Leerachterstand en leerproblemen bij kinderen: zo pak je het aan

Alle informatie en tips voor jou op een rijtje

Leerachterstand door Covid-19?

We zijn jammer genoeg nog niet verlost van het coronavirus, integendeel. En nu de overheidsmaatregelen opnieuw verstrengen, blikken we terug op de afgelopen maanden school.

Wij bevroegen gezinnen naar het effect van het afstandsonderwijs door corona op een mogelijke leerachterstand van hun kinderen. 2116 ouders vulden de enquête in, waarvoor dank!

Welk effect heeft afstandsonderwijs op leerachterstand? Wat is de rol van de school? En hoe pak je leerproblemen het beste aan? Je vindt hier alle informatie op een rijtje.

 

Leerachterstand, wat is dat?

Kinderen kunnen een leerachterstand oplopen ten opzichte van de ‘gemiddelde klasgenoot’. Presteert een leerling veel lager op school, hoewel het eigenlijk alles in huis heeft om minstens het gemiddelde te halen? Dan is er sprake van leerachterstand.

 

Kinderen kunnen moeilijkheden ervaren bij het leren. In het lager onderwijs leren ze lezen, schrijven en rekenen. Hier zetten ze de eerste stappen in hun verdere algemene vorming. Juist dan is het cruciaal om een leerprobleem aan te pakken.

 

82% ervaart (meer) leerachterstand door afstandsonderwijs
Maar liefst 82% van de Vlaamse ouders vindt dat het afstandsonderwijs door corona voor (meer) leerachterstand en leerproblemen bij hun kinderen gezorgd heeft. 54% van de ouders ervaart helaas ook echt een leerachterstand bij hun kind(eren). Dit uit zich onder andere in:

 • Minder leermotivatie
 • Aandachts- of concentratieproblemen
 • Minder goede punten
 • Een heroriënteringsattest
 • Het jaar opnieuw doen
 • Vroegtijdig stoppen met school
 • Stress of andere emotionele dipjes

 

Oorzaken van leerachterstand en leerproblemen

Leerproblemen bij kinderen hebben verschillende oorzaken. Zo kunnen problemen thuis, weinig zelfvertrouwen of verkeerde leermethodes roet in het eten gooien.

Maar sinds het langeafstandsonderwijs door corona nam de leerachterstand bij leerlingen in het (basis)onderwijs fors toe. Zo vindt 62% van de Vlaamse gezinnen dat het afstandsonderwijs al vanaf de eerste lockdown (15 maart 2020) voor leerproblemen zorgde.

 

 

Leerproblemen wegwerken: verwittig de school  

Een kind dat moeilijk leert. Als ouder zit je soms met de handen in het haar. Maar gelukkig sta je er niet alleen voor!

Merk je dat je kind moeite heeft met leren? Verwittig dan tijdig de school. Je bent in de eerste plaats ouder, en geen leerkracht. En in het basis- en secundair onderwijs ligt de eerste zorg in de handen van de school zelf:

 • Zo is een gesprek met de klasleraar of klastitularis een belangrijke eerste stap als je leerachterstand bij je kind wil aanpakken
 • Je kan misschien al extra oefeningen meekrijgen voor thuis
 • Leerkrachten kunnen soms ook bijles geven
 • Ook leerlingenbegeleiders kunnen helpen

Heeft je kind nood aan meer gespecialiseerde hulp? Dan kan de school je doorverwijzen naar het CLB. Dat is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB werkt samen met andere diensten zoals bijvoorbeeld centra voor de behandeling van leerproblemen, revalidatiecentra of centra voor geestelijke gezondheidszorg.

De Vlaamse Overheid helpt ook met leerachterstand en leerproblemen bij kinderen. Deze zaken helpen je kind misschien ook al wat vooruit:

 • Bijsprong: extra onderwijsmiddelen om leerachterstand weg te werken als gevolg van COVID-19
 • Digisprong: nieuwe maatregelen voor ICT in het onderwijs
 • Zomerscholen: hier kunnen leerlingen van het lager of secundair onderwijs tijdens de zomer een leertraject op maat volgen. Er is ook ontspanning voorzien.
 • Leerbuddy Vlaanderen: wil leerlingen met een leerachterstand verder helpen door tutor- en buddywerkingen te ondersteunen en mee mogelijk te maken.

 

Leerproblemen bij je kinderen: tips & tricks van ouders

De MyFamily gezinnen bezorgen jou en de andere gezinnen graag enkele handige tips & tricks. Misschien zit er wel eentje tussen die jullie vooruit kan helpen:

 • Aanvaard de situatie en blijf je kind steunen en motiveren.
 • Probeer voldoende tijd vrij te maken om samen te studeren of huiswerk te bekijken.
 • Luister naar de signalen van je kind. Vraag bijvoorbeeld eens hoe het op school gaat.
 • Plan op tijd een rustmoment in. Wanneer prestatiedruk verlaagt, dan is de kans op doorzetting groter. Hier enkele tips om met stress bij je kind om te gaan.
 • Vraag hoe het gaat op school en wat voor huiswerk je kind moet maken.
 • Houd contact met de school en de leerkrachten.
 • Regel bijles indien nodig.
 • Zoek online naar uitleg over onderwerpen waarmee je kind het moeilijk heeft

En last but not least 😉 In elke situatie is het belangrijk om te luisteren naar de noden van je kind. Zo krijgt je oogappel steeds de juiste zorgen. En is je kind altijd in goede, capabele handen.