Vraag 1: Wat is het verschil tussen de 5 uitbetalers?

Er is géén verschil tussen de uitbetalers voor wat betreft de uitbetaling van je toegekende bedragen binnen het Groeipakket. Elke uitbetaler betaalt hetzelfde bedrag uit. Het verschil zit wel in de bereikbaarheid en de snelheid waarmee elke uitbetaler antwoordt op jouw vragen. Bij MyFamily zijn we bereikbaar via loketten bij jou in de buurt, via telefoon, e-mail en videochat. Binnen de 24 uur krijg je een helder antwoord, in mensentaal.

Je mag volledig zelf je uitbetaler van het Groeipakket kiezen. Let wel: je keuze geldt voor 1 jaar, daarna ben je opnieuw vrij een nieuwe uitbetaler te kiezen.

P.S.: Wil je graag een overzicht van de verschillen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel? Dat kan via deze pagina.

Vraag 2 : Hoe kan ik bij jullie terecht?

Wij zijn maximaal bereikbaar voor jou en je gezin. Je kan ons bereiken via [email protected] (je krijgt een antwoord binnen de 24 uur) of 03 221 08 11 (maandag 8u-18u, dinsdag 8u-20u, woensdag en donderdag 8u-18u, vrijdag 8-16u). Wil je liever iemand spreken in persoon of via videochat? Dat kan voorlopig enkel op afspraak. Bel ons even, dan leggen we onze agenda’s naast elkaar.

Vraag 3: Ik ben zwanger, hoe vraag ik het Startbedrag aan?

Je kan jouw Startbedrag hier tijdig aanvragen. Wij brengen daarna alles in orde. Het Startbedrag bedraagt € 1.144,44. Vanaf 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum van jouw kindje ontvang je jouw centen op de rekening.

Beval je in het buitenland?

Ook dan onderzoeken wij graag je recht op het Startbedrag! Je kan de voorwaarden hier nalezen, of stuur ons even een e-mail via [email protected] dan kijken wij het voor jou na.

Vraag 4: Waaruit bestaat het Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat uit:

 • Het basisbedrag: € 166,46
 • De schoolbonus: € 20,81 (0-4 jaar), € 36,41 (5-11), € 52,02 (12-17) en € 62,42 (18-24)
 • Eventuele toeslagen, als extra ondersteuning:
 • Zorgtoeslag voor weeskinderen, pleegkinderen, kinderen met een ondersteuningsbehoefte
 • Sociale toeslag voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens
 • Participatietoeslag voor kinderen die naar de kinderopvang gaan of onderwijs volgen.
  • Kinderopvangtoeslag, Kleutertoeslag, Schooltoeslag

Wil je alle details nalezen? Alle informatie vind je terug op deze pagina

Vraag 5: Wie ontvangt het Groeipakket?

Het Groeipakket wordt uitbetaald aan de ouder(s) of de opvoeder(s) van het kind. Woont de jongere alleen? Dan ontvangt hij of zij zelf het Groeipakket.

Ben je in het bezit van een vonnis dat het Groeipakket toewijst aan één persoon, of is er sprake van exclusief ouderlijk gezag? Bezorg ons snel een kopie via [email protected]. Vergeet zeker niet je dossiernummer of rijksregisternummer te vermelden. Dan zorgen wij ervoor dat het Groeipakket op de juiste manier betaald wordt.

Vraag 6: Wanneer ontvang ik het Groeipakket?

Je krijgt het Groeipakket uiterlijk elke 8ste van de maand. Het Groeipakket dat je op de rekening krijgt, is altijd het Groeipakket van de maand voordien. Ten laatste op 8 mei krijg je dus bijvoorbeeld het Groeipakket voor april. Je vindt onze betalingsdata eenvoudig terug via onze betaalkalender.

Vraag 7: Ik wil het Groeipakket op een (ander) rekeningnummer ontvangen. Wat moet ik doen?

Niet veel! Je vult gewoon een formulier in en bezorgt ons dat ingevuld terug. Zorg er wel voor dat je het juiste formulier invult:

 • Je ontvangt als enige ouder het Groeipakket:
  • Wil je jouw Groeipakket op een bankrekening krijgen? Gebruik dan dit formulier
  • Wil je het rekeningnummer wijzigen? Dan gebruik je best dit formulier
 • Je ontvangt samen met de andere ouder het Groeipakket:
  • Willen jullie dit Groeipakket graag op een bankrekening krijgen? Gebruik dan dit formulier
  • Willen jullie het rekeningnummer wijzigen? Dan gebruik je best dit formulier
 • Je woont in het buitenland en wil jouw Groeipakket op een buitenlands rekeningnummer krijgen:
  • Vul dit formulier in en laat ook je financiële instelling dit ondertekenen

Niet zeker welk formulier je moet gebruiken? Stuur ons een mailtje via [email protected], wij helpen je graag.

Vraag 8: Ik moet Groeipakket terugbetalen maar heb het geld daarvoor niet. Wat moet ik doen?

Dan kan je een afbetalingsplan aanvragen. Als je het financieel wat moeilijker hebt, dan kan je in stukjes terug betalen. Stuur ons een mailtje via [email protected]. Vermeld in het onderwerp ‘aanvraag afbetalingsplan’ en vermeld in de e-mail zelf je dossiernummer of rijksregisternummer. Samen vinden we een oplossing.

Vraag 9: Ik ben nieuw in Vlaanderen. Heb ik recht op Groeipakket?

Elk kind dat gedomicilieerd is in Vlaanderen, heeft recht op Groeipakket. Kinderen die niet de Belgische nationaliteit dragen, moeten daarnaast ook een geldig verblijfsrecht hebben. Lees er hier alles over.

Vraag 10: Ik kom uit het buitenland, maar de gemeente kan me nog geen verblijfskaart geven. Krijg ik het Startbedrag en/of het Groeipakket?

Begin bij het begin: vraag alvast je Startbedrag (als je een kindje verwacht), of je Groeipakket aan (als je al kinderen hebt). Vaak bezorgt de gemeente jou toch een digitaal verblijfsdocument via e-mail. Bezorg ons dit document via [email protected] . Wij kijken daarna wat de volgende stap is.

Heb je de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie? Dan moet je ons niets bezorgen. Na je Startbedrag of Groeipakket aanvraag, controleren wij je verblijfsrecht in de Kruispuntbank (het Rijksregister).

Vraag 11: Mijn kind verblijft en/of studeert in het buitenland. Wat met mijn Groeipakket?

Als je kind (tijdelijk) in het buitenland verblijft, dan kan je toch recht hebben op Groeipakket. Neem best eens een kijkje op de pagina “Buitenland”. Daar vind je alle situaties en je mogelijk recht op Groeipakket terug.

Vraag 12: Wat moet ik doen om de schooltoeslag (studietoelage) te ontvangen?

Krijg je al een Groeipakket? Dan moet je niets doen. Je krijgt de schooltoeslag automatisch op je rekening als je recht op hebt. Je krijgt deze toeslag jaarlijks tussen september en december.

Sinds het schooljaar 2019-2020 betalen wij zelf de schooltoeslag uit voor kinderen tot en met het secundair onderwijs en voor de opleiding HBO5 verpleegkunde.

Woon je in Wallonië, Brussel of in het buitenland maar studeer je in Vlaanderen? Dan moet je een aanvraag indienen via dit formulier.

Let wel: De studietoelage voor het hoger onderwijs verloopt nog steeds via dienst onderwijs.

Alle informatie over de voorwaarden en bedragen vind je op deze pagina terug.

Vraag 13: Mijn kind stopt met studeren / gaat werken. Wat met mijn Groeipakket?

Dan heb je nog recht op 12 maanden Groeipakket als schoolverlater. Je inschrijving bij de VDAB als werkzoekende is niet meer nodig om je Groeipakket te krijgen. Maar we raden je wel aan om dit te doen. Zo’n inschrijving is namelijk belangrijk om een uitkering te kunnen krijgen!

Begint je kind te werken? Zolang hij of zij in de periode van 12 maanden minder dan 80u/per maand werkt als werknemer, minder dan 475u/per jaar werkt als jobstudent en niet is aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep, blijf je Groeipakket krijgen.
Tip: Laat ons weten dat je kind werkt via [email protected]. Wij kijken dan na of je recht behouden blijft. En zo vermijden we dat je nadien Groeipakket moet terugbetalen.

Meer informatie vind je op deze pagina.

Vraag 14: Hoe kan ik een zorgtoeslag aanvragen voor mijn kindje met een beperking?

Elk kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan een zorgtoeslag aanvragen. Of je recht hebt op een zorgtoeslag, en hoeveel deze bedraagt, hangt af van 3 pijlers:

 • Pijler 1: De lichamelijke of geestelijke gevolgen
 • Pijler 2: de impact op het functioneren van het kind (leren, communicatie, mobiliteit, zelfzorg,…)
 • Pijler 3: gevolgen voor de familiale omgeving

Wat doen?

 • Vraag raad aan de begeleider, het CLB, artsen of verzorgers. Zij kunnen goed inschatten of er al dan niet recht op zorgtoeslag kan zijn. Begeleidt een multidisciplinair team je kind? Spreek dan met hen.
 • Verwittig ons telefonisch of via mail dat je een onderzoek wenst naar de zorgtoeslag voor je kind. Wij dienen zelf een dossier in bij Opgroeien, team Zoë. Hun medisch team onderzoekt de aanvraag, neemt een beslissing en laat dit aan jou en ons weten.

Alle informatie over de zorgtoeslag en hoe je deze moet aanvragen vind je terug op deze pagina.

Vraag 15: Ik heb een laag inkomen, krijg ik (automatisch) een sociale toeslag?

Je hoeft hiervoor niets te doen, makkelijk hé? Je recht op een sociale toeslag wordt automatisch toegekend op basis van de fiscale gegevens van twee jaar terug.

Wanneer je een Groeipakket ontvangt voor je kinderen, kan je in aanmerkingen komen voor de sociale toeslag:

 • Als je gezinsinkomen lager ligt dan €31.605,89 bruto belastbaar per jaar
 • Als je minstens 3 kinderen hebt, waarvan minstens 1 kind geboren is na 31/12/2018, en het gezinskomen lager ligt dan €62.424,00 bruto belastbaar per jaar.

Meer informatie over het bedrag en de toekenning vind je op deze pagina terug.

Vraag 16: Wie ontvangt de sociale toeslag bij een scheiding?

Wij kijken naar de officiële gezinssituatie.

 • Wonen de ouders niet samen? Dan gaan we uit van gelijkmatig verdeelde huisvesting (kinderen verblijven afwisselend en even lang bij beide ouders). De sociale toeslag wordt 50-50 verdeeld tussen beide ouders. We bekijken het bedrag en het effectieve recht bij beide ouders apart binnen hun nieuw (samengestelde) gezin.
 • Kozen jullie niet voor een gelijkmatig verdeelde huisvesting? Dan moet je het vonnis aan ons bezorgen via e-mail of post. Wij kijken op basis daarvan hoe de sociale toeslag betaald mag worden.
Klacht of feedback MyFamily

Nog vragen over je Groeipakket?

Aarzel niet om ons te contacteren via mail, telefoon, .. Wij helpen je graag.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: