Samenwonen is nog niet feitelijk samenwonen.

Eindelijk is het zover: jullie hebben een eigen stekje en wonen onder hetzelfde dak. Maar dat betekent nog niet dat je feitelijk samenwoont volgens de wet. Dat is pas het geval als je de volgende vakjes kan aanvinken:

– Jullie zijn met minstens 2 personen ingeschreven op hetzelfde adres.

– Jullie zijn geen bloed- of aanverwanten tot in de derde graad. Dit wil zeggen dat jullie geen broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen, neven of nichten zijn van elkaar.

– Jullie dragen elk financieel bij tot het huishouden.

Bestaat er een vermoeden dat jullie feitelijk samenwonen, en wil je dat weerleggen? Ga dan langs bij de gemeente met een bewijs. Daarvoor kan bijvoorbeeld een huurcontract perfect dienen.

MyFamily_huis op heuvel

Heb je recht op Groeipakket of toeslagen?

Groeipakket berekenen_man met rekenmachine

Eerst en vooral: jij moet zelf niets doen wanneer je trouwt, hertrouwt of gaat samenwonen. MyFamily ontvangt deze informatie via de Kruispuntbank. Vervolgens gaan wij na of je recht hebt op Groeipakket, of je toeslagen kan krijgen en of er iets verandert aan je Groeipakket. Is dat het geval, dan hoor jij dat meteen van ons.

– Wat je Groeipakket betreft: als je reeds kinderen hebt uit een vorige relatie, dan blijf je hetzelfde basisbedrag ontvangen.

– Door de invoering van het Groeipakket wijzigt wel de regeling rond toeslagen. Lees maar:

Van eenoudertoeslag naar sociale toeslag

Vanaf 1 januari 2019 spreken we niet meer van eenoudertoeslag, maar van sociale toeslag. Kreeg je vóór deze datum een eenoudertoeslag? Dan kan je recht hebben op een sociale toeslag, afhankelijk van je gezinssituatie en inkomen.

Wezenbijslag, wezentoeslag en halfwezentoeslag

Is je partner helaas overleden en ontving je vóór 1 januari 2019 de verhoogde wezenbijslag? Dan valt deze weg als je trouwt of gaat samenwonen. Je krijgt bijgevolg het basisbedrag van het Groeipakket.

Valt je partner weg na 1 januari 2019? Dan heb je recht op de (half)wezentoeslag. Deze behoud je als je daarna hertrouwt of gaat samenwonen.

Als je inkomen te hoog wordt

Kreeg je vóór 1 januari 2019 een toeslag als langdurig werkloze, als gepensioneerde, als langdurig zieke of als langdurig arbeidsongeschikte? Dan kan deze wegvallen wanneer – door samen te wonen of te trouwen – jullie gezamenlijke inkomen te hoog wordt. Je Groeipakketcoach geeft jou daarover graag meer informatie.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: