Ga je zelfstandig wonen? Dan hoef je ons niets te laten weten. Wij krijgen de nodige gegevens automatisch door via de Kruispuntbank wanneer je domicilie gewijzigd is.  Je hoeft dus zelf niets te doen. Je krijgt je eigen kinderbijslag in de volgende situaties:

  • Als je alleen gaat wonen krijg je zelf de kinderbijslag onder 2 voorwaarden:
  • Je bent minstens 16 jaar oud.
  • Er verblijft niemand bij jou die instaat voor jouw onderhoud of opvoeding. In dat geval krijgt die persoon de bijslag.
  • Als je getrouwd bent, ontvoogd of je krijgt al kinderbijslag omdat je kinderen hebt, dan krijg je de kinderbijslag voor jezelf.

Je kan ook een ouder, stiefouder, adoptieouder of schoonouder aanwijzen als bijslagtrekkende. Dat kan voordelig zijn voor jou omdat die persoon mogelijk recht heeft op meer kinderbijslag. De persoon die je aanwijst, krijgt de bijslag vanaf de maand daarna. Contacteer ons als je een andere persoon wilt aanwijzen voor de kinderbijslag.


Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: