Heb je recht op de zorgtoeslag?

Sommige gezinnen hebben extra ondersteuning nodig. Wanneer een kindje langdurig ziek is bijvoorbeeld. Of wanneer het door zijn of haar persoonlijkheid meer begeleiding vraagt. Het Groeipakket voorziet dan in extra steun om de zorg financieel draaglijker te maken: een zorgtoeslag.

Of jij in aanmerking komt, wordt getoetst aan de hand van 3 pijlers:

  1. de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de beperking, aandoening of ziekte van je kind;
  2. de invloed op het dagelijkse leven van je kind, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit en leervermogen;
  3. de invloed op je gezin, zoals medische behandeling en noodzakelijke verplaatsingen.

De evaluerende arts van Kind en Gezin kent aan elke pijler punten toe.
Je kind heeft recht op een toeslag vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen.

Groeipakket berekenen met rekenmachine_secundair onderwijs

Hoeveel zorgtoeslag krijg je?

Het bedrag van je zorgtoeslag hangt af van het aantal punten

Aantal punten 3 pijlers samen Aantal punten 1ste pijler Bedrag
0 – 5 4 of meer € 84,02
6 – 8 0 – 3 € 111,89
6 – 8 4 of meer € 431,01
9 – 11 0 – 3 € 261,11
9 – 11 4 of meer € 431,01
12 – 14 niet van toepassing € 431,01
15 – 17 niet van toepassing € 490,09
18 – 20 niet van toepassing € 525,10
21 of meer niet van toepassing € 560,10

Hoe start je de procedure om een zorgtoeslag te krijgen?

Stap 1
Contacteer MyFamily op de wijze die je verkiest: telefoon, e-mail of brief.

Stap 2
Onze experts contacteren Kind en Gezin om het onderzoek op te starten.

Stap 3
Kind en Gezin onderzoekt je kind en brengt MyFamily op de hoogte. Afhankelijk van hun oordeel betalen wij automatisch de zorgtoeslag uit, en dat eventueel zelfs met terugwerkende kracht.

Verandert de medische toestand van je kind?
Contacteer dan meteen MyFamily om een herziening aan te vragen.

Maak je geen zorgen wanneer de erkenning voor je kind is afgelopen.
Kind en Gezin start dan automatisch het onderzoek voor een nieuwe erkenning. Bezorg hen daarom steeds tijdig de nodige formulieren. Ontvangen zij die te laat, dan is de beslissing voor een zorgtoeslag altijd negatief.

MyFamily_vrouw met gedachten

Kan je nog een zorgtoeslag krijgen als je kind werkt?

Dat kan inderdaad, behalve wanneer je kind werkt…

  • met een studentenovereenkomst voor meer dan 475 uur per jaar
  • met een gewone arbeidsovereenkomst voor meer dan 80 uur per maand
  • als zelfstandige met bijdrageplicht

Dit werk is altijd toegelaten, en vormt dus geen hinderpaal voor je toeslag:

  • in een maatwerkbedrijf, ook beschutte werkplaats genoemd
  • in het kader van een opleiding alternerend leren
  • een bezoldigde stage

Kan je nog een toeslag krijgen als je kind ouder is dan 21?

Wanneer je zoon of dochter 21 jaar is, dan stopt de zorgtoeslag en ontvang je het basisbedrag zonder zorgtoeslag.
Dan zijn de algemene voorwaarden van het Groeipakket van toepassing.

Je kan dan wel een tegemoetkoming vragen voor personen met een handicap. Die aanvraag kan je opstarten wanneer je kind 20 wordt.

Meer weten over de zorgtoeslag?

Onze Groeipakketcoaches geven jou graag alle informatie.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: