Geboorte

De geboorte van een kindje in het vooruitzicht? Vul dan het online formulier in. Hou het attest van je gynaecoloog of vroedkundige bij de hand. Het kraamgeld kan je aanvragen ten vroegste na 5 maanden zwangerschap. De uitbetaling gebeurt vanaf 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

Een eerste aanvraag om kinderbijslag of opnieuw kinderbijslag aanvragen na een periode van onderbreking? Stuur dan best deze volledig ingevulde en ondertekende aanvraag om kinderbijslag terug.

Wilt u graag dat uw kinderbijslag gestort wordt op een zichtrekening? Stuur dan dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug. Tip: storten op een zichtrekening biedt u de beste bescherming tegen diefstal of verlies. Gebruik dit formulier ook als u uw rekeningnummer wil wijzigen.

Woon je in het buitenland en wil je graag dat jouw kinderbijslag op een buitenlands rekeningnummer wordt gestort? Stuur dan dit formulier terug, volledig ingevuld en ondertekend door jezelf en jouw financiële instelling. Tip: laten storten op een bankrekening biedt je de beste bescherming tegen diefstal of verlies.

Adoptie

De adoptie van jouw kind is afgerond? Stuur dan deze volledig ingevulde en ondertekende aanvraag om adoptiepremie terug. Zodra uw verzoekschrift is ingediend en het kind deel uitmaakt van uw gezin kunt u de aanvraag indienen.

Studeren en werken

Volg je onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs of erkende vorming? Of volg je hoger of secundair onderwijs binnen de Franse of Duitstalige gemeenschap? Stuur dit formulier P7 volledig ingevuld en ondertekend – door de verschillende partijen – terug.

Werk je binnen het secundair onderwijs met beperkt leerplan met een leerovereenkomst? Stuur dit formulier P9 volledig ingevuld en ondertekend – door de verschillende partijen – terug.

Volg je binnen het secundair onderwijs met beperkt leerplan een ondernemingsopleiding? Stuur dit formulier P9bis volledig ingevuld en ondertekend – door de verschillende partijen – terug.

Andere

Personeel in dienst dat onderworpen is aan de volledige Sociale Zekerheid? Sluit u aan bij MyFamily.


Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: