Voed je jouw kind op in een land van de EER of Zwitserland?

Dan krijg je in principe Groeipakket, na een doorlichting van de rechten die je geniet in je woonland.

De landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Verblijft je kind buiten de EER of Zwitserland?

Dan kan je toch Groeipakket krijgen als

 • je geen recht hebt op gezinsbijlagen in dat andere land;
 • en jij of je partner er geen winstgevende activiteit uitoefenen;
 • en je kind beantwoordt aan 1 van de 7 hieronder opgesomde situaties.

1. Je kind studeert in het buitenland.

 • in het hoger onderwijs: je krijgt Groeipakket voor de hele periode van het gevolgde onderwijs.
 • in het niet-hoger onderwijs: je krijgt Groeipakket gedurende 1 schooljaar.

Het recht op Groeipakket geldt zonder beperking in de tijd wanneer

 • je kind een binnenlandse of buitenlandse studietoelage krijgt.
 • je kind les volgt in een buurland en dagelijks terugkeert naar de woonplaats in Vlaanderen.

Nieuw: 2. je kind is schoolverlater en werkt deze 12 maanden als vrijwilliger in het buitenland of volgt er stage.

Je krijgt Groeipakket als je een attest kan voorleggen van de RVA, VDAB of vrijwilligersorganisatie.

3. Je kind verblijft tijdelijk in het buitenland.

Je krijgt Groeipakket als je kind niet langer dan 2 maanden per kalenderjaar in het buitenland verblijft. Dit geldt ook voor een pasgeboren kindje waarvan de moeder in het buitenland bevallen is.


Je krijgt ook Groeipakket wanneer je kind gedurende maximaal drie jaar in het buitenland verblijft om medische redenen van het kind zelf, de ouder of de partner van de ouder. Je hebt dan wel een medisch attest nodig met de vermelding dat de terugkeer naar België onmogelijk is.

4. Je kind verblijft tijdens de kerst-, paas- of zomervakantie in het buitenland.

Ook dan heb je recht op Groeipakket.

5. Je kind verblijft in het buitenland bij een gedetacheerde ouder.

Verblijf jij als ouder in het buitenland voor je Belgische werkgever? Dan blijf je onderworpen aan de Belgische Sociale Zekerheid en behoud je maximaal 1 jaar het Groeipakket voor je kind dat meereist. Krijg je in dat jaar een nieuw kindje? Dan heb je ook voor deze spruit recht op Groeipakket.

De beperking van maximaal 1 jaar geldt niet voor kinderen van overheidspersoneel. Het recht op Groeipakket blijft dan zelfs bestaan wanneer het kind verder studeert in het buitenland nadat het personeelslid terugkeerde naar België.

6. Nieuw: je kind is ontvoerd naar het buitenland.

Dan blijft het recht op Groeipakket bestaan tot de meerderjarigheid van je kind.

7. Je kind wordt opgevoed in een land waarmee België een verdrag sloot voor Groeipakket.

Deze landen zijn: Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije en de republieken van het vroegere Joegoslavië die niet tot de EU behoren.

Je krijgt dan je Groeipakket uitbetaald vanuit België. Let wel: er zijn dan andere bedragen van toepassing, en dat voor maximum 4 kinderen.

Wanneer heb je in het buitenland recht op Startbedrag bij geboorte en adoptie?

Verblijf je in een land van de Europese Unie? Dan krijgt je kind Startbedrag – zoals de geboortepremie of adoptiepremie heten vanaf 1 januari 2019 – in de volgende gevallen:

 • je bent een Vlaamse ambtenaar.
 • of je bent werknemer in Vlaanderen, en bent op de dag van de geboorte nog steeds in dienst.
 • of je bent zelfstandige in Vlaanderen, en je voldoet aan deze voorwaarden:
 • je hebt geen recht op Startbedrag in je woonland;
 • je kind heeft recht vanaf de geboorte;
 • je kind woont binnen de twee maanden na de geboorte in Vlaanderen.

Komt je kind ter wereld in Frankrijk of het Groothertogdom Luxemburg? Dan geldt er een speciale regeling, en betalen deze landen Startbedrag.

MyFamily_startbedrag_vrouw met gedachten_groeipakket aanvragen_secundair onderwijs

Woon je in een land buiten de Europese Unie? Dan kan je ook Startbedrag krijgen, meer bepaald in de volgende gevallen:

 • je bent gedetacheerde werknemer of een overheidsambtenaar die zijn ambt uitoefent in het buitenland.
 • je kind woont binnen de twee maanden na de geboorte in Vlaanderen.
 • je kind kan om medische redenen niet naar België komen (je recht blijft dan maximum drie jaar bestaan).
 • je krijgt geen gelijkaardige premie in je land van verblijf, van een volkenrechtelijke instelling of van een andere deelentiteit.
 • het recht op gezinsbijslagen moet bestaan vanaf de maand van geboorte, of – bij adoptie – vanaf het verblijf van je adoptiekind in je gezin.

Heb je vragen?

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Hier vind je al onze kantoren en openingsuren terug.

Vraag je Startbedrag aan

Je hoeft dan geen Groeipakket meer aan te vragen. Dat krijg je automatisch na toekenning van je Startbedrag.

Startbedrag aanvragen
MyFamily_laptop

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: