illustratie geld MyFamily

Recht op kinderbijslag

Breng jij een of meerdere kinderen groot in België?
Dan heb je waarschijnlijk recht op een maandelijkse tegemoetkoming.

Heb je recht op kinderbijslag?

Je hebt onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot je kind 18 jaar is. Vanaf september in het jaar waarin je kind 18 wordt, zijn er een aantal voorwaarden om nog kinderbijslag te krijgen. Je kan recht hebben op kinderbijslag tot je kind 25 is als hij of zij voldoende lesuren volgt, genoeg studiepunten opneemt of ingeschreven is als werkzoekende schoolverlater. Onder (job)student of schoolverlater vind je de juiste voorwaarden voor jouw kind.

Wie krijgt de kinderbijslag?

Wie de kinderbijslag krijgt hangt af van jouw gezinssituatie. We betalen de kinderbijslag uit aan de persoon of de instelling die het kind opvoedt:

 • In de meeste gevallen is dat de moeder, maar dat is niet altijd zo. We baseren ons op het bevolkingsregister. De werkelijke situatie kan soms afwijken van die informatie. Neem zo snel mogelijk contact op met ons als de betaling niet correct gebeurt.
 • Bij gescheiden ouders is de regeling iets anders. De persoon die de kinderbijslag ontvangt, hangt volledig af van de wetgeving rond jouw situatie. Ook daarvoor kan je met ons contact opnemen als je de betalingsbeslissing wilt aanvechten.
 • Als het kind geen opvoedende persoon of instelling heeft, betalen we de kinderbijslag rechtstreeks aan het kind zelf. Dat gebeurt in de volgende situaties:
  • Het kind is getrouwd.
  • Het kind is ontvoogd.
  • Het kind is 16 jaar of ouder, woont zelfstandig en er verblijft niemand in zijn gezin die instaat voor zijn of haar opvoeding.
  • Het kind krijgt kinderbijslag voor zijn of haar eigen kind(eren).

Als we de bijslag aan het kind zelf betalen, mag hij of zij ook een ouder, adoptieouder, stiefouder of schoonouder aanduiden als bijslagtrekkende. Dat kan voordelig zijn als die persoon bijvoorbeeld recht heeft op een hoger bedrag.

Voor welke kinderen kan je kinderbijslag aanvragen?

Je kan kinderbijslag aanvragen voor kinderen waarmee je een familieband of een feitelijke band hebt. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij je zonder familieband toch recht hebt op kinderbijslag.

Familieband

Je kan door je familieband recht hebben op kinderbijslag voor de volgende kinderen in je gezin:

 • Je eigen kinderen
  Kinderen van je echtgenoot of echtgenote en gemeenschappelijke kinderen beschouwen we als eigen kinderen.
 • Je adoptie- en pleegkinderen
  Ook kinderen van je echtgenoot of echtgenote rekenen we hierbij.
 • Je neven en nichten (kinderen van je broer of zus)
  Neven en nichten van je echtgenoot, echtgenote of partner horen hier ook bij als die kinderen in jouw gezin verblijven.
 • Je (achter)kleinkinderen
  Hier tellen we de (achter)kleinkinderen van je echtgenoot, echtgenote of partner ook bij als die kinderen in jouw gezin verblijven.
 • Je (half)broers of (half)zussen
 • Kinderen van de persoon waarmee je wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt
 • Kinderen die door de rechter of de overheid aan jou of je partner zijn toevertrouwd

Als je kind niet in de bovenstaande situaties past, kan je best contact opnemen met een van onze kinderbijslagcoaches.

Uitzonderingen

Zonder familieband kan je nog steeds recht hebben op kinderbijslag:

 • Voor kinderen waarmee je niet verwant bent als die kinderen in je gezin wonen en jonger zijn dan 12 jaar.
 • Voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar kan je recht hebben op kinderbijslag als die kinderen bloedverwant zijn tot in de vierde graad.
 • Voor kinderen waar de Minister van Sociale Zaken een individuele afwijking toestaat. Om een individuele afwijking aan te vragen, neem je best even contact op met ons.