De D van deeltijds werken

Je bent of wordt mama of papa en je zou graag wat meer thuisblijven om je kind op te vangen. Maar deeltijds werken heeft natuurlijk financiële gevolgen.

Als ouder kan je om verschillende redenen kiezen voor deeltijds werken. Meestal gaat het om een combinatie van emotionele, praktische en financiële factoren. Vooral over dat financiële plaatje moet je goed nadenken wanneer je ervoor kiest om in je voltijdse werkschema te snoeien.


Wat is deeltijds werken?

Wanneer je deeltijds werkt, heb je dezelfde rechten, plichten en bescherming als een voltijdse werknemer. In de regel moet je minstens 12 uren per week of 1/3 van de voltijdse arbeidsduur werken. En dit telkens in blokken van minstens 3 opeenvolgende uren. Maar er zijn uitzonderingen, dus je kan uiteraard een plan op maat uitwerken met je werkgever.

Er zijn verschillende categorieën van deeltijds werken die elk hun eigen voorwaarden en voordelen hebben. Lever je werkuren in om meer tijd met je gezin te kunnen doorbrengen, dan gaat het om vrijwillig deeltijds werken.  De informatie hieronder gaat over het aanvragen van vrijwillig deeltijds werken bij je werkgever.


Neem je tijdskrediet of onbetaald verlof?

Tijdskrediet nemen is een voordelige manier om deeltijds te werken. De uren die je niet werkt, betaalt de RVA namelijk (gedeeltelijk). Bij onbetaald verlof is dit niet het geval. Bovendien tellen bij tijdskrediet ook je niet-gewerkte uren mee in de berekening van je vergoeding wanneer je ooit werkloos zou worden. Op de website van de Vlaamse overheid kan je bekijken of je als werknemer in de privésector recht hebt op tijdskrediet, en hoe de aanvraagprocedure verloopt. Opgelet: onderbrekingsuitkeringen zijn belastbaar! Maar bij de uitbetaling ervan houdt men wel onmiddellijk bedrijfsvoorheffing in om te vermijden dat je achteraf te veel belastingen moet betalen.

Krijg je een onderbrekingsuitkering voor tijdskrediet? Dan ontvang je nog steeds Groeipakket en eventuele toeslagen, zoals een zorgtoeslag of een sociale toeslag. Je hebt ook nog altijd recht op een uitkering van je ziekenfonds als je arbeidsongeschikt bent. De RVA betaalt trouwens ook de onderbrekingsuitkering gewoon door wanneer je ziek bent en niet kunt gaan werken.

Kijk zeker ook even na of je recht hebt op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Dat is een aanvullende uitkering, bovenop het maandelijkse bedrag dat je van de RVA ontvangt voor je niet-gewerkte dagen.

 

Wat gebeurt er met je loon wanneer je deeltijds werkt?

In principe behoud je dezelfde rechten als een voltijdse werknemer. Je loon wordt berekend in verhouding tot je gepresteerde uren. Als er een feestdag valt op een van je vrije dagen, wordt die niet betaald. Tenzij je een variabel uurrooster hebt: dan wordt er wel rekening mee gehouden in de berekening van je maandloon en betaalt je werkgever de feestdag.


Heb je minder verlofdagen wanneer je deeltijds werkt?

Ja, want die worden net zoals je loon berekend in verhouding tot je gepresteerde dagen. Een voltijdse werknemer heeft recht op 20 betaalde vakantiedagen. Wanneer je bijvoorbeeld 4/5 gaat werken, heb je ook maar recht op 4/5 van die 20 dagen. Bespreek vooraf goed met je werkgever wat er gebeurt met je extralegale vakantiedagen of eventuele adv-dagen.

Je wettelijke verlofdagen worden in België berekend op basis van het aantal dagen dat je het jaar ervoor werkte. Dat kan dus ook een ingewikkelde kwestie worden als je in het midden van een jaar deeltijds begint te werken. Maar je personeelsverantwoordelijke weet hier wel raad mee. Vraag hem of haar ook om je te helpen bij de berekening van je vakantiegeld. Ook dat hangt samen met je gepresteerde dagen en zal dus dalen wanneer je deeltijds gaat werken.

 

Wat als je werkloos wordt terwijl je deeltijds werkt?

Wanneer je je job verliest terwijl je deeltijds werkt, wordt je werkloosheidsuitkering berekend volgens het aantal uren dat je per week werkte. Maar men houdt ook rekening met je professionele verleden. Werkte je voordien bijvoorbeeld wel voltijds, dan worden die dagen ook meegerekend. Ook je leeftijd en het totale aantal jaren dat je gewerkt hebt zijn belangrijk. Op de website van de RVA vind je hiervoor de berekeningsformule.


Krijg je later minder pensioen als je deeltijds gewerkt hebt?

Bij het bepalen van je pensioen wordt met heel wat factoren rekening gehouden: je pensioenleeftijd, het aantal jaren dat je gewerkt hebt, de sector waarin je gewerkt hebt en dus ook of je voltijds of deeltijds werkte. Meestal zal je dus iets minder pensioen ontvangen als je (een periode) deeltijds werkte tijdens je loopbaan. Voor een precieze berekening hiervan neem je contact op met de Pensioenlijn.

 


Uit ervaring…

Schrikt bovenstaande informatie je een beetje af om de stap naar deeltijds werken te zetten? Lees dan zeker eens het blogverhaal van Sylvie. Zij koos voor een viervijfdewerkweek om meer tijd door te brengen met haar kinderen. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk!