Tienermoeder: mijn dochter is zwanger, wat nu?

 

 

Is je tienerdochter zwanger? Dat kan best overweldigend zijn! Maar weet dat er heel wat instanties en organisaties klaarstaan om jou en je dochter te ondersteunen, zowel emotioneel als financieel.

 

 

Waar kan je familiale hulp en ondersteuning krijgen?

Allereerst is het belangrijk om samen te bespreken hoe jullie de toekomst zien. Blijft je dochter thuis wonen? Of gaat ze op zoek naar een eigen woning, al dan niet met de vader van het kind? Als de communicatie stroef verloopt, kan je een beroep doen op een gratis bemiddelaar. Die vind je via het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) van je gemeente. Hij of zij zal samen bekijken hoe het verder kan.

Ben je verplicht om je dochter financieel te steunen?

Ouders zijn verplicht om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien, ook als ze niet meer thuis wonen. Dat wil zeggen dat je zowel de basisvoorzieningen (onderdak, eten…) als studies moet betalen. Die verplichting is er tot je kind 18 jaar is. Je blijft als ouder verder de onderhoudskosten betalen tot aan het einde van de eerste studie na het secundair onderwijs.

 

Een bemiddelaar kan helpen bij eventuele meningsverschillen rond financiële hulp binnen het gezin. Komen jullie er echt niet uit, dan kan je indien nodig naar de familierechtbank stappen. Die zal jullie situatie bekijken en beslissen of je dochter recht heeft op financiële ondersteuning en hoeveel precies. Weet wel dat dit een grote stap is, die ook op lange termijn een effect kan hebben op jullie onderlinge band. Bovendien is een gerechtelijke procedure niet goedkoop.

Is er financiële hulp vanuit de overheid?

De overheid biedt jonge mama’s financiële steun op verschillende manieren. We sommen de voornaamste voor je op. 

  • Onderhoudsgeld: als de vader het kind erkent, dan is hij verplicht om onderhoudsgeld te betalen, ook als hij minderjarig is. De vader verwerft dan ook ouderschapsrechten. Zo krijgt hij bijvoorbeeld inspraak in de opvoeding van het kind. Erkent hij het kind niet, dan kan je die erkenning afdwingen via de familierechtbank.
  • Het Groeipakket: elk kind heeft recht op het Groeipakket. Je dochter zal dus het startbedrag ontvangen van 1.214,49 euro, de maandelijkse basisbedragen en eventuele toeslagen. Daarnaast zal ze ook het Groeipakket krijgen dat jij tot nu toe ontving voor haar. Die wijziging gebeurt automatisch. Je dochter kan er wel voor kiezen om het Groeipakket af te staan aan iemand met wie ze een directe familiale band heeft, haar ouders bijvoorbeeld.
  • Leefloon: als zwangere minderjarige of tienermoeder kan je een leefloon aanvragen bij het OCMW. Medewerkers van het OCMW bekijken dan de gezinssituatie om te zien of je in aanmerking komt. Blijft je dochter thuis wonen, dan kan ze eventueel een leefloon als samenwonende ontvangen. Dat maandelijkse bedrag ligt iets lager dan het leefloon waar een alleenstaande recht op heeft.
  • Kinderopvang: een mama die nog geen 18 jaar is, betaalt minder dan 2 euro per dag voor kinderopvang. Om een beroep te kunnen doen op dat ‘individueel verminderd tarief’ moet je dochter een attest inkomenstarief aanvragen. Dat kan makkelijk digitaal op de website van Kind en Gezin.

Welke impact heeft een tienerzwangerschap op de studies van je dochter?

Uiteraard is het de bedoeling dat je dochter zo weinig mogelijk lessen mist. Minderjarigen die langer dan 20 opeenvolgende dagen afwezig zijn van school, kunnen tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen. Een leerkracht van de school komt dan wekelijks vier uur aan huis om de belangrijkste lesinhoud te overlopen. Bij zwangerschapscomplicaties en tijdens de 10 weken moederschapsrust waar je dochter recht op heeft als tienermoeder, kan dat interessant zijn. Daarnaast is ook Bednet een optie. Via een computer met webcam die in de klas staat, kan je dochter thuis de lessen digitaal meevolgen.

Wat als mijn dochter een abortus wil?

Een abortus is toegestaan tot 12 weken na de bevruchting, dus tot 14 weken na de start van de laatste menstruatie. In België hoeft een minderjarige geen toestemming te hebben van de ouders om abortus te plegen. Als die abortus onder algemene verdoving plaatsvindt in een ziekenhuis, dan is er voor die verdoving wél toelating nodig.

 

De eerste stap is een verplicht gesprek met een hulpverlener in het abortuscentrum of met een arts in het ziekenhuis. Daarna volgt een verplichte wachttijd van zes dagen, tenzij dat medisch gezien niet verantwoord is. Hoe de abortus zelf verloopt, hangt af van hoelang je dochter zwanger is. Tot en met de zevende week van de zwangerschap kan dat door middel van de abortuspil. Die bestaat eigenlijk uit verschillende pillen die ze in de loop van twee dagen moet innemen.

 

Als de zwangerschap al verder gevorderd is, kan een abortus enkel nog via een zuigcurretage onder (plaatselijke) verdoving. Die ingreep vindt plaats in een abortuscentrum of een ziekenhuis. In het geval van een abortuscentrum komt het ziekenfonds tussen in de kosten. Dan is enkel het remgeld voor eigen rekening.

Zoals je ziet staan jullie er dus niet alleen voor. Online vind je meer info over elke vorm van steun die in dit artikel aan bod komt.

 

Wat het Groeipakket betreft, ben je bij ons al onmiddellijk aan het juiste adres. Met eventuele vragen kan je altijd terecht bij onze Groeipakketcoaches.

Deze onderwerpen vind je misschien ook wel leuk

Premies alleenstaande ouder

Op welke premies heb je recht als alleenstaande moeder of vader?

Lees meer
Groeipakket sparen

Groeipakket sparen? Hoeveel brengt dat op?

Lees meer
Geboorteplan-bevallingsplan

Wat is een geboorteplan of bevallingsplan?

Lees meer