Je bent jonger dan 18 jaar

Tot en met de maand van je 18de verjaardag (of tot en met de maand waarin de student 21 jaar wordt wanneer hij/zij een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft) mag je onbeperkt werken. Gemakkelijk, nietwaar? Tot dan heb je dus een onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket. Dat wil zeggen dat er geen beperkingen zijn op je Groeipakket(kinderbijslag) voor wat betreft je studies of je werk.

Je bent ouder dan 18 jaar

Vanaf je 18de verjaardag gelden er wél een aantal voorwaarden als je wil werken. Om het Groeipakket als student of als schoolverlater te behouden, mag je

 • Maximum 475 uren per kalenderjaar werken met een studentencontract
  • Als student krijg je elk jaar een pakket van 475 uren om te werken aan verminderde sociale bijdragen (= onder studentencontract). Je betaalt dan vaak enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% van je brutoloon.
  • Vanaf je 476ste uur is je pakket op en betaal je gewone sociale bijdragen. En die zijn een stuk hoger: 13,07% van je brutoloon.
 • Maximum 80 uren per maand werken met een gewoon arbeiders- of bediendencontract
  • Met een gewoon contract betaal je ook gewone sociale bijdragen (13,07%)
  • Zolang je onder 80 uren per maand blijft, behoud je het Groeipakket. Werk je een maand meer dan 80 uren? Dan krijg je voor die maand geen Groeipakket (kinderbijslag).
 • Geen sociale uitkeringen ontvangen
 • Niet aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep, of bijdragen in hoofdberoep betalen

Wij houden geen rekening met je loon. Ook een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk vormen geen enkel probleem voor je Groeipakket. Let wel: een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan wél een beletsel zijn voor je Groeipakket. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Werk je meer dan 80 uren per maand of 475 uren per kalenderjaar?

Dan verlies je het Groeipakket (kinderbijslag) voor de maanden dat je te veel werkte. Voldoe je later opnieuw aan de voorwaarden? Dan heb je ook opnieuw recht op het Groeipakket, zolang je studeert of schoolverlater bent.

Uitzonderingen

Er zijn enkele speciale gevallen waarmee je best rekening houdt:

 • Werk je tijdens je studies in een systeem van alternerend leren en werken, in het kader van een praktische opleiding op de werkplek, of tijdens een bezoldigde stageovereenkomst nodig voor het behalen van je diploma? Dan worden die uren niet meegeteld.
 • Krijg je een zorgtoeslag? Dan moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen om deze te behouden. Het basisbedrag krijg je wel steeds uitbetaald. Werken in een maatwerkbedrijf, een beschutte werkplaats, is altijd toegelaten.

Vanaf de maand na je 25ste verjaardag stopt het recht op Groeipakket.

werken_bij_MyFamily_man met grafiek

In het eerste kwartaal van 2022 mag je als jobstudent toch meer werken

Normaal gezien mag je als jobstudent 475 uur per jaar werken zonder impact op je Groeipakket. Werk je toch meer? Dan val je onder de gewone arbeidsregeling voor werknemers en niet meer onder het voordelige studentenstatuut. Daardoor verlies je het Groeipakket voor alle maanden waarin je meer dan 80 uur werkte. Maar uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderingen.

De Vlaamse regering versoepelt de norm voor het eerste kwartaal van 2022. Zo kunnen jongeren vaker inspringen in sectoren die door de omikronvariant van het coronavirus met een personeelstekort kampen.

Er zijn twee verschillende maatregelen afhankelijk van in welke sector een jongere bijklust:

 • Werk je als jobstudent in de zorg of in het onderwijs? Dan mag je in het eerste kwartaal van 2022 onbeperkt werken. Deze uren tellen niet mee voor het jaartotaal van 475 uur.
 • Voor alle andere sectoren tellen de eerste 45 uur in het eerste kwartaal van 2022 niet mee voor het jaarpotje van 475 uur. Je mag dus als jobstudent eigenlijk 520 uur werken in 2022. Wel enkel op voorwaarde dat je die extra 45 uur presteert tussen januari en maart.

Vragen?

Contacteer ons gerust, onze Groeipakketcoaches helpen je graag verder.

Hoeveel mag je verdienen als student?

Hoeveel je mag verdienen is enkel belangrijk voor de belastingen. Dit heeft géén invloed op je Groeipakket. Zolang je als student of schoolverlater onder het maximum aantal uren blijft, blijf je Groeipakket ontvangen.

De fiscus kijkt echter niet naar je aantal uren, maar wel naar wat je verdient. Verdien je te veel? Dan ben je niet meer ten laste van je ouders, en boven een bepaald bedrag moet je ook zelf belastingen betalen.

Zoveel mag je jaarlijks maximum verdienen:

 • Je ouders worden samen belast: € 7.102,50 bruto
 • Je ouders worden apart belast: €8.990 bruto
 • Je ouders worden apart belast en jij bent erkend als persoon met een ondersteuningsbehoefte: € 10.640 bruto
Sociale toeslag_Samenwonen_Werken_Groeipakket berekenen_man met rekenmachine_revenu de votre ménage

Verdien je meer?

Dan ben je niet meer ten laste van je ouders, en zullen zij meer belastingen moeten betalen. Verdien je bovendien meer dan €  12.928,57 bruto per jaar? Dan moet je ook zelf belastingen betalen.

Heb je graag meer informatie hierover, neem zeker een kijkje op de website van [email protected] .

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: