkoming vragen voor personen met een handicap. Die aanvraag kan je opstarten wanneer je kind 20 wordt.

Wat als je kind binnenkort een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT) krijgt?

De minimumleeftijd om een IVT en/of IT te krijgen werd verlaagd naar 18 jaar. Krijgt je kind dit nog niet, maar wil je wel zo’n tegemoetkoming aanvragen? Dat kan bij de overheidsdienst voor personen met een handicap. Lees meer over een IVT of IT.

Vanaf 1 juni 2021 krijg je geen zorgtoeslag meer als je kind tegelijkertijd een IVT en/of IT ontvangt. Je krijgt wel het basisbedrag in je groeipakket (kinderbijslag). En dit tot wanneer je kind 21 jaar is en erkend werd door Opgroeien, of tot 25 jaar als je kind studeert.

Meer weten over de zorgtoeslag?

Onze Groeipakketcoaches geven jou graag alle informatie.

Vragen?

Neem dan zeker hieronder een kijkje. Vind je het antwoord niet, bezoek dan onze veelgestelde vragenpagina.

Hoe kan ik een zorgtoeslag aanvragen voor mijn kindje met specifieke ondersteuningsbehoeftes?

Elk kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan een zorgtoeslag aanvragen. Of je recht hebt op een zorgtoeslag en hoeveel die bedraagt, hangt af van drie pijlers:

Pijler 1: de lichamelijke of geestelijke gevolgen

Pijler 2: de impact op het functioneren van het kind (leren, communicatie, mobiliteit, zelfzorg,…)

Pijler 3: gevolgen voor de familiale omgeving

Hoe weet ik of ik recht heb op een zorgtoeslag?

Vraag raad aan de begeleider, het CLB, artsen of verzorgers. Zij kunnen goed inschatten of je al dan niet een zorgtoeslag kan krijgen. Begeleidt een multidisciplinair team je kind? Spreek er dan met hen over.

Verwittig ons wanneer je een onderzoek wenst naar de zorgtoeslag voor je kind. Wij dienen dan een dossier in bij Opgroeien, team Zoë. Hun medisch team onderzoekt de aanvraag, neemt een beslissing en laat dit aan jou en ons weten.

Alle informatie over de zorgtoeslag en hoe je deze moet aanvragen vind je hierboven terug.

Ik heb vragen over de behandeling van mijn aanvraag voor een zorgtoeslag. Waar kan ik terecht?

We hebben geen zicht op je aanvraagdossier voor jouw zorgtoeslag. Dat wordt behandeld door team Zoë (Zorgtoeslagevaluatie) van het Agentschap Opgroeien. Met vragen kan je bij hen terecht:

Via e-mail: [email protected]

Via het nummer: 02 533 13 41

Ook als je nog geen formulieren ontving voor een (medische) evaluatie kan je contact opnemen met het Agentschap Opgroeien.

Voor alle andere vragen over jouw Groeipakket kan je terecht bij een van onze Groeipakketcoaches.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: