Privacy Statement Portaal

Hier vind je ons privacy statement, versie september 2021.

MyFamily draagt zorg voor je familie. En dus ook voor je familiegegevens.

Je familie is belangrijk. En dus zijn de gegevens over je familie dat ook. Die zijn veilig bij MyFamily.

Het MyFamily portaal geeft jou op een veilige manier zicht en toegang tot jouw MyFamily dossier. Heel transparant en handig

Deze privacyverklaring wordt continu afgestemd op de manier waarop we jouw gegevens verwerken, zodat je informatie altijd waterdicht beschermd is. Veranderen we bijvoorbeeld onze website of service, dan passen we ook deze tekst aan. Op deze plaats lees je altijd de allerlaatste versie.

Je begrijpt beslist dat deze privacyverklaring enkel slaat op de diensten van MyFamily. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor wat andere websites of bronnen – die naar ons doorverwijzen of waar wij een link naar plaatsen – met jouw gegevens doen.

 

 

Welke gegevens verwerken we van jou in dit portaal?

MyFamily beschikt als erkende uitbetalingsactor van het groeipakket over jouw dosiergegevens. Deze gegevens gebruiken we om onze wettelijke opdracht uit te voeren: het recht op Groeipakket en toeslagen onderzoeken, berekenen en aan je uitbetalen.

Om ervoor te zorgen dat enkel jij toegang hebt tot je gegevens via dit beveiligd portaal maken we gebruik van sterke authenticatiemethodes zoals eID, itsme of multi factor authenticatie. Op het moment dat je je aanmeldt, deel je je identiteit met ons en verkrijgen we van de Federal Authentication Service (FAS) van de overheid je officiële voornaam, achternaam en rijksregisternummer.

Zo hebben we zekerheid dat jij bent wie je zegt dat je bent en kunnen we je dossiergegevens veilig met jou, en enkel met jou, delen.

In het portaal kan je volgende gegevens raadplegen:

 • Jouw dossiernummer
 • Jouw groeipaketten
  • Per kind een overzicht van de toeslagen waar het recht op heeft (basisbedrag, sociale toeslag, specifieke ondersteuningsbehoefte, pleegzorgtoeslag, wezentoeslag, kinderopvangtoeslag)
  • Een overzicht en detail van de uitgevoerde betalingen sinds 2020.
 • Jouw documenten
  • De brieven die MyFamily jou stuurde sinds april 2021
 • Jouw gegevens
  • Rijksregisternummer, geboortedatum en naam
  • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoon
  • Adres

Je kan er ook:

 • Je contactgegevens wijzigen
 • Bestanden uploaden om aan ons te bezorgen op een veilige manier
 • Verder doorgaan naar je eBox en je burgerprofiel bij de overheid.

 

Van IP-adres tot cookies

Bij elk bezoek aan onze website kennen we ook je IP-adres en de technische gegevens van je smartphone of computer.


Het portaal gebruikt cookies, zowel van onszelf als van derde partijen. Verneem je daar graag meer over, of wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Ga dan naar onze Cookieverklaring.

Het portaal bevat links naar websites of informatie van derden. MyFamily heeft geen enkele controle over de informatie die je daar aantreft, en kan er dus ook geen verantwoordelijkheid voor dragen.   

 

Met wie delen we jouw gegevens?

Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig: Wij delen jouw gegevens buiten MyFamily enkel met jouw toestemming, wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien het noodzakelijk is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren 


Sommige officiële instanties hebben ook gegevens van jou nodig. In dat geval is MyFamily verplicht om deze informatie door te spelen. Dat is onder meer het geval voor:

 • het KRING platform (primair netwerk van uitbetalingsactoren Groeipakket);
 • het Kadaster van de kinderbijslag;
 • agentschap Opgroeien regie, in het kader van de controle van het bankrekeningnummer
 • Kind en Gezin, in het kader van de organisatie van het startgesprek;
 • dossiers van MyFamily bij overgang naar een andere uitbetalingsactor van het Groeipakket;
 • het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG).

 

Het doorgeven van gegevens binnen verschillende entiteiten van Xerius-MyFamily kan gebeuren op basis van gerechtvaardigd belang. Dat kadert binnen het zogenaamde “only once” principe: informatie die je vroeger al verstrekte, of waarover een andere afdeling van MyFamily of Xerius reeds beschikt, moet je geen tweede keer invullen of bezorgen. Dat maakt jou het leven makkelijker.

Een voorbeeld: ben je zelfstandige en word je zwanger? Dan wisselt MyFamily jouw gegevens uit met het Xerius Sociaal Verzekeringsfonds VZW (ondernemingsnummer 0410.682.657). Zo kan het sociaal verzekeringsfonds jou dienstencheques bezorgen in het kader van moederschapshulp. En MyFamily komt met het Startbedrag over de brug.

Hierbij wegen we uiteraard zorgvuldig jouw belangen af. Heb je dat liever niet? Dan lees je verderop hoe je daar een mouw aan past.

.

Langs welke kanalen krijgt MyFamily jouw gegevens?

Via jij zelf, uiteraard

Je deelt actief gegevens wanneer je onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten. Dat kan gebeuren door een contactformulier in te vullen, een simulatie aan te vragen, een aanvraag in te dienen, een enquête in te vullen, met ons te bellen, mailen, chatten of posten.

Via de overheid

We schreven het eerder al: MyFamily moet een wettelijke opdracht uitvoeren. Daarom geeft de overheid ook informatie door aan MyFamily. Onze medewerkers bekijken deze in officiële bronnen zoals kruispuntbanken. Soms belanden deze gegevens automatisch in ons systeem.

Hiervoor werden er protocollen afgesloten. Als je wil kan je deze raadplegen:

 

Via een betrouwbare derde partij

“Betrouwbaar” betekent dat deze bron je gegevens rechtmatig verzamelde en deze ook rechtmatig mag delen met MyFamily. Jij bent perfect op de hoogte voor welk doel je informatie is gesprokkeld, en je weet ook dat de gegevens doorgegeven kunnen worden. Indien nodig vermelden wij bij het eerste contact van welke partij we deze gegevens ontvingen.

 

Hoe MyFamily je gegevens beschermt

1. Door geheimhouding

Je gegevens zijn prima afgeschermd bij MyFamily. Alleen medewerkers die je informatie nodig hebben, krijgen toegang. Daarvoor ondertekenen zij een geheimhoudingsplicht die opgenomen is in het arbeidscontract.

 

2. Door de betrouwbaarheid van onze verwerkers

Voor sommige diensten doet MyFamily beroep op zogenaamde verwerkers. Deze ondernemingen voeren opdrachten uit zoals IT en beveiliging, marketing en communicatie, (digitale) archivering en verzending. Wij selecteren deze verwerkers uiterst zorgvuldig, en leggen strikte regels op over het gebruik van je gegevens. Zo krijgen zij alleen toegang tot de informatie die zij strikt nodig hebben. Bovendien zijn deze verwerkers verplicht om de gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Zij mogen de gegevens enkel verwerken volgens onze opdracht.

 

3. Door de strikte bewaartermijn

MyFamily bewaart en gebruikt je gegevens alleen als er een duidelijke doelbinding is. Heeft de informatie geen nut of doel meer, dan wordt deze verwijderd.

De bewaartermijn hangt af van de reden waarvoor we jouw gegevens nodig hebben. Je gegevens laten verwijderen is trouwens een recht. In het volgende hoofdstuk lees je daar meer over.

 

4. Technologische en organisatorische bescherming

MyFamily zet de nieuwste technologieën in om te vermijden dat anderen je gegevens verkrijgen, gebruiken of openbaar maken. Die techniek vullen we nog aan met organisatorische maatregelen, om zo te vermijden dat de verkeerde mensen toegang krijgen. Deze veiligheidsmaatregelen worden nauwgezet getest via regelmatige audits.

MyFamily volgt de voorschriften van de verschillende kruispuntbanken, zoals de Minimale Normen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).

 

5. Je gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

MyFamily heeft geen vestigingen buiten Vlaanderen. Onze verwerkers mogen je persoonsgegevens niet buiten de EER verwerken, tenzij er voldoende garanties bestaan voor de bescherming ervan. Je geniet immers niet overal een even geruststellende gegevensbescherming als in de EER.


 

Jouw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

1. Inkijken welke gegevens MyFamily over jou verwerkt

Contacteer ons voor een overzicht van de persoonsgegevens die MyFamily over jou verwerkt. Dit overzicht bevat geen gegevens uit klassieke back-upbestanden, log- of archiefbestanden. Die informatie maakt immers geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens, en zijn daardoor niet onmiddellijk beschikbaar.

 

2. Je gegevens (laten) verbeteren

Zijn bepaalde gegevens niet meer correct of volledig? Contacteer ons om deze te laten aanpassen.

3. Sommige gegevens (laten) verwijderen

Ook dat kan op eenvoudig verzoek. Let wel: de gegevens die we nodig hebben om onze wettelijke opdracht uit te voeren, mogen uiteraard niet geschrapt worden.

4. Je verzetten tegen een bepaald gebruik van jouw gegevens

Gaf je ooit toestemming aan MyFamily om je gegevens te verwerken? Dan kan je die toestemming op elk moment weer intrekken. Contacteer ons, en wij doen het nodige.

Ben je het niet eens met het resultaat van onze afweging? Dan kan je verzet aantekenen en verwerken wij jouw gegevens niet langer op die manier.

 

5. Zo oefen je deze rechten uit

Stuur je vraag naar privacy@myfamily.be. Binnen de 30 dagen nemen wij contact met je op.

Wees in je vraag zo specifiek mogelijk. Geef duidelijk aan welk van bovenstaande rechten je wil uitoefenen. Niet alle rechten zijn in alle gevallen van toepassing. Daarbij dien je uiteraard je identiteit mee te geven, om te vermijden dat iemand anders jou laat schrappen of andersom. Eventueel vragen wij een kopie van je identiteitskaart op.

Stelde je eerder een vraag over de uitoefening van je rechten, en heb je nu een klacht over de behandeling ervan? E-mail dan naar info@myfamily.be.

Zoals je op deze pagina kon lezen, zijn je gegevens en privacy heilig bij MyFamily. Ben je toch niet gelukkig met de manier waarop wij omgaan met je informatie? Surf dan naar de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, gegevensbeschermingsautoriteit.be. Daar kan je eventueel ook een klacht indienen.

 

 

Wij staan graag voor je klaar

Dit is de website van MyFamily VZW.

Ons ondernemingsnummer is 0683.590.375. We beantwoorden al je vragen met een glimlach.

Voor algemene vragen over onze werking kan je terecht bij

MyFamily
Brouwersvliet 4 bus 3
2000 Antwerpen
Telefoon 03 221 08 11

Voor vragen over privacy en je rechten:
privacy@myfamily.be