Voor wie geldt de algemene regeling voor werknemers en zelfstandigen?

De algemene regels en bedragen voor kinderbijslag zijn gebaseerd op de werknemer maar die regeling geldt ook voor enkele andere situaties:

  • Je bent een actieve werknemer.
    Je levert effectieve werkprestaties in dienstverband en bent onderworpen aan RSZ-bijdragen in België.
  • Je bent zelfstandige.
  • Je bent een werknemer met gelijkgestelde dagen.
    Je zit nog onder contract bij je werkgever maar werkt voor een korte periode niet voor hem of haar. (bv. vakantiedagen, staking, loopbaanonderbreking, tijdelijke werkloosheid, verbrekingsvergoeding bij ontslag)
  • Je krijgt een vervangingsinkomen voor (beroeps)ziekte, invaliditeit, werkloosheid of pensioen.
  • Je zit in een bijzondere situatie van toekenning.

Voor personen die geen werknemer zijn, bestaan er aangepaste voorwaarden om kinderbijslag te krijgen. Die verschillen naargelang je gezinssituatie en de situatie van je kind.

Veranderen van werk

Als je van werkgever verandert, krijgen wij dat meteen door via de kruispuntbank. Zit je nieuwe werkgever bij een ander kinderbijslagfonds? Dan maken wij jouw volledige dossier over aan je nieuwe kinderbijslagfonds zonder onderbreking in de uitbetaling. Ook als je start als zelfstandige, krijgen wij dat meteen door via de kruispuntbank. We onderzoeken dan welk fonds bevoegd is om jouw betalingen te doen in de toekomst.

Heb je recht op kinderbijslag?

Je recht op kinderbijslag wordt per kwartaal bepaald op basis van jouw werkprestaties. Weet je niet bij welk kinderbijslagfonds je aangesloten bent? We helpen je hier verder.

Alle gegevens die wij nodig hebben, komen vanzelf tot bij ons via de kruispuntbank. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Als jouw recht op kinderbijslag verandert wanneer je start als werknemer of zelfstandige, krijg je meteen kinderbijslag voor het lopende kwartaal en het volgende kwartaal. Daarna blijven we jouw werksituatie automatisch volgen.

Wat als je stopt of in het buitenland gaat werken?

Probeer ons zo snel mogelijk te verwittigen. Zo kunnen wij bepalen tot wanneer je recht hebt op kinderbijslag als je stopt met werken en hoe je kinderbijslag kan blijven ontvangen als je in het buitenland gaat werken.

Blijf op de hoogte

Meld je aan om op de hoogte te blijven over MyFamily.


Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: