Wanneer heeft een kind recht op wezentoeslag?

De wezentoeslag is er voor elk wettelijk, erkend of geadopteerd kind waarvan minstens één van de ouders overleden is. Ook wanneer de vrederechter in een vonnis de afwezigheid van de ouders vaststelt, is er recht op wezentoeslag.

De toeslag wordt toegekend vanaf de maand van overlijden, of vanaf de datum vermeld in het vonnis van de vrederechter.

MyFamily_vrouw met vraagteken boven hoofd
MyFamily_groeipakket_man met geld boven hoofd

Wie ontvangt de wezentoeslag?

Het bedrag wordt uitbetaald aan de persoon die het kind opvoedt.

Is het kind ouder dan 16 jaar en woont het alleen? Dan krijgt het de wezentoeslag zelf.

Je krijgt de wezentoeslag automatisch toegekend.

Het is dus niet nodig om een aanvraag in te dienen.

Toch is het nuttig om bij overlijden van een ouder in België meteen MyFamily te informeren. Zo zijn wij sneller op de hoogte dan via de Kruispuntbank, en kan de toekenningsprocedure eerder starten.

Vond het overlijden plaats in het buitenland? Stuur ons dan de overlijdensakte. Is het kind niet geboren in België, en verbleef het bij het overlijden van de ouder in het buitenland? Dan heeft MyFamily naast de overlijdensakte ook een geboorteakte nodig om de familieband te bepalen.

Stelde de vrederechter de afwezigheid van de ouders vast? Dan bezorg je MyFamily een kopie van het vonnis.

MyFamily_gepensioneerd
MyFamily_animated gif Groeipakket_muntstukken

Hoeveel wezentoeslag krijg je?

De wezentoeslag bedraagt 100% van het basisbedrag indien:

– de enige ouder overleden is of beide ouders overleden zijn

– de vrederechter de afwezigheid vaststelde van de enige ouder of van beide ouders

– de ene ouder overleden is en de vrederechter de afwezigheid vaststelde van de andere ouder

Je krijgt 50% van het basisbedrag als wezentoeslag indien:

– één van de ouders overleden is

– de vrederechter de afwezigheid vaststelde van één van de ouders

Kreeg je al de verhoogde wezenbijslag in 2018? Dan behoud je dit bedrag binnen het Groeipakket.

Meer weten over de wezentoeslag?

Onze Groeipakketcoaches geven jou graag alle informatie.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: