Formulieren

 

 

Geboorte

De geboorte van uw kind in het vooruitzicht? Stuur dan dit formulier terug, volledig ingevuld en ondertekend door uzelf en de dokter of vroedkundige. Het kraamgeld kan u aanvragen ten vroegste na 5 maanden zwangerschap. De uitbetaling gebeurt vanaf 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

Een eerste aanvraag om kinderbijslag of opnieuw kinderbijslag aanvragen na een periode van onderbreking? Stuur dan best deze volledig ingevulde en ondertekende aanvraag om kinderbijslag terug.

Wilt u graag dat uw kinderbijslag gestort wordt op een zichtrekening? Stuur dan dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug. Tip: storten op een zichtrekening biedt u de beste bescherming tegen diefstal of verlies. Gebruik dit formulier ook als u uw rekeningnummer wil wijzigen.

Woont u in het buitenland en wilt u graag dat uw kinderbijslag op een buitenlands rekeningnummer wordt gestort? Stuur dan dit formulier terug, volledig ingevuld en ondertekend door uzelf en uw financiële instelling. Tip: laten storten op een bankrekening biedt u de beste bescherming tegen diefstal of verlies.

Adoptie

De adoptie van uw kind is afgerond? Stuur dan deze volledig ingevulde en ondertekende aanvraag om adoptiepremie terug. Zodra uw verzoekschrift is ingediend en het kind deel uitmaakt van uw gezin kunt u de aanvraag indienen.

Studeren en werken

Volgt u onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs of erkende vorming? Of volgt u hoger of secundair onderwijs binnen de Franse of Duitstalige gemeenschap? Stuur dit formulier P7 volledig ingevuld en ondertekend – door de verschillende partijen – terug.

Werkt u binnen het secundair onderwijs met beperkt leerplan met een leerovereenkomst? Stuur dit formulier P9 volledig ingevuld en ondertekend – door de verschillende partijen – terug.

Volgt u binnen het secundair onderwijs met beperk leerplan een ondernemingsopleiding? Stuur dit formulier P9bis volledig ingevuld en ondertekend – door de verschillende partijen – terug.

Andere

Personeel in dienst dat onderworpen is aan de volledige Sociale Zekerheid? Sluit u aan bij MyFamily.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere