Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

Om van ouderschapsverlof te kunnen genieten, moet er een verwantschapsband zijn met het kind voor wie de onderbreking of de vermindering van de prestaties wordt aangevraagd.

Volgende werknemers hebben recht op ouderschapsverlof:

 • de biologische moeder, de biologische vader
 • de persoon die het kind erkende waardoor de afstamming langs vaderszijde vast staat
 • de echtgenote of de partner van de biologische moeder van het kind die meemoeder werd
 • de adoptieouders

Voor hetzelfde kind kunnen beide ouders ouderschapsverlof krijgen.

Op hoeveel ouderschapsverlof heb je recht?

Ouderschapsverlof is een soort loopbaanonderbreking die je mag gebruiken voor de opvoeding van je kinderen. Sinds maart 2012 heb je recht op vier maanden per kind. Is je kind voor 2012 geboren? Dan kan je nog altijd die vier maanden ouderschapsverlof opnemen, maar voor de vierde maand krijg je geen onderbrekingsuitkering (omdat het ouderschapsverlof voor 2012 maar drie maanden per kind bedroeg).

Ouderschapsverlof kun je opnemen in vier verschillende vormen:

 • Voltijds: één volle maand.
 • Halftijds: 50% van een voltijdse job per week, gedurende twee maanden.
 • 1/5: 20% van een voltijdse job per week, gedurende vijf maanden. Bv: één dag ouderschapsverlof per week nemen, of je prestaties per dag te minderen zodat je aan 80% van een voltijds rooster komt.
 • 1/10 (nieuw!)*: 10% van een voltijdse job, gedurende maximum 40 maanden. Bv: een halve dag per week, of één dag elke twee weken nemen.

Je kan probleemloos de verschillende vormen combineren. De totale periode ouderschapsverlof berekenen is dus afhankelijk van de verschillende vormen die je wenst op te nemen.

*1/10 ouderschapsverlof: deze nieuwe vorm treedt in werking op 1 juni 2019. Je hebt hiervoor akkoord nodig van je werkgever. Ze geldt enkel op aanvragen die je vanaf 1 juni indient. Lees meer

Deeltijds werkende ouders gooien twee kinderen in de lucht myfamily

Voorwaarden?

Om ouderschapsverlof te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Anciënniteit: je moet minstens 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) in dienst zijn bij je huidige werkgever. En je moet verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst in de loop van de 15 maanden voorafgaand aan je aanvraag.
 • Aanvraag ouderschapsverlof: je moet het ouderschapsverlof twee maanden op voorhand aanvragen. Dat doe je schriftelijk, met de nodige informatie over de begin- en eindperiode en de vorm ervan (voltijds, halftijds, 1/5, 1/10).

Let wel: je moet je ouderschapsverlof wel opnemen voor je kind 12 jaar is (of 21 jaar als je kind een handicap heeft).

kinderen met stress MyFamily

Administratie

Er komt uiteraard ook wat administratie bij kijken. Je moet het aanvraagformulier van de RVA invullen – je werkgever kan je hierbij wel helpen – en het ten laatste twee maanden na het begin van je ouderschapsverlof opsturen. Per aanvraag dien je één formulier in. Stel, je neemt één maand ouderschapsverlof in juli en daarna wil je nog twee maanden halftijds nemen. Dan vul je dus twee formulieren in.

Goed om weten: vanaf het moment van de aanvraag ben je beschermd voor ontslag tot drie maanden na het einde van je ouderschapsverlof.

Let wel: net zoals bij moederschapsrust ben je niet beschermd tegen ontslag voor dringende redenen of redenen niet gelinkt aan je ouderschapsverlof (zoals collectief ontslag bijvoorbeeld). Blijkt de reden van ontslag je ouderschapsverlof te zijn? Dan mag je zes maanden loonvergoedingsverbreking opeisen. Meer informatie vind je op de website van de RVA.

Kan je aanvraag geweigerd worden?

Neen, dat kan niet. Ouderschapsverlof is een recht, het kan je niet geweigerd worden. Wat wel kan, is dat je werkgever je omwille van organisatorische redenen vraagt om het uit te stellen. Je ouderschapsverlof zal dan ingaan ten laatste zes maanden na de datum waarop je werkgever zijn recht op uitstel heeft toegepast.

Uitkering

Je krijgt van de RVA een onderbrekingsuitkering, dat is een forfaitair bedrag per maand. Een overzicht van de bedragen die gelden voor aanvragen na 01/06/2017:

Bruto bedrag Netto bedrag
Volledige onderbreking  € 818,56  € 735,64
Verhoogd bedrag voor alleenwonende werknemer*  € 1.129,61  € 1.015,19
 Halftijdse onderbreking
 < 50 jaar  € 409,27  € 339,09
 Verhoogd bedrag voor alleenwonende werknemer*  € 564,80  € 467,94
 > 50 jaar  € 551,76  € 457,14
 1/5 onderbreking
 < 50 jaar € 138,84 € 115,03
 Verhoogd bedrag voor alleenwonende werknemer* € 225,92   € 187,18
> 50 jaar € 208,27 € 172,56

*Enkel voor alleenwonende werknemers, voor personen die uitsluitend met één of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

Fiscaal gezien

Je betaalt belastingen op die onderbrekingsvergoeding. De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op je uitkering bedraagt:

 • 10,13% als je in volledige loopbaanonderbreking bent.
 • 17,15% als je je prestaties vermindert.

Vergeet niet dat er ook nog een aanpassing gebeurt bij het invullen van je belastingsfiche.

Maar er is ook goed nieuws. Soms heb je recht op een aanmoedigingspremie. Die betaalt de Vlaamse Gemeenschap onder bepaalde voorwaarden, bovenop de uitkering van de RVA. Meer informatie over de aanmoedigingspremies vind je op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: