Je kan eigenlijk alleen kinderbijslag krijgen in België als je jouw kind in een land van de EER  of Zwitserland opvoedt. Wanneer je kind buiten de EER verblijft, behoud je toch het recht op kinderbijslag onder verschillende voorwaarden:

 • Je kind studeert in het buitenland.
  Er zijn heel wat onderwijsvormen die je kind kan volgen in het buitenland, elk met hun eigen voorwaarden.
 • Je kind verblijft tijdelijk in het buitenland.
  Je behoudt het recht op kinderbijslag als je kind niet langer dan 2 maanden per kalenderjaar in het buitenland verblijft. Om gezondheidsredenen mogen kinderen maximum 6 maanden in het buitenland verblijven. In dat geval hebben we enkel een verklaring van een dokter nodig.
 • Je kind verblijft tijdens de schoolvakanties in het buitenland.
  Je behoudt het recht op kinderbijslag als je kind niet langer dan 120 schoolvakantiedagen per jaar in het buitenland verblijft.
 • Je kind verblijft in het buitenland bij een gedetacheerde ouder.
  Je behoudt het recht op kinderbijslag als de gedetacheerde ouder voor zijn of haar Belgische werkgever tijdelijk in het buitenland werkt maar onderworpen blijft aan de Belgische Sociale Zekerheid. Heeft de gedetacheerde ouder de Belgische nationaliteit? Dan heeft hij of zij mogelijk ook recht op kraamgeld.
 • Je kind geniet zijn opvoeding in een land waarmee België een verdrag heeft gesloten voor kinderbijslag.
  Op dit moment heeft België met de volgende landen een verdrag voor kinderbijslag: Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije en de republieken van het vroegere Joegoslavië die niet tot de EU behoren. Als je kind opgevoed wordt in een van die landen, krijg je kinderbijslag vanuit België. Voor deze landen gelden wel andere bedragen en kan je voor maximum 4 kinderen kinderbijslag krijgen.

In andere situaties kan je een aanvraag voor een individuele afwijking indienen bij de Minister van Sociale Zaken. Als je met ons contact opneemt, brengen wij die aanvraag voor jou in orde.


Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: