Vlaams gezin geeft kwart meer uit aan kind(eren) dan vijf jaar geleden

Gezin met 1 kind geeft gemiddeld € 916 uit - gezin met twee kinderen € 1.238 per maand

Antwerpen - 12 februari 2024 - De gemiddelde kindkost van Vlaamse gezinnen is op vijf jaar tijd gestegen met 28%. Opnieuw brengt uniek onderzoek van MyFamily bij maar liefst 3.818 Vlaamse gezinnen de werkelijke kindkosten per maand in kaart, in relatie tot hun netto gezinsinkomen, zowel uit arbeid als toeslagen. Door de studie ‘Wat kost een kind’ te herhalen, kan MyFamily de evolutie op vijf jaar schetsen. De studie peilt ook naar de tevredenheid over inkomen en kosten, alsook naar de gewijzigde tijdsbesteding van ouders.

  • Een gemiddeld Vlaams gezin geeft in totaal 1.179 euro per maand uit aan hun kind(eren). Dit is een stijging van 28% ten opzichte van 2018 (€ 1.179 t.o.v. € 918 in 2018). De werkelijke kindkost is het totaal van alle uitgaven die een gemiddeld gezin met kinderen spendeert aan hun kind(eren). Het gaat om toewijsbare kosten voor eten en drinken, kledij, verzorging, (niet terugbetaalde) medische kosten, telecom, vrije tijd of hobby’s, maar evengoed om schoolfacturen, zakgeld, een kot, vakantiekampen en cadeaus.
  • Het gemiddeld netto gezinsinkomen (uit arbeid of vervanginkomen alsook toeslagen zoals het Groeipakket) varieert van € 2.648 voor een alleenstaande met kinderen tot € 4.722 voor een koppel.
  • Gemiddeld is een op drie gezinnen (32,6%) tevreden over de eigen financiële inkomsten en uitgaven; het verschilt erg voor koppels en alleenstaanden, met resp. 37% en 18%. Dubbel zoveel koppels zijn m.a.w. tevreden tot erg tevreden. Bij koppels is het kantelpunt (met meer tevredenen dan ontevredenen) € 4.673 per maand; bij alleenstaanden bedraagt het omslagpunt € 3.160 per maand.
  • Over de uitgaven zijn gezinnen minder tevreden: gemiddeld is minder dan een kwart van de gezinnen tevreden (23,5%). Ook hier zijn koppels meer tevreden (25%) dan alleenstaanden (17%). De duurste maanden zijn december, september en de zomermaanden juli en augustus.
  • De huisvestingskost bedraagt gemiddeld € 1.375 per maand; dit is 16% hoger dan in 2018 (toen nog € 1.180 per maand). Hier gaat het om huur of afbetaling hypotheek, water- en energiekosten en onderhoudskosten.

Het gemiddelde Vlaamse gezin geeft uit aan…

2018

2023

Directe kindkosten
€ 918
Directe kindkosten
€ 1.179
+28%
Gezinskost huisvesting
€ 1.180
Gezinskost huisvesting
€ 1.374
Gemiddeld aantal kinderen
1,73
Gemiddeld aantal kinderen
1,74

Bron: ‘MyFamily- studie ‘Wat kost een kind 2023’

Bijkomend kind kost minder

De rechtstreeks toe te wijzen kindkosten variëren naargelang het aantal kinderen in het gezin.

Guido Stassijns, Directeur MyFamily: “Gemiddeld geeft een gezin met één kind 916 euro per maand uit aan kosten die direct toewijsbaar zijn. Gezinnen met twee kinderen geven zo’n 300 euro meer uit aan die directe kosten. Natuurlijk varieert het naargelang de financiële mogelijkheden en de gezinssituatie. Voor gezinnen met drie of vier kinderen neemt de kost per kind niet verder af: zij geven dan weer een goede 400 of 500 euro per kind meer uit, vooral door de gestegen leeftijd. Alle kinderen zijn ouder en dus stijgen die kosten. Deze rechtstreekse kosten komen bovenop de kosten voor huisvesting, die we als gezinskost bekijken.”

 

MyFamily onderzoek ‘wat kost een kind’ 2023: algemene uitgaven per maand aan kinderen

 

Gemiddelde

Meerkost per kind (in euro)

N

1 kind
€ 916
1723
2 kinderen
€ 1.238
€ 322
1480
3 kinderen
€ 1.665
€ 426
439
4 of meer kinderen
€ 2.187
€ 522
152

Bron: ‘MyFamily- studie ‘Wat kost een kind 2023’

Leeftijd van kind(eren) ook heel erg bepalend voor de kindkosten

In het algemeen geldt: hoe ouder de kinderen, hoe hoger de kosten. Tussen de leeftijd van 2,5 tot 11 jaar liggen de kosten lager dan bij kinderen jonger dan 2,5 jaar. Vanaf 12 jaar stijgen de maandelijkse kosten. Tussen 12- 17 jaar stijgen de kosten van het eerste kind bijvoorbeeld tot gemiddeld € 1.000 per maand. Vanaf 18 jaar mag je als ouder gemiddeld rekenen op meer dan € 1.123 per maand (voor het eerste kind). Hogere studies en op kot gaan spelen hier een grote rol. Wie geen kinderen op kot heeft, betaalt voor hun kind(eren) van 18+ gemiddeld € 982 per maand. Ouders met een kind op kot geven gemiddeld € 522 per maand meer uit aan huur van het kot. Deze hogere kosten worden maar beperkt gecompenseerd door een lagere huisvestingskost (minder energieverbruik thuis…).

 

Impact van leeftijd per extra kind (voor het 1ste kind )

Leeftijd kinderen

Kindkost/maand 2023 bij 1 kind

Min- of meerkost t.o.v. vorige categorie

Verschil t.o.v. leeftijd -2,5j

< 2,5j
€ 929
2,5j - 11j
€ 885
- € 44
- € 44
12j - 17j
€ 1006
€ 121
€ 77
18+
€ 1.123
€ 117
€ 194

Bron: ‘MyFamily- studie ‘Wat kost een kind 2023’

Simulatie “Wij verwachten een eerste kindje”

Gezinssituatie van een koppel: de mama is 33 jaar en hoger opgeleid en heeft samen met de partner een netto gezinsinkomen van 4.673€ per maand (mediaan):

Gezinssituatie koppel

Voor het kindje erbij komt

Met het kindje erbij

Kindkost
€ 929
Gezinskost (deel huisvesting)
€ 1.622
€ 1.686
Gezinskost huisvesting + andere excl. kindkost
€ 2.469
€ 2.443
Totale uitgaven
€ 2.469
€ 3.372

Bron: ‘MyFamily- studie ‘Wat kost een kind 2023’

Percentage van koppels met kinderen dat tevreden of ontevreden is over hun financiële situatie, volgens gezinsinkomen per maand

Percentage van alleenstaanden met kinderen dat tevreden of ontevreden is over hun financiële situatie, volgens gezinsinkomen per maand

Top 5 gemiddelde kindkosten per leeftijdscategorie

 

1e plaats

2de plaats

3de plaats

4de plaats

5de plaats

Tot 2,5 jaar

€ 269

 

Kinderopvang (crèche, onthaalouder)

 

€ 223

 

Eten en drinken

 

€ 119

 

Specifieke verzorgingsproducten (melkpoeder, luiers enz.) voor je kind(eren)

€ 94 

 

Kledij

€ 68

 

Vrije tijd

Van 2,5 tot 11 jaar

€ 286

 

Eten en drinken

 

€ 120

 

Kinderopvang (crèche, onthaalouder)

 

€ 105

 

Kledij

 
 

€ 95

 

Vrije tijd

€ 72

 

Reizen voor je kind(eren)

 
12 tot 17 jaar

€ 350

 

Eten en drinken

€ 118

 

Kledij

€ 109

 

Vrije tijd

€ 96

 

Reizen voor je kind(eren)

€ 79

 

Kosten kleuter, lager en middelbaar onderwijs

Van 18 tot 25 jaar (gemiddeld)

€ 352

 

Eten en drinken

€ 160

 

Huur kot, indien je kind(eren) op kot zit(ten)

€ 142

 

Kosten hogere studies (inschrijvingsgeld, studiemateriaal, enz.) (kot niet inbegrepen)

€ 113

 

Vrije tijd

 

€ 112

 

Kledij

 
Van 18 tot 25 jaar (niet op kot)

€ 343

 

Eten en drinken

€ 142

 

Kosten hogere studies (inschrijvingsgeld, studiemateriaal, enz.)
(kot niet inbegrepen)


€ 108

 

Vrije tijd

 

€ 108

 

Kledij

 

€ 104

 

Cadeaus voor je kind(eren) (voor verjaardagen, kerst, sinterklaas enz.)

 
Van 18 tot 25 jaar (op kot)

€ 522

 

Huur kot, indien je kind(eren) op kot zit(ten)

€ 370

 

Eten en drinken

 

€ 207

 

Leefgeld, bovenop het zakgeld indien je kind(eren) op kot zit(ten)

 

€ 142

 

Kosten hogere studies (inschrijvingsgeld, studiemateriaal, enz.)
(kot niet inbegrepen)

€ 124

 

Vrije tijd

 
 

Over het onderzoek

Bij dit onderzoek van december 2023 werden 3.818 gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen in Vlaanderen bevraagd. De bevraging gebeurde online door een onafhankelijk onderzoeksbureau DataD in opdracht van MyFamily. De steekproef is representatief voor de Vlaamse populatie van gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen met leeftijd tussen 0 en 25 jaar. Een op vijf (21%) van de respondenten was alleenstaand (populatie: 23%, bron statbel). De helft (54%) heeft een bachelorsdiploma of hoger op zak. Het gemiddeld gezin heeft 1,7 kinderen. Enkel gezinnen met kinderen werden bevraagd. De gemiddelde leeftijd van de respondent is 37 jaar. 84% is professioneel actief. 62% is bediende of arbeider in dienstverband, 13% is ambtenaar of onderwijzend personeel en 9% is zelfstandige. 7% is arbeidsongeschikt, 4% werkloos en 3% huisvrouw/huisman. Er werd geen weging toegepast op de resultaten. De statistische analyse gebeurde aan de hand van regressie en beschrijvende statistiek. De foutenmarge bedraagt 1,6% (95% betrouwbaarheidsinterval) op basis van een steekproef van 3.818 gezinnen.

Over MyFamily

MyFamily is één van de vijf erkende uitbetalers van het Groeipakket in Vlaanderen, vroeger gekend als de kinderbijslag. MyFamily wil gezinnen met kinderen alle kansen geven om succesvol op te groeien. De Vlaamse overheid ondersteunt gezinnen financieel via het Groeipakket met een maandelijks bedrag. MyFamily zorgt ervoor dat het stipt en correct op hun rekening staat. Bovendien informeren we gezinnen proactief in begrijpbare taal over hun rechten en plichten. Daarnaast inspireren we gezinnen over alles wat met het gezinsleven te maken heeft. Zo kunnen zij focussen op wat echt telt: quality time met hun gezin.

Perscontact

Eva De Schryver via 0496 02 67 08

Email: we.take.care@myfamily.be of eva.deschryver@skynet.be

Of via team Lewis: myfamily@teamlewis.com