*In Vlaanderen worden geen nieuwe leercontracten meer afgesloten. Bestaande overeenkomsten kunnen wel doorlopen tot het einde van hun looptijd, met 30 juni 2021 als allerlaatste einddatum.

Heb je recht op het Groeipakket?

Je zoon of dochter is jonger dan 25, en werkt en leert met een leerovereenkomst of leercontract? Dan heb je recht op Groeipakket als jij op deze drie vragen “ja” kan antwoorden:

  • Wordt het leercontract erkend door een opleidingscentrum van de middenstand of door een dienst voor integratie van personen met een beperking of aandoening?
  • Controleert een leertrajectbegeleider het leercontract?
  • Heeft je kind naast het leercontract nog een andere tewerkstelling, en voldoet het aan de gestelde voorwaarden?
Jobstudent_uithangbordje

Wil je meer weten over studeren en werken?

Ook bij een stopgezet leercontract kan je nog recht hebben op Groeipakket.

Een leercontract kan ook geweigerd, ingetrokken of verbroken worden. Toch kan je vanaf die datum van stopzetting nog maximaal 3 maanden recht hebben op Groeipakket. Dat is het geval als je kind voldoet aan deze voorwaarden:

  • je zoon of dochter verdient geen geld, ook niet uit het leercontract;
  • je kind blijft de lessen volgen;
  • het is niet uitgesloten van een erkenning.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: