Wat betekent de indexering van het Groeipakket en andere steunmaatregelen voor jouw gezin?

Door de indexering van het Groeipakket en de verbreding en verhoging van de sociale toeslagen krijgen sommige gezinnen maandelijks meer. Dat is goed nieuws, maar wat betekent dat concreet voor jouw portemonnee? We zetten alle beslissingen van de Vlaamse regering op een rijtje.

 

 

Jaarlijkse indexatie van het Groeipakket met 2% voor elk gezin

Door de indexatie van september 2022, verhoogde het basisbedrag vanaf oktober met 1%. De Vlaamse overheid besliste om het Groeipakket voortaan elk jaar te indexeren met 2%. Voor 2023 en 2024 zal het Groeipakket dan jaarlijks met 2% verhogen.

 

Sommige gezinnen kunnen dit jaar nog op een extra verhoging van 1% rekenen. De verhoging zal gebeuren voor zowel het nieuwe basisbedrag (€ 171,49) als de oude basisbedragen voor het jongste (€ 98,71) en tweede jongste kind (€ 182,64). Deze bedragen zullen rond 8 januari uitbetaald worden. De bedragen zullen opnieuw met 2% verhogen in september 2023 voor die kinderen.

 

 

Gezinnen met een sociale toeslag krijgen meer

Ontvang je nu al een sociale toeslag in je Groeipakket? Dan krijg je voor de maand november 2022 een extra eenmalige toeslag van 100 euro per kind. Dat bedrag zal op 28 november op de rekening staan. Ook in 2023 kan je hierop rekenen. Dan krijg je in mei 100 euro extra.

Verder stijgen de huidige sociale toeslagen met 15 euro per maand vanaf december 2022. Dat betekent dat je vanaf 8 januari 2023 maandelijks op extra financiële steun kan rekenen. Dat staat los van de extra indexering van het basisbedrag voor sommige gezinnen. Per jaar krijg je dus 180 euro per kind meer dan voorheen.


 

 

71.000 extra kinderen krijgen vanaf 2023 een sociale toeslag

De Vlaamse overheid voorziet sociale toeslagen bovenop het basisbedrag. Daardoor kunnen gezinnen die het minder breed hebben hun draagkracht vergroten. Door de inkomensgrenzen aan te passen, kunnen 71.000 kinderen (die deze toeslag nog niet kregen) er voortaan wel op rekenen. Zij zullen dit merken rond 8 februari. Dan wordt het Groeipakket van januari 2023 uitbetaald.

Nieuwe grensbedragen laagste inkomensgrens

Je kan rekenen op een sociale toeslag als je totale gezinsinkomen lager is dan 34.526,91 euro per jaar (vroeger was dat 32.882,77 euro). 20.000 kinderen komen hiervoor extra in aanmerking.

 

Grensbedragen voor nieuwe sociale toeslag

Vanaf april 2023 kunnen 51.000 kinderen rekenen op een nieuwe sociale toeslag van 35 euro per maand. Je moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • Je hebt 1 of twee kinderen die recht hebben op een Groeipakket.
  • Het gezinsinkomen ligt tussen 34.526,91 euro en 40.281,40 euro.

Deze groep krijgt ook een eenmalige premie van 100 euro

Voor de maand april 2023 krijgen alle gezinnen die een sociale toeslag ontvangen een eenmalige premie van 100 euro. Zowel de groep die in 2022 al een sociale toeslag kreeg als de 71.000 extra kinderen kunnen hierop rekenen. Deze premie zal rond 8 mei op de rekening staan.

Alle informatie en bedragen van de sociale toeslagen kan je hier nalezen.

 

 

 

Even het overzicht kwijt?

Je kan op beide oren slapen. MyFamily zorgt ervoor dat jij krijgt waar je recht op hebt zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen.

TIP: Wist je dat je alles over jouw Groeipakket voortaan kan checken via jouw MyFamily Portaal? Ga zeker eens kijken.

 

 

Heb je vragen over jouw Groeipakket?

Contacteer onze Groeipakketcoaches op de wijze die jij verkiest. Zij helpen je graag verder.