Heel wat studenten en ouders zijn zich er niet van bewust dat er een beperking is op het aantal uren dat je mag werken als jobstudent. Als jij te veel verdient, moet jij als student belastingen betalen en verliezen je ouders een deel van hun inkomen. Als je te veel uren werkt, verliezen je ouders hun Groeipakket.

MyFamily jobstudent

Hoeveel uur mag je werken als jobstudent?

Je mag als student elk jaar maximaal 475 uur werken. Dat wil niet zeggen dat je niet meer mag werken dan die 475 uur, maar dit heeft wel wat gevolgen. Vanaf je 476ste uur betaal je meer sociale bijdragen. Als student rekent de overheid jou en je werkgever namelijk minder sociale bijdragen (rsz) aan dan een gewone werknemer, maar 2,71% in plaats van 13,07%. Werk je meer dan 475 uur, dan stijgt dat percentage terug naar 13,07%.

Toch meer dan 475 uur gewerkt?

Elk jaar wordt de teller opnieuw op nul gezet. Uren die je het jaar voordien niet presteerde, neem je niet mee naar het volgende jaar. Zolang je studeert en tussen de 16 en 25 jaar bent, krijg je jaarlijks opnieuw een pakket van 475 uren. Goed nieuws voor wie meer dan 475 uur gewerkt heeft dat jaar: ook zij krijgen het jaar nadien gewoon opnieuw 475 uur en hun studentenvoordelen terug.

Goed nieuws! Je uren van het derde kwartaal (juli-september) 2021 tellen niet mee voor je resterende uren. Je mag dus zoveel werken als je wil, je zal de uren niet op je teller zien. Deze nieuwe maatregel voor het derde kwartaal geldt voor alle studenten.

Let wel: de uren van het eerste en tweede kwartaal 2021 tellen wél mee zoals gewoonlijk. Maar dat geldt niet voor studenten die werken in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Voor hen telden de uren van het vierde kwartaal 2020, alsook het eerste en tweede kwartaal van 2021 al niet mee.

Afgestudeerd, wat nu?

Als je een student bent die afgestudeerd is en niet meer verder gaat studeren, begint voor jou automatisch een periode van maximum 12 maanden te lopen als schoolverlater.

Een inschrijving bij de VDAB als werkzoekende is niet langer nodig om toch een recht op het groeipakket te kunnen hebben. Let wel op! Je inschrijven bij de VDAB als werkzoekende is nog steeds aangeraden zodat je, volgens hun regelgeving, na de wachttijd in aanmerking zou komen voor een inschakelingsuitkering mocht je op dat ogenblik nog geen werk hebben gevonden.

Lees meer over het recht op Groeipakket als schoolverlater

Hoeveel mag je verdienen als student?

In theorie mag je als studentenjobber zo veel verdienen als je zelf wil. In de praktijk heeft je loon ook een impact op jouw belastingen. Verdien je meer dan € 12.842,85 bruto per jaar als student? Dan verlies je een groot deel van je voordelen als student en moet je zelf belastingen betalen. Dit betekent dat je op het einde van het jaar een pak minder inkomsten overhoudt, dan wanneer je onder de € 12.842,85 was gebleven.

De volgende 3 brutobedragen zijn minstens even belangrijk, want ze hebben te maken met de belastingen van je ouders. Ook zij kunnen gevolgen ondervinden als jij te veel verdient.

  • € 7054 (wanneer je ouders samen worden belast)
  • € 8920 (wanneer je ouders apart worden belast)
  • € 10.570 (wanneer je ouders apart worden belast en jij een handicap hebt)

Verdien je meer dan het bedrag dat voor jou van toepassing is? Dan moeten je ouders meer belastingen betalen. Blijf je onder dit bedrag, dan behouden ze hun belastingvoordeel.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: