Hoeveel mag je jobstudent werken?

Is je kind jonger dan 18?

Dan mag je bezige bij onbeperkt* werken, en dat tot en met de maand waarin hij of zij 18 wordt. In de maand na deze verjaardag gelden er bepaalde regels om het Groeipakket te behouden.

*Let wel: deze vrijheid geldt enkel voor het Groeipakket.

Lees hier alle regels over werken als jobstudent

Je kind is ouder dan 18.

In dat geval kan je nog Groeipakket krijgen indien je zoon of dochter…

  • niet meer dan 475 uren per jaar werkt als student, bij verminderde sociale bijdragen;
  • niet meer dan 80 uren per maand werkt bij gewone sociale bijdragen;
  • aangesloten is als zelfstandige maar geen bijdragen in hoofdberoep betaalt;
  • geen sociale uitkering ontvangt.

Er zijn ook een aantal speciale gevallen.

Werkt je kind

  • in een systeem van alternerend leren en werken;
  • of in het kader van een praktische opleiding op de werkplek;
  • of tijdens een bezoldigde stageovereenkomst?

Dan wordt dit niet beschouwd als een winstgevende activiteit. Deze uren tellen dan ook niet mee om het gewerkte totaal te berekenen.

Krijgt je kind een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan kan je daardoor nooit je Groeipakket verliezen.

Die kans bestaat wel wanneer je zoon of dochter een inschakelingsuitkering krijgt, of een sociale uitkering wegens ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid of loopbaanonderbreking.

Is je kind schoolverlater, en krijgt het een inkomensvervangende tegemoetkoming? Dan kan dit eveneens een probleem vormen om Groeipakket te krijgen.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: