Geboorte

De geboorte van een kindje in het vooruitzicht? Vul dan zeker dit online aanvraagformulier Startbedrag in. Hou het attest van je gynaecoloog of vroedkundige bij de hand, als je dat al hebt. Het Startbedrag (vroeger kraamgeld of geboortepremie) kan je aanvragen van zodra je zwanger bent. Je ontvangt het bedrag van 1.144,44 euro vanaf 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum op je rekening.

Wil je jouw aanvraag toch op papier doen? Download dan hier het formulier.

Een eerste aanvraag om Groeipakket? Of wil je opnieuw Groeipakket aanvragen na een periode van onderbreking? Stuur dan deze volledig ingevulde en ondertekende aanvraag om Groeipakket terug.

Wil je graag jouw Groeipakket ontvangen op een bankrekening? Stuur dan dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug. Tip: storten op een bankrekening biedt je de beste bescherming tegen diefstal of verlies. Gebruik dit formulier ook als je jouw rekeningnummer wil wijzigen.

Ontvang je samen met de andere ouder het Groeipakket voor je kinderen? Willen jullie graag jullie Groeipakket ontvangen op een bankrekening? Stuur dan dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug. Tip: storten op een bankrekening biedt je de beste bescherming tegen diefstal of verlies. Gebruik dit formulier ook als jullie het rekeningnummer willen wijzigen.

Woon je in het buitenland en wil je graag dat jouw Groeipakket op een buitenlands rekeningnummer wordt gestort? Stuur dan dit formulier terug, volledig ingevuld en ondertekend door jezelf en jouw financiële instelling. Tip: storten op een bankrekening biedt je de beste bescherming tegen diefstal of verlies.

Adoptie

Is de adoptie van jouw kindje afgerond? Stuur dan deze volledig ingevulde en ondertekende aanvraag voor Startbedrag adoptie terug. Je kan deze aanvraag indienen van zodra jouw verzoekschrift is ingediend en het kind deel uitmaakt van jouw gezin.

Studeren

Volg je onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs of erkende vorming? Of volg je hoger of secundair onderwijs binnen de Franse of Duitstalige gemeenschap? Stuur dan dit formulier volledig ingevuld en ondertekend – door de verschillende partijen – terug.

Volg je onderwijs buiten België, maar binnen de grenzen van de Europese Unie? Stuur dan dit formulier volledig ingevuld en ondertekend door de onderwijsinstelling naar ons terug.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: