Mijlpaal voor het gezinsbeleid

Vanaf 1 januari 2019 is het Groeipakket uit de startblokken geschoten. Het Groeipakket moest de oude kinderbijslag laten meegaan met zijn tijd. MyFamily is één van de vier erkende private uitbetalers van dit Groeipakket. Onze missie bestaat erin om kinderen – en de gezinnen waarin zij opgroeien – meer kansen te bieden om zich succesvol en gelukkig te ontplooien in de wereld van morgen. Daartoe gebruiken we alle instrumenten die de wetgever ons in handen geeft. Soms zetten we zelfs een stapje extra, als we zo beter tegemoet kunnen komen aan de vragen die Vlaamse gezinnen zich stellen. En net zo, heeft het Kindkompas het zonlicht gezien. Het Kindkompas bestaat uit twee grote luiken, de kosten en opbrengsten.

Kosten

Het eerste luik geeft je een mooi overzicht van alle kosten die kinderen met zich meebrengen. Het onderzoek schetst de kosten van kinderen op drie domeinen: Kindkost, Gezinskost en Tijdskost. Ben je benieuwd naar wat deze 3 domeinen exact inhouden? Klik dan op onderstaande knop voor meer informatie.

Lees meer

Opbrengsten

Het tweede luik schetst de opbrengsten. Wij hebben voor jullie een overzicht gemaakt over de opbrengsten, zoals het Groeipakket, voordelen in de personenbelasting, onroerende voorheffing, studietoelage en uitkering. Voor meer informatie kan je op de oranje knop drukken.

Lees meer

Hoeveel kost een kind nu echt?

Voor de eerste keer houdt een onderzoek rekening met alle factoren.

Een rijhuis of een villa?

“Hoeveel kost een kind nu echt” ? Swingen de kosten echt zo sterk de pan uit dat – zoals de volksmond zegt – je er een huis mee kan kopen? Samen met de KU Leuven en Mama Baas gingen we bij MyFamily op zoek naar de werkelijke kost van een kind in Vlaanderen.

Voor het eerst in beeld: tijdbesteding van ouders

Het onderzoek schetst de kost van een kind op drie terreinen:

MyFamily_geboorte_startbedrag_baby met knuffel

Kindkost: de uitgaven direct gelinkt aan de kinderen. Bv. voeding, kleding, speelgoed, …

MyFamily_gezin met kind

Gezinskost: de uitgaven om het gezin te huisvesten Bv. huur, hypotheek, elektriciteit, internet,…

Zorgtoeslag_2 handen in elkaar

Tijdkost: het aantal uren per week dat ouders besteden aan hun kinderen – en zij dus niet kunnen werken of minder vrije tijd hebben. Vermenigvuldigd met het netto uurloon van de respondent en de eventuele partner.

Deze “tijdkost-factor” werd nooit eerder in een onderzoek betrokken. Dat is best opmerkelijk, want kinderen hebben een gigantische impact op de tijdbesteding van hun ouders. Zo geeft 43% van de respondenten aan dat ze minder zijn gaan werken na komst van kinderen.

Van theorie naar praktijk: het digitale KindKompas

Wetenschap wordt nog mooier wanneer zij praktisch toepasbaar is. Met de bevindingen uit het onderzoek smeedde MyFamily het digitale KindKompas. Deze online tool laat elk gezin toe om te berekenen hoeveel een kind in hun situatie kost.

De belangrijkste conclusies:

 • Het gemiddelde Vlaamse gezin spendeert per maand 918 euro aan de kinderen
  Dit bedrag verschilt sterk volgens het gezinstype (koppel of alleenstaand), het aantal kinderen en het totale inkomen.
 • Koppels zijn veel welvarender dan alleenstaanden
  Deze laatsten spenderen soms tot 63% van hun inkomen aan de kinderen.
 • Hoe welvarender het gezin, hoe meer het effectief uitgeeft aan de kinderen
  Maar omdat men over meer centen beschikt, weegt dit minder zwaar door in het gezinsbudget.
 • De kindkosten zijn het hoogst voor 18-plussers
  De gezinskosten en tijdkosten dalen wanneer de kinderen ouder worden.

Benieuwd naar een uitgebreid overzicht van de resultaten?

Achtergrondinformatie

Liefst 2.039 Vlaamse gezinnen vulden de online enquête in.


Enkele kerncijfers:

95,4% van de respondenten zijn vrouwen.
Hun gemiddelde leeftijd is 34 jaar.
De jongste deelneemster telt 21 lentes, de oudste 61 winters.
De meeste respondenten hebben één (45,6%), twee (39,8%) of drie kinderen (10,6%).

81% van de respondenten woont samen of is gehuwd.
4% behoort tot een nieuw samengesteld gezin.
15% is alleenstaand.

20% heeft een masterdiploma.
38,5% een bachelordiploma.
25,8% een diploma secundair onderwijs.

56% werkt voltijds.
32,5% deeltijds.
6,5% is zelfstandige.

Contact

Wenst u meer inlichtingen over dit onderzoek of het KindKompas van MyFamily?


Contacteer Céline Englebert van MyFamily voor alle informatie.


Telefoon: 0473/21.26.93

Email: [email protected]

Logo Mama Baas
KU Leuven
KU Leuven

Hoeveel brengt een kind op?

Omdat kinderen niet alleen centjes kosten, onderzochten we ook de opbrengsten van je kroost.

Een rijhuis of een villa?

“Hoeveel brengt een kind nu echt op”? Dat vroegen wij ons af. Samen met de KU Leuven gingen we bij MyFamily op zoek naar de werkelijke opbrengst van een kind in Vlaanderen.

Voor het eerst in beeld: opbrengsten van kinderen

Het onderzoek schetst de opbrengsten van kinderen op vijf terreinen:

 • Groeipakket: De gezinsbijslagen die je maandelijks rond de 8e ontvangt. Hier lees je er meer over.
 • Personenbelasting: Dit is de belasting op het totale inkomen van inwoners van België. Alle informatie hierover vind je op de website van de FOD Financiën.
 • Onroerende voorheffing: Dit is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen (bv. gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting).
 • Studietoelagen: Sinds januari 2019 is er een onderscheid tussen de schooltoeslag en de studietoelage. De schooltoeslag is voor kinderen uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. De studietoelage is voor kinderen uit het hoger onderwijs. De schooltoeslag in het nieuwe systeem wordt voor het eerst betaald vanaf september 2019. Bijgevolg is het voordeel voor studietoelagen in dit Kindkompas nog gebaseerd op de situatie van vóór 2019. Het studietoelage voordeel gaat er vanuit dat studenten niet op kot zitten en houdt geen rekening met een eventuele beperking van kinderen.
 • Uitkering: In België bestaan er verschillende soorten uitkeringen, denk maar aan werkloosheids-, ziekte-, invaliditeitsuitkeringen en leefloon.

De belangrijkste conclusies

We legden 13 instrumenten onder de loep, gespreid over verschillende Federale en Regionale beleidsdomeinen. Deze instrumenten verschillen sterk in grootte en impact. Daarom bekijken we hen in een totaalplaatje.

 • Voor gezinnen met kinderen is het groeipakket de belangrijkste steun. Kleine gezinnen met een gemiddeld inkomen ontvangen 165 euro per maand en per kind. Voor grote gezinnen met een laag inkomen gaat het om 258 euro.
 • Grote gezinnen ontvangen per kind iets meer dan kleine gezinnen. Dat komt door
  • de belastingvrije som, die hoger ligt voor gezinnen met een midden en laag inkomen;
  • de sociale toeslag die zij ontvangen bovenop het groeipakket;
  • de studietoelage (vanaf 2019 schooltoeslag) die deze gezinnen krijgen.
 • De impact is beperkt van maatregelen zoals
  • de verlaging van de woonbonus voor grote gezinnen;
  • de schoolbonus bovenop het groeipakket;
  • de verlaging van de onroerende voorheffing.
 • Leeftijd heeft een belangrijke impact op de participatietoeslagen – zoals de studietoelagen nu genoemd worden. Die impact is indirect, via de onderwijsgraad. Gezinnen krijgen immers veel meer steun voor oudere schoolgaande kinderen dan voor jonge kinderen.
 • Hoe krijgen alleenstaande ouders meer steun?
  • via de personenbelasting, door de verhoging van hun belastingvrije som;
  • zij hebben sneller recht op sociale toeslagen, omdat voor de berekening van de inkomensgrenzen het volledige gezinsinkomen telt;
  • als uitkeringsgerechtigde vallen zij voortaan onder het gunstigere statuut van “gezinshoofd”.
KU Leuven
KU Leuven

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: