Meer dan 2000 euro op jaarbasis dankzij studentenjob

Studentenjob meest populair bij gezinnen met student op kot - wat zijn de regels voor behoud van je Groeipakket?

Antwerpen - 1 juli 2024 - Gemiddeld halen Vlaamse gezinnen 2.100 EUR netto extra inkomen op jaarbasis uit een studentenjob. Zo goed als de helft van de gezinnen met een kind op kot (47%) kan rekenen op een extra inkomen via de student(en). Maar ook zonder kot is de studentenjob populair: vier op tien gezinnen (39%) heeft een student met een studentenjob in huis. In de leeftijdscategorie 16-17 jaar gaat het om een op de drie gezinnen of studenten. Dit zijn inzichten uit de studie van MyFamily ‘Wat kost een kind’ die de kosten en tijdsbesteding van maar liefst 3.818 Vlaamse gezinnen in kaart brengt. Zolang de student niet teveel uren per jaar werkt, behoudt het gezin ook het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). In de maand juli is er een extra bonus, die staat in augustus op de rekening als een ‘schoolbonus’.

 

Volgens de laatste cijfers van de R.S.Z. deden er in 2023 ongeveer 382.000 Vlaamse jongeren een studentenjob

Succes van de studentenjobs

Studentenjobs zijn meest populair bij studenten die op kot zitten. Zo goed als de helft (47%) van de Vlaamse gezinnen een student met een studentenjob in huis, ten opzichte van 39% van de gezinnen met studenten die niet op kot zitten. Ook op jongere leeftijd kent de studentenjob veel bijval, met één op drie in de leeftijdscategorie van 16-18 jaar. De hoogte van het gemiddelde bedrag verschilt niet.

 

“Veel jongeren gaan op zoek naar een vakantiejob om zakgeld te verdienen. Vanaf 16 jaar, kan de jongere in de schoolvakanties of doorheen het jaar een vakantiejob uitoefenen. Het helpt hen groeien en het levert een aardige zakcent op. Het gunstige regime van bruto is netto. Dit ontlast het gezin ook van extra uitgaven: jongeren financieren zo zelf hun extra uitgaven of sparen voor iets speciaals,” stelt Youssef Deconinck van MyFamily.

 

De studentenjob helpt om een gedeelte van de hoge studie- en kotkosten te compenseren. Vanaf 18 jaar mag je als ouder gemiddeld rekenen op meer dan € 1.123 per maand (voor het eerste kind). Hogere studies en op kot gaan spelen hier een grote rol. Wie geen kinderen op kot heeft, betaalt voor hun kind(eren) van 18+ gemiddeld € 982 per maand. Ouders met een kind op kot geven gemiddeld € 522 per maand meer uit aan huur van het kot (Bron: MyFamily ‘wat kost een kind).

Meest bij kinderen van alleenstaanden

Youssef Deconinck van MyFamily: “Gemiddeld bedraagt het extra inkomen uit een studentenjob 2.100 euro netto op jaarbasis. Het is een soort dertiende maand, een extra maandinkomen voor het Vlaamse gezin. Toch zijn er belangrijke verschillen, naargelang de regio, maar ook naargelang de gezinssituatie en statuut van de ouders en persoonlijke noden, zoals al dan niet op kot zitten.”

 

Kinderen van alleenstaanden en in nieuw samengestelde gezinnen doen niet alleen vaker een vakantiejob; ze werken en verdienen ook meer met hun studentenjob. Het inkomen uit studentenjob in gezinnen met een alleenstaande ouder is gemiddeld 2.300 euro en 2.500 euro in nieuw samengestelde gezinnen. Kinderen van gehuwde ouders verdienen met hun vakantiejob gemiddeld 1.890 euro per jaar.

 

Ook de werksituatie in het gezin speelt een rol: Het inkomen uit een studentenjob is gemiddeld gezien hoger in gezinnen waar men voltijds werkt (2.156 euro), dan als men deeltijds werkt (< of = 50% 1.626 euro). Het is ook hoger in gezinnen met een zelfstandige ouder (2.500 euro), maar ook kinderen van een ouder die arbeidsongeschikt is, werken en verdienen meer (2.330 euro); ter vergelijking: bij werknemers in de privé en overheid ligt het gemiddeld op 2.020 en 2.060 euro.

 

“Gezinnen met studerende kinderen ontvangen ook hun basisbedrag van het Groeipakket: dit bedraagt tussen de 100-250 euro per kind. Ook als je kind afgestudeerd is of stopt met studeren, krijg je nog (eenmalig) 12 maanden het Groeipakket. Deze periode van ‘schoolverlater’ kan je maar een keer benutten." De specialist vervolgt: “Alle beetjes helpen. De jaarlijkse ‘schoolbonus’ komt eraan: dit extraatje is eigenlijk een ‘juli-bonus’, want het wordt automatisch toegekend in de maand juli en uitbetaald in augustus. Voor de 12-17 jarigen bedraagt deze 55 euro en de 18-25 jarigen krijgen 66 euro, als de jongere niet teveel gewerkt heeft tenminste.”

De regels voor het Groeipakket

In het algemeen geldt: het aantal uren studentenarbeid telt, niet hoeveel je verdient. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is het Groeipakket “voorwaardelijk”, dat wil zeggen dat de jongere moet studeren of in de periode ‘schoolverlater’ zitten, én – wat betreft werk – moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Maximum 475 uren (600 in 2023 en 2024) per kalenderjaar werken als jobstudent,
  • Maximum 80 uren per maand werken in elke andere hoedanigheid dan die jobstudent,
  • Als zelfstandige geen bijdragen in hoofdberoep betalen,
  • Geen sociale uitkeringen krijgen.

Opgepast: van zodra ‘student-zelfstandigen’ ‘zelfstandige in hoofdberoep’ worden, verliezen wel hun Groeipakket. Dit is zodra ze meer dan 16.000 euro netto per jaar verdienen.

De focus moet liggen op studeren

“Uiteindelijk blijft de jongere in de eerste plaats een student. Heel veel werken of verdienen kan ook het financiële plaatje voor de ouders of de student zelf veranderen. We merken dat ouders het ook belangrijk vinden dat de student niet teveel verdient. Om ten laste te blijven van de ouders (wat voor een hogere belastingvrije som zorgt), mag de jongere maximaal 12 422,50 euro bruto verdienen en geen enkele andere inkomsten hebben noch beroepskosten inrekenen.“ besluit MyFamily.


Fiscaal is de jobstudent in 2024 vrijgesteld tot € 15 100 bruto. Een jobstudent betaalt belastingen op het bedrag dat boven deze grens gaat.

Over het onderzoek

Bij dit onderzoek van december 2023 werden 3.818 gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen in Vlaanderen bevraagd. De bevraging gebeurde online door een onafhankelijk onderzoeksbureau DataD.be in opdracht van MyFamily. De steekproef is representatief voor de Vlaamse populatie van gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen met leeftijd tussen 0 en 25 jaar. Een op vijf (21%) van de respondenten was alleenstaand (populatie: 23%, bron statbel). De helft (54%) heeft een bachelorsdiploma of hoger op zak. Het gemiddeld gezin heeft 1,7 kinderen. Enkel gezinnen met kinderen werden bevraagd. De gemiddelde leeftijd van de respondent is 37 jaar. 84% is professioneel actief. 62% is bediende of arbeider in dienstverband, 13% is ambtenaar of onderwijzend personeel en 9% is zelfstandige. 7% is arbeidsongeschikt, 4% werkloos en 3% huisvrouw/huisman. Er werd geen weging toegepast op de resultaten. De statistische analyse gebeurde aan de hand van regressie en beschrijvende statistiek. De foutenmarge bedraagt 1,6% (95% betrouwbaarheidsinterval) op basis van een steekproef van 3.818 gezinnen.

Over MyFamily

MyFamily is één van de vijf erkende uitbetalers van het Groeipakket in Vlaanderen, vroeger gekend als de kinderbijslag. MyFamily wil gezinnen met kinderen alle kansen geven om succesvol op te groeien. De Vlaamse overheid ondersteunt gezinnen financieel via het Groeipakket met een maandelijks bedrag. MyFamily zorgt ervoor dat het stipt en correct op hun rekening staat. Bovendien informeren we gezinnen proactief in begrijpbare taal over hun rechten en plichten. Daarnaast inspireren we gezinnen over alles wat met het gezinsleven te maken heeft. Zo kunnen zij focussen op wat echt telt: quality time met hun gezin.

Perscontact

via team Lewis: MyFamilyBE@teamlewis.com of tel 0468 21 79 71