Welke financiële steun krijg je als alleenstaande vader?

 

 

Je gaat uit mekaar met je partner of blijft achter na een overlijden. Dan kom je er als vader plots alleen voor te staan. Daarnaast kan je als wensvader ook beslissen om er zonder partner voor te gaan. Welke financiële steun is er voor jou als alleenstaande vader?

 

 

Alleenstaand na een scheiding of relatiebreuk

In België eindigt 40 procent van de huwelijken door een echtscheiding. Over het aantal wettelijke samenwoningen die jaarlijks worden stopgezet, zijn geen cijfers bekend. Wel is geweten dat ruim 20 procent van de kinderen ooit een relatiebreuk van de ouders meemaakt.

 

Wanneer ouders uit mekaar gaan, wordt er meestal overgegaan tot co-ouderschap. Dat wil zeggen dat er een gezamenlijke uitoefening is van het ouderlijk gezag. Beide ouders staan dan in voor belangrijke beslissingen over de kinderen, zoals naar welke school ze gaan en hoeveel zakgeld ze krijgen.

 

Meestal verandert er in dat geval niets aan de uitbetaling van het groeipakket.

 

De rechter van de familierechtbank kan het ouderlijk gezag echter ook toekennen aan één van de ouders. In dat geval zal die ouder voortaan het volledige Groeipakket krijgen.  Daarvoor is het belangrijk dat je ons zo spoedig mogelijk het volledige vonnis van de rechter bezorgt.

Contacteer ons

Meer weten over het groeipakket na een relatiebreuk?Je leest het hier.

Alleenstaand na overlijden

Aangezien 40 procent van de huwelijken eindigt met een echtscheiding, blijft de andere 60% gelukkig samen tot er een overlijden plaatsvindt. Daarbij zijn het meestal vrouwen die weduwe worden (69%). Van de personen die een partner verliezen zijn dus 31% mannen. Hoeveel kinderen er jaarlijks één van hun ouders verliezen, is niet geweten. Wel is ongeveer 10% van de weduwen en weduwenaren jonger dan 60 jaar.

Wanneer kinderen één of beide ouders verliezen, hebben ze recht op een wezentoeslag bovenop het Groeipakket. In het geval van een halfwees wordt het basisbedrag van het groeipakket met 50% verhoogt. Maandelijks komt er dus € 84,89 bij. Dit is ook het geval wanneer de vrederechter de afwezigheid van een van de ouders heeft vastgesteld.

Meer weten over de wezentoeslag? Je leest het hier. 

Bewust alleenstaande vader

Bewust alleenstaand ouderschap is aan een opmars bezig. Jaar na jaar worden meer wensmoeders geholpen door fertiliteitscentra. Voor alleenstaande wensvaders is het echter minder duidelijk hoe ze hun kinderwens in vervulling kunnen laten gaan.

Een eerste optie is een kind adopteren. In België kan dit als koppel of alleenstaande. De wachttijd daarvoor loopt echter snel op tot verschillende jaren. Als adoptiegezin heb je recht op een Groeipakket. Dit begint met een Startbedrag van €1.190,68 dat je krijgt van zodra het kind bij jou woont.

Daarnaast kan je ook pleegouder worden. Dan neem je de zorg op jou van een kind dat wegens omstandigheden niet in het eigen gezin kan opgroeien. Pleegzorg bestaat in verschillende vormen, zowel op korte als lange termijn. Het pleeggezin ontvangt tijdens de opvangperiode het Groeipakket. Daarnaast is er de pleegzorgtoeslag. Deze bedraagt € 65,58 en wordt maandelijks uitbetaald samen met het Groeipakket.

 

Wanneer een alleenstaande wenspapa met zijn eigen zaadcellen een kind op de wereld wil zetten, wordt het in België ingewikkelder. Zo bestaat er geen duidelijk kader rond draagmoederschap. Onlangs diende bij het UZ Gent voor het eerst een alleenstaande wenspapa een verzoek in voor een traject met een draagmoeder. Omdat dit een nieuwe situatie was, moest de ethische commissie dit onder de loep nemen. Die gaf echter een negatief advies voor alle alleenstaande wensouders die via draagmoederschap ouder willen worden.

 

In sommige andere landen is draagmoederschap wel toegestaan. Doe je beroep op een  buitenlandse draagmoeder, dan wordt het heel lastig om het kind naar België te krijgen. De Belgische federale overheid zal namelijk weigeren je te erkennen als vader, ook als draagmoederschap in het land in kwestie wettelijk toegestaan is.

Alleenstaande vader? Bekijk of je recht hebt op de sociale toeslag

Als alleenstaande ouder komt het Groeipakket op jouw rekening terecht. Dat pakket bestaat uit een maandelijks basisbedrag en verschillende toeslagen. Een van die toeslagen is de sociale toeslag. Dat is een financiële extra voor gezinnen met een totaal inkomen onder de € 32.882,77 per jaar.

 

Meer info over de verschillende premies voor alleenstaande ouders vind je hier.

Meer over alle premies

Deze onderwerpen vind je misschien ook wel leuk

Belastingsvoordeel kinderen

Belastingvoordeel voor kinderen ten laste

Lees meer
Adoptie

Wat komt er allemaal kijken bij een adoptie?

Lees meer
Huis kindveilig maken spelende kinderen

Maak je huis kindveilig met kleine aanpassingen

Lees meer