Als schoolverlater heb je recht op 12 maanden Groeipakket.

Deze periode start op de eerste dag van de maand na…

…je 18de verjaardag, als je op dat moment niet meer studeert;

…je 21ste verjaardag, indien je op dat moment recht hebt op een zorgtoeslag en niet studeert;

…de vakantieperiode, als je op het einde van het schooljaar beslist om niet verder te studeren. Dat is op 1 oktober (als je hoger onderwijs volgt) of 1 september (als je niet-hoger onderwijs volgt);

…het einde van je studies, indien je deze in de loop van het schooljaar stopzet;

…het indienen van je eindverhandeling;

…het einde van de stage die je volgt om benoemd te worden in een openbaar ambt of na de onderbreking van de stage.

MyFamily Informatie

Belangrijk

Je hoeft niet meer in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende om Groeipakket te krijgen als schoolverlater.

Nog belangrijker

We bevelen jou deze inschrijving wel van harte aan. Dat is immers nodig om na je periode als schoolverlater een wacht- of werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen.

Mag je werken tijdens deze periode?

Ja hoor, maar dan wel onder enkele voorwaarden.

lees er hier meer over

Wil je opnieuw gaan studeren?

Ook dat is mogelijk. Is de periode van 12 maanden als schoolverlater nog niet beëindigd, dan stopt dit statuut en word jij opnieuw student-met-recht-op-Groeipakket.

Na afloop van je studies gaan je 12 maanden als schoolverlater gewoon verder waar je was gestopt.

Ben jij een speciaal geval? Contacteer ons.

Wij houden van speciale gevallen, en helpen jou graag verder.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: